ASB Články na tému

sanácia muriva

Najčastejšie riešime nedostatočnú alebo poškodenú zvislú či horizontálnu izoláciu, kde postupne dochádza k degradácii fólií a izolačných vrstiev.

Pri výbere vhodných sanačných materiálov je potrebné prihliadať na stupeň vlhkosti a zasolenia pôvodného muriva. Výrobcovia stavebných materiálov ponúkajú ucelené sanačné systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vo vzájomnej kombinácii vytvárali dostatočnú bariéru, môžeme ich použiť tak v interiéri, ako aj v exteriéri.