Partneri sekcie:

Veľký prehľad hydroizolácií na cementovej báze

velky prehlad hydroizolacii na cementovej baze

Životnosť konštrukcií, ktoré sú v trvalom styku s vodou, ovplyvňuje nielen zloženie a tlak vody na ne pôsobiaci, ale často aj zemská vlhkosť.Na zabezpečenie maximálnej ochrany takejto konštrukcie je mimoriadne dôležité ochrá­niť ju spoľahlivým spôsobom. Hydroizolácie sa často zhotovujú pomocou dvojzložkovej stierky na báze cementu. Pred aplikáciou hydroizolačnej stierky je dôležité podklad dostatočne navlhčiť.

Na zabezpečenie maximálnej ochrany takejto konštrukcie je mimoriadne dôležité ochrá­niť ju spoľahlivým spôsobom. Hydroizolácie sa často zhotovujú pomocou dvojzložkovej stierky na báze cementu. Pred aplikáciou hydroizolačnej stierky je dôležité podklad dostatočne navlhčiť. Spomalí sa tak proces vysychania a zrenia a súčasne sa zabráni odoberaniu vody, ktorú cement potrebuje na svoju hydratáciu. Zmes tiež lepšie preniká do povrchových vrstiev, preto sa zvýši súdržnosť hydroizolačnej stierky s podkladom. V praxi sa pri ochrane povrchu konštrukcií proti vode uplatňujú dva druhy hydroizolačných stierok na báze cementu. Jednak sú to tzv. tvrdé cementové stierky používané najčastejšie pri hydroizoláciách vodojemov, záchytných nádrží, kanalizačných systémov, čističiek odpadových vôd a podobne, jednak pružné stierky s vysokým obsahom syntetických živíc a polymérov. Tie sa najčastejšie uplatňujú ako súčasť hydroizolačných systémov bazénov v kombinácii s povrchovou úpravou farebnými nátermi na plochy, ktoré nie sú zaťažované častým používaním alebo vystavované agresívnym chemickým vplyvom prostredia. Kvalitná pružná hydroizolačná stierka na báze cementu je schopná premostiť aj dodatočne vzniknuté mikrotrhliny v podklade, najmä ak je vystužená sieťovinou zo sklených vláken. Dilatačné škáry treba preklenúť pružným pogumovaným pásom alebo PVC pásom. Tie sa na podklad bežne lepia priamo pomocou hydroizolačnej stierky, ak sa však predpokladá väčší pohyb, odporúča sa pásy na podklad lepiť epoxidovým tmelom.

Elastická tesniaca ­malta

Použitie
Dvojzložková elastická tesniaca malta na cementovej báze určená na utesnenie minerálnych podkladov, bez obsahu soli, proti vlhkosti a vode. Môže sa použiť v interiéri aj exteriéri, na podklady kritické aj stále. Je vhodná na utesnenie balkónov, terás, mokrých priestorov, základového muriva, nádrží na vodu v čistiarňach odpadových vôd, septikov, vnútra bazénov a nádrží na vodu (aj pitnú) s hĺbkou do 50 m. Spomaľuje proces karbonizácie. Možno na ňu nanášať potery a omietky bez obsahu sadry alebo klásť keramické obklady a dlažby.

Spotreba
Utesnenie proti vlhkosti – približne 2,4 kg/m2
(hrúbka vrstvy minimálne 2,0 mm)
Utesnenie proti vode – približne 3,0 kg/m2
(hrúbka vrstvy minimálne 2,5 mm)
Maximálna hrúbka 3 mm – približne
3,6 kg/m2

Balenie
Zložka A – papierové vrece, 24 kg
Zložka B – plastový kanister, 8 l
Orientačná cena
Cena obidvoch zložiek: 137,85 €
Výrobca
HENKEL SLOVENSKO
www.ceresit.sk

lastomerická ­hydroizolačná stierka

Použitie
Dvojzložková elastomerická hydroizolačná stierka na cementovej báze, určená na betón a murivo. Je súčasťou hydroizolačného systému na izolovanie základových konštrukcií v oblastiach senzitívnych na pohyby, vibrácie a mierne sadanie. Vhodná na ochranu betónu pred vodou a posypovými soľami (aj pod dlažbu) na hydroizoláciu balkónov, kúpeľní, bazénov a priestorov s vlhkou prevádzkou. Možno ju použiť v interiéroch aj exteriéroch, proti pozitívnemu aj negatívnemu tlaku vody. Má schopnosť preklenovať statické aj dynamické trhliny.

Spotreba
Približne 1,2 kg/m2 plochy
(hrúbka jednej vrstvy 1 mm)
Nanáša sa v dvoch vrstvách – celková hrúbka 2 mm.
Pri použití armovacej tkaniny sa spotreba zvyšuje o 0,5 kg/m2.

Balenie
Zložka A – vrece, 25 kg
Zložka B – kanister, 7,5 l
Orientačná cena
Cena obidvoch zložiek: 118,50 €
Výrobca
BASF Slovensko
www.basf-sh.sk

Cementová kryštalizačná hydroizolácia

Použitie
Cementový náter s hĺbkovým účinkom určený na plošné zabránenie priesaku vody. Po rozmiešaní s vodou a nanesení vznikajú kryštalické formácie a tie prerastajú do trhlín a pórov. Vďaka tomu je betón chránený pred vodou a kvapalinami s pH 5 až 11, zároveň je výstuž v betóne chránená pred koróziou. Je určený na porézne materiály v interiéroch a exteriéroch budov, do mokrých priestorov (kúpeľne, práčovne, umyvárne, sprchy), vlhkých priestorov (kuchyne, kúpeľne, pivnice), na podzemné konštrukcie (základy).

Spotreba
Približne 0,85 až 1,10 kg/m2 plochy
(hrúbka jednej vrstvy 1 mm)
Nanáša sa v dvoch vrstvách.
(celková hrúbka 2 mm)


Balenie

PP vedro, 5 kg alebo 20 kg
Orientačná cena
Vedro, 5 kg – 42,28 €
Vedro, 25 kg – 156,99 €
Výrobca
Den Braven
www.denbraven.sk

Rýchla vysoko flexibilná hydroizolačná malta

Použitie
Dvojkomponentová rýchlo tvrdnúca vláknami vystužená malta na báze cementu. Flexibilná a trhliny prekrývajúca, vhodná na hydroizoláciu a ochranu vodou zaťažených podzemných konštrukcií, bazénov, zásobníkov, mostov a kanálov. Obzvlášť vhodná na ochranu betónu namáhaného v ohybe ako sú balkóny a terasy. Možno ju použiť v exteriéri aj interiéri a odoláva pozitívnemu aj negatívnemu tlaku vody. Aplikovateľná na vlhké podklady s priľnavosťou na takmer všetkých podkladoch, ako je betón, cementová malta, kameň, keramika, tehla, drevo. Odolná proti posypovým soliam. Spĺňa požiadavky EN 1504-2.

Spotreba

Približne 1,8 kg/m2 plochy
(hrúbka jednej vrstvy 1 mm)
Nanáša sa v dvoch vrstvách.
(maximálna hrúbka jednej vrstvy je 2 mm)
Na maximálnu ochranu proti vode a ochranu betónu naniesť minimálnu hrúbku 4 mm.

Balenie

Komponent A – plastový kanister, 8 l
Komponent B – papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena
Kompletné balenie, 33 kg    75,24 €
Výrobca
Sika Slovensko
www.sika.sk

Reakčne tuhnúca, vysoko flexibilná izolácia

Použitie
Vysoko flexibilná, hydraulicky rýchlo tuhnúca dvojzložková izolácia na cementovej báze. Určená na vonkajšiu izoláciu stien v styku so zemou (pivničné steny, podlahové dosky, základy a pod.), utesnenie pracovných a stykových škár vodonepriepustných betónových stavebných dielov v styku so zemou a dodatočnú vonkajšiu izoláciu stavby na existujúcich katiónových vrstvách bitúmenovej izolácie. Hodí sa na izoláciu mokrých a vlhkých priestorov, balkónov a terás. Možno ju aplikovať na všetky minerálne podklady. 

Spotreba
Utesnenie proti vlhkosti a netlakovej vode – približne 3,5 kg/m2
(hrúbka vrstvy 3,0 mm)
Utesnenie proti vsakujúcej a tlakovej vode – približne 4,5 kg/m2
(hrúbka vrstvy 4,0 mm)

Balenie

Kombinovaná plastová nádoba, 24 kg obsahuje tekutinu aj prášok.
Orientačná cena
Kompletné balenie, 24 kg    141,12 €
Výrobca
Weber – Terranova
www.weber-terranova.sk

Dvojzložková pružná cementová malta

Použitie
Dvojzložková pružná cementová malta na vodotesnú ochranu betónových nádrží obsahujúcich vodu, kúpeľní, spŕch, balkónov, terás, bazénov pred lepením obkladových prvkov, sadrokartónových stien, omietok a cementových povrchov, ľahčených cementových prvkov a preglejky. Možno ňou vytvárať pružnú vyrovnávaciu vrstvu na ľahčených betónových prvkoch. Vhodná na ochranu omietok alebo betónov so zmrašťovacími trhlinami pred priesakmi vody a agresívnym účinkom atmosféry, ako aj na ochranu pred vplyvom karbonatizácie.

Spotreba
Ručná aplikácia – približne 1,7 kg/m2
(hrúbka jednej vrstvy 1 mm)
Aplikácia nástrekom – približne 2,2 kg/m2
(hrúbka jednej vrstvy 1 mm)

Balenie

Súprava, 32 kg: zložka A – papierové vrece, 24 kg; zložka B – kanister, 8 kg
Utesnenie proti tlakovej vode
(hrúbka vrstvy minimálne 2 mm)
Orientačná cena
Kompletné balenie, 32 kg    122,80 €
Výrobca
MAPEI
www.mapei.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými výrobcami
FOTO: archív výrobcov

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.