ASB Články na tému

hydroizolačné nátery

Jedným z vhodných riešení na ochranu stavby proti radónu sú bitúmenové stierky alebo nátery. Radón sa ako rádioaktívny plyn uvoľňuje z pôdy a preniká cez základovú konštrukciu alebo konštrukcie spodnej stavby do interiéru stavby. Väčšiemu riziku sú vystavené podpivničené stavby.

Podlahy a steny, ktoré prichádzajú do pravidelného kontaktu s vodou, vyžadujú dôkladné utesnenie. Vhodným materiálom je hydroizolačná tekutá fólia, ktorá po zaschnutí vytvára vysokoelastický, tesniaci, vodoodolný náter.