Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Systémové riešenie na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií

image 82382 25 v1

Spoločnosť PCI sa snaží neustále reagovať na požiadavky trhu a tomu prispôsobuje aj svoje aktivity. V súčasnosti sa kladie dôraz na dokonalú tepelnú ochranu obvodového plášťa budov. Je jedno, či sú to novostavby alebo obnovované stavby. Zateplením fasády sa tepelná ochrana nekončí. Je potrebné prihliadať aj na ostatné konštrukcie, ako sú balkóny a lodžie. Tieto konštrukcie sú zväčša votknuté do obvodovej steny. Sú často zdegradované a vytvárajú tepelné mosty v prípade ich nedostatočnej tepelnej ochrany. Tepelné mosty nie sú žiaduce a sú spájané s hygienickými problémami v interiéri.

Sanácia poškodených balkónov a lodžií by mala byť jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov. Poškodenie býva často rozsiahle a má vplyv aj na statické vlastnosti a funkčnosť týchto konštrukcií. Opravy sa často zanedbávajú a podceňujú, pričom balkóny a lodžie sú z hľadiska poveternostných vplyvov a s prihliadnutím na ich použitie najviac zaťažované exteriérové konštrukcie budov.

Tepelná ochrana balkónov a lodžií sa dá realizovať jednoducho zateplením konštrukcie tepelným izolantom s napojením na jej ostatné vrstvy, ktoré sú ukončené finálnou pochôdznou vrstvou. Pri takýchto skladbách sa využíva bežne cementový poter ako roznášacia, vyrovnávacia a spádova vrstva.

Difúzne otvorený systém na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií bez spádového a vyrovnávacieho poteru – rýchle, jednoduché a spoľahlivé riešenie

Spoločnosť PCI vyvinula nový moderný systém s názvom PCI Pecitherm® MultiPlus, ktorý nepotrebuje cementový poter na dosiahnutie svojej funkčnosti. Vynechanie poteru z klasickej skladby umožňujú funkčné vlastnosti špeciálneho hydroizolačného, vysokodifúzneho pásu PCI Pecilastic® U, ktorý sa lepí do cementového lepidla priamo na vystužený tepelný izolant.

Na tento pás sa lepí následne už len dlažba kvalitným vysokoflexibilným a rýchlotuhnúcim lepidlom PCI Pericol® Fluid, ktoré spĺňa požiadavky triedy lepidiel C2FE S1. Lepidlo sa používa na bezdutinové lepenie dlažby bez potreby lepenia metódou „buttering floating“. Po 6 hodinách od aplikácie je lepidlo pochôdzne a škárovateľné. Zhotovenie celého systému je tak veľmi rýchle a pohodlné. Dopomáha tomu aj špeciálny ukončovací profil PCI z eloxovaného hliníka.

Takéto zloženie prináša množstvo výhod oproti doteraz používaným klasickým riešeniam a to napr.:

 • Nízka hrúbka celkovej skladby konštrukcie
 • Nízke priťaženie konštrukcie pri obnovách budov a poškodených konštrukciách
 • Nižšia pracnosť
 • Rýchly postup prác bez dlhých technologických prestávok
 • Eliminácia pnutia medzi dlažbou a podkladom
 • Dokonalé preklenutie prípadných trhlín v podklade
 • Certifikovaný systém na odolnosť proti pôsobeniu poveternostných vplyvov
 • Vhodný pre všetky typy novostavieb a obnovovaných stavieb
 • Dlhá životnosť

 1. Balkónová konštrukcia opravená s PCI Polycret® K 40 a výstuž ošetrená s PCI Nanocret® AP
 2. Lepiaca hmota PCI Multicret® Super
 3. Spádový klin z podlahového stabilizovaného polystyrénu EPS 150 S (alt. EPS 200 S)
 4. Stierková hmota PCI Multicret® Super s vloženou výstužnou tkaninou min. 160 g/m2
 5. Penetrácia PCI Gisogrund® PGM
 6. Systémový balkónový profil PCI
 7. Tesniaca a spojovacia páska PCI Pecitape® Butyl
 8. Lepiaca hmota PCI Pericol® Fluid
 9. Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U
 10. Hydroizolačná stierka PCI Seccoral®
 11. Difúzna páska PCI Pecitape® DB
 12. Polyetylénový výplňový profil PCI DIN-Polyband 08
 13. Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium
 14. Polyuretánový tmel PCI Elritan® 140

Certifikovaný systém

Skladba konštrukcie musí byť navrhnutá a realizovaná tak, aby dlhodobo odolávala extrémnemu zaťaženiu, ktoré na ňu pôsobí: veľké výkyvy teplôt (-20 °C až +80 °C), vlhkosť (tlak vodných pár), mráz (rozpínanie ľadu), rozdielne tepelné rozťažnosti jednotlivých vrstiev, čistiace prostriedky, atď. Spoločnosť PCI myslí aj na túto skutočnosť a preto sa rozhodla certifikovať systémové riešenie PCI Pecitherm® MultiPlus v technickom skúšobnom ústave na odolnosť proti poveternostným vplyvom. Všetky skúšky vyšli s pozitívnym výsledkom, čoho dôkazom je aj udelenie certifikátu na celú systémovú skladbu.

Viac informácií www.pci-slovensko.sk/fileadmin/database/pics/Download/Broschueren/PCI_Pecitherm_MultiPlus_Klasik.pdf

BASF Slovensko spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina, www.pci-sk.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

KategórieHydroizolácie základov