Sanácia muriva s vysokou vlhkosťou a so zasolením (Pracovný postup)

Pri výbere vhodných sanačných materiálov je potrebné prihliadať na stupeň vlhkosti a zasolenia pôvodného muriva. Výrobcovia stavebných materiálov ponúkajú ucelené sanačné systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vo vzájomnej kombinácii vytvárali dostatočnú bariéru, môžeme ich použiť tak v interiéri, ako aj v exteriéri.

Krok 6: Ručné nanesenie omietky

Pri ručnom spracovaní sa nahodí čerstvá zmes sanačnej omietky na podklad murárskou lyžicou v maximálnej hrúbke 25 mm v jednom pracovnom kroku.

06 Ručné nanesenie omietky
06 Ručné nanesenie omietky |

Krok 7: Zdrsnenie omietky

Vyhladená vrstva sanačnej omietky sa pred nanesením ďalšej vrstvy (pri viacvrstvovej aplikácii) vodorovne zdrsní.

07 Zdrsnenie omietky
07 Zdrsnenie omietky |

Krok 8: Vyhladenie do roviny

Pri viacvrstvovej aplikácii sa prvá vrstva sanačnej omietky stiahnutá pomocou laty do roviny, vodorovne zdrsní.

08 Vyhladenie do roviny
08 Vyhladenie do roviny |

Krok 9: Zahladenie omietky

Po miernom vyschnutí (tzv. zavädnutí) sa povrch finálnej vrstvy vyhladí vhodným hladidlom, napr. plsteným.

09 Zahladenie omietky
09 Zahladenie omietky |

Mohlo by vás zaujímať: Sanácia vlhkej stavby

Krok 10: Zrenie omietky

Čerstvo nanesená sanačná omietka sa chráni pred rýchlym vysušením. Prvé dva dni sa vlhčí. Technologická prestávka pred nanesením ďalších vrstiev je min. 7 dní na 10 mm hrúbku omietky.

10 Zrenie omietky
10 Zrenie omietky |

Krok 11: Fasádna farba

Na suchý zahladený povrch sanačnej alebo štukovej omietky sa nanesie valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním fasádna farba. Farba sa nanáša v dvoch vrstvách.

11 Fasádna farba
11 Fasádna farba |

Krok 12: Fasádna omietka

Na vyzretú sanačnú omietku sa nanesie penetračný náter a po minimálne 24 hodinách sa nanesie fasádna omietka so želanou štruktúrou.

12 Fasádna omietka
12 Fasádna omietka |
Text: spracované z podkladov firmy Baumit
Foto: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2019.