Partneri sekcie:

Múr z plotových tvaroviek (pracovný postup)

Medzi základy a murivo sa odporúča zhotoviť hydroizolačnú vrstvu dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky alebo použitím asfaltovaného pásu.

05 | Kontrola rovnosti

Počas kladenia tvárnic je potrebné neustále kontrolovať vodorovné a zvislé škáry, ktoré musia lícovať v jednej rovine. Jednotlivé prvky sa dajú jednoducho zarovnávať do vodováhy pomocou klinových prvkov.

05 | Kontrola rovnosti
05 | Kontrola rovnosti | Zdroj: City Stone Design

06 | Ukladanie stĺpikových tvaroviek

Profil výstuže plotovej steny a v stĺpikoch závisí od výšky plotu. Stĺpy sa väčšinou armujú po celej výške (individuálne posúdenie pri zohľadnení výšky a osovej vzdialenosti stĺpikov, zavesenia plotových dverí alebo vrát do stĺpikov, záťaže vetra, váhy plotových dielcov a členenie plotovej výplne).

06 | Ukladanie stĺpikových tvaroviek
06 | Ukladanie stĺpikových tvaroviek | Zdroj: City Stone Design

07 | Osová vzdialenosť stĺpikov

Vodorovné a zvislé škáry musia lícovať v jednej rovine. Stĺpiky sa odporúča realizovať v osovej vzdialenosti od 1 200 do 2 800 mm, maximálne do 3 200 mm.

07 | Osová vzdialenosť stĺpikov
07 | Osová vzdialenosť stĺpikov | Zdroj: City Stone Design

08 | Osadenie zákrytových dosiek

Aby sa zabránilo priamemu prenosu vlhkosti zo zákrytovej dosky do výplňového betónu tvárnice, posledná vrstva tvárnice sa vyplní betónom len do polovice (ponechá sa vzduchová medzera). Tým sa zníži riziko vzniku trhlín a výkvetov. Zákrytové dosky sa nalepia mrazuvzdorným lepidlom alebo špeciálnym transparentným silikónom.

08 | Osadenie zákrytových dosiek
08 | Osadenie zákrytových dosiek | Zdroj: City Stone Design
spracované z podkladov firiem City Stone Design

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 01/2021.