Partneri sekcie:

Izolačná a zosilňujúca podložka na vytvorenie zabudovanej hydroizolácie

image 97446 25 v1

Na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy pod keramické obklady a dlažbu, obkladové platne alebo dlažbu z prírodného kameňa v sprchovacích kútoch, kúpeľniach, závodných kuchyniach či na balkónoch a domových terasách je možné použiť rozličné systémy.

Jedným z nich je zabudovanie izolačnej a spevňujúcej podložky. Jej použitím sa vytvorí vodotesná, alkáliám odolná vrstva a zároveň sa premostia trhliny v podklade.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred nalepením izolačnej podložky suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Izolačnú podložku možno klásť na všetky bežné stavebné podklady, ako sú vyzreté cementové a sadrové potery a stierky, ale aj pevné obklady/dlažby z keramiky, betónu, prírodného kameňa, drevotrieskové dosky, kov a sklo.

Očistený podklad zbavený prachu sa pred lepením izolačnej podložky napenetruje vhodnou penetráciou a skontroluje sa vyzretosť a rovinnosť podkladu. Penetračný náter sa nanesie na nasiakavé podklady neriedený, v rovnomernej vrstve. Je potrebné pri tom zabrániť tvorbe mlák. Na veľmi nasiakavé podklady sa odporúča penetráciu naniesť 1× v takom množstve, ktoré do podkladu vsiakne. Nanesená vrstva penetračného náteru sa nechá zaschnúť (15 minút – bežne nasiakavé podklady, 12 hodín – sadrové podklady).

Aplikácia izolačnej podložky

Z kotúča sa odmotá potrebné množstvo izolačnej podložky a odmeria sa požadovaná dĺžka metrom, ktorá sa označí ceruzkou. Pomocou dlhej oceľovej laty a odlamovacieho noža sa odreže vymeraný pás izolačnej podložky.

Ozubeným hladidlom (ozubenie 3,4 alebo 6 mm podľa rovinnosti podkladu) sa nanesie na podklad flexibilná lepiaca malta (minimálne triedy C2S1). Flexibilná lepiaca malta sa pripraví zmiešaním suchej zmesi s vodou (25 kg vrece/8 l vody) v čistej nádobe elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, približne 3 minúty.

Do pripraveného ešte čerstvého lôžka sa položí odrezaný pás izolačnej podložky. Jej povrch sa celoplošne vyhladí tvrdou stierkou tak, aby neostali pod podložkou žiadne vzduchové bubliny. Ďalšie pásy izolačnej podložky sa kladú pri lepení na lepiacu maltu tesne vedľa seba bez prekrytia. Styky pásov treba prekryť izolačnou páskou, ktorá je súčasťou príslušenstva izolačnej podložky.

Izolačná páska sa lepí do čerstvej vrstvy tekutej fólie a má prekryť obidva susediace pásy izolačnej podložky, a to 50 mm na každú stranu od styku pásov. Tekutá fólia sa pripraví zmiešaním komponentu A s komponentom B. Komponent A (tekutina) sa vyleje do čistej miešacej nádoby a následne sa do nádoby nasype komponent B (prášok) v správnom váhovom pomere (1 : 1).

Mieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, približne 3 minúty. Tekutá fólia sa nanesie oceľovým hladidlom v rovnomernej vrstve. Po nalepení sa izolačná páska celoplošne vyhladí tvrdou stierkou tak, aby neostali pod páskou žiadne vzduchové bubliny. 

01 | Penetrácia podkladu
Očistený podklad zbavený prachu sa pred lepením izolačnej podložky napenetruje vhodnou penetráciou a skontroluje sa vyzretosť a rovinnosť podkladu. Penetračný náter sa nanesie na nasiakavé podklady neriedený, v rovnomernej vrstve. Je potrebné pri tom zabrániť tvorbe mlák. Nechá sa zaschnúť (15 minút až 12 hodín).

02 | Vymeranie potrebného rozmeru
Z kotúča sa odmotá potrebné množstvo izolačnej podložky a odmeria sa požadovaná dĺžka metrom, ktorá sa označí ceruzkou.

03 | Odrezanie potrebnej dĺžky
Pozdĺž dlhej oceľovej laty priloženej na páse izolačnej podložky sa odlamovacím nožom odreže vymeraný pás izolačnej podložky.

04 | Lepiaca malta
Ozubeným hladidlom sa nanesie na podklad flexibilná lepiaca malta, ktorá sa pripraví zmiešaním suchej zmesi s vodou (25 kg vrece/8 l vody) v čistej nádobe elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, približne počas 3 minút.

05 | Nalepenie pásu izolačnej podložky
Do pripraveného ešte čerstvého lôžka flexibilnej lepiacej malty sa položí odrezaný pás izolačnej podložky. Jej povrch sa celoplošne vyhladí tvrdou stierkou tak, aby neostali pod podložkou žiadne vzduchové bubliny.

06 | Lepenie ďalších pásov
Ďalšie pásy izolačnej podložky sa kladú pri lepení na flexibilnú lepiacu maltu tesne vedľa seba bez prekrytia.

07 | Styky pásov izolačnej podložky
Styky pásov izolačnej podložky treba prekryť izolačnou páskou. V mieste styku sa nanesie oceľovým hladidlom v rovnomernej hrúbke pás tekutej fólie, ktorá sa pripraví zmiešaním komponentu A a B v čistej nádobe. Mieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, približne 3 minúty.

08 | Nalepenie izolačnej pásky
Izolačná páska sa lepí do čerstvej vrstvy tekutej fólie tak, aby prekryla obidva susediace pásy izolačnej podložky o 50 mm na každú stranu od styku pásov.

09 | Vyhladenie izolačnej pásky
Po nalepení sa izolačná páska celoplošne vyhladí tvrdou stierkou tak, aby neostali pod páskou žiadne vzduchové bubliny.

10 | Vytvrdnutie malty
Po vytvrdnutí flexibilnej lepiacej malty (približne 24 hodín) je možné začať s lepením obkladu alebo dlažby.

Info o materiáli:

» Vodotesná, pnutie prenášajúca, flexibilná, alkáliám odolná podložka so schopnosťou premostenia trhlín a izolovania povrchov proti vode pod dlažbami/obkladmi z keramiky a prírodného kameňa, hrúbka: približne 0,4 mm

Čo budete potrebovať:

Izolačná podložka
Murexin Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100
šírka: 1 m, dĺžka: 30 m, kotúč 30 m2 268,56 €

Príslušenstvo:
Izolačná páska AE 50
Izolačná páska AE 50 vnútorný roh
Izolačná páska AE 50 vonkajší roh
Izolačná manžeta na stenu AE 12
Izolačná manžeta na podlahu AE 35

Penetračný náter
Murexin Hĺbkový základ LF 1
spotreba: približne 150 g/m2 (podľa nasiakavosti podkladu), fľaša 1 l, kanister 5, 10 a 25 kg, 5 kg 24,36 €
alebo
Murexin Superzáklad D4 Rapid
spotreba: približne 150 g/m2 (podľa nasiakavosti podkladu), plastové vedro 1, 5 a 10 kg, 5 kg 35,70 €

Pružná lepiaca malta
Murexin Pružná lepiaca malta sivá KGF 65
spotreba: približne 3 kg/m2, papierové vrece, 25 kg 12,90 €
alebo
Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85
spotreba: približne 3 kg/m2, papierové vrece, 25 kg 29,70 €

Tekutá fólia
Murexin Tekutá fólia 2 KS
spotreba: približne 1,5 kg/m2, plastová nádoba 12 a 50 kg, 12 kg 107,14 €

Náradie a pomôcky
meter
dlhá oceľová lata
ceruzka
maliarsky štetec
penový valček
gumená stierka
ozubené hladidlo (ozubenie 3,4 alebo 6 mm podľa rovinnosti podkladu)
oceľové hladidlo
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
tvrdá stierka

Tip

Lepenie izolačnej podložky v mieste styku so zvislými konštrukciami a v mieste priestupov
V stykoch stena/stena a stena/podlaha je potrebné pri kladení izolačnej podložky použiť izolačnú pásku nalepenú do tekutej fólie. Postup kladenia izolačnej podložky je nasledujúci: podlaha – styk podlaha/stena, steny – styky stena/stena, priestupy. Priestupy inštalácií je potrebné izolovať pomocou izolačnej manžety na stenu a na podlahové vpuste použiť izolačnú manžetu na podlahu, ktoré sa rovnako lepia do tekutej fólie, pričom je potrebné dodržiavať prekrytie minimálne 50 mm.

Lepenie obkladu
Lepenie obkladov je možné až po dokonalom vytvrdnutí použitej lepiacej malty, prípadne tekutej fólie (3 až 24 hodín).

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2017.