Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Hydroizolácia z asfaltovej izolačnej stierky

image 89056 25 v1

Na hrubovrstvovú hydroizoláciu základov stavieb, lepenie soklového EPS, XPS, realizáciu protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov a na ochranu podzemných častí budov pred vlhkosťou a vodou je vhodné použiť rýchloschnúcu asfaltovú stierku. Spôsob aplikácie stierky závisí od materiálu, z ktorého je konštrukcia realizovaná alebo ktorý sa bude na podkladovú konštrukciu lepiť.

Betónový podklad a murivo

Murivo musí byť pred aplikáciou asfaltovej stierky ošetrené omietkou. Je potrebné odstrániť prach, ostré hrany a všetky nevyplnené miesta podkladu (prepadliny, trhliny atď.) tesne vyplniť opravnou hmotou. Povrch s pórovitou štruktúrou treba vyrovnať cementovou maltou. Akékoľvek rohy (vzájomné kontakty stien, kontakty stien so základovým pásom a podobne) je nutné zaobliť zhotovením takzvaného fabiónu z cementovej malty.

Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Na podklad sa pred nanesením asfaltovej stierky aplikuje penetračný náter. Roztok gumoasfaltovej penetrácie sa zmieša s vodou v pomere 1 : 9. Ak sa použije bitúmenová penetrácia, neriedi sa. Zmes na vytvorenie izolačnej vrstvy sa pripraví postupným vsypávaním suchej zložky do zložky tekutej (asfaltu) za stáleho miešania (približne tri minúty).

Izolácia základových konštrukcií a spodných stavieb

Asfaltová stierka sa nanáša minimálne v dvoch vrstvách. Maximálna hrúbka jednej vrstvy by nemala presiahnuť tri mm. Je nutné zvlášť si odmerať množstvo potrebné na každú vrstvu. Ďalšia vrstva sa vždy aplikuje kolmo a až po zaschnutí predchádzajúcej.

V závislosti od teploty, druhu podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy je čas schnutia jednej vrstvy približne tri až päť hodín. Následne je potrebné výkop zasýpať opatrne, aby sa izolačná vrstva nepoškodila. Odporúča sa ošetriť novú hydroizoláciu polystyrénom s minimálnou hrúbkou dva cm, aby bola chránená pred mechanickým porušením.

Lepenie polystyrénových dosiek

V takomto prípade sa asfaltová stierka nanáša na podklad bodovo (10 až 12 plôch na 0,5 m2) alebo v pásoch (pomocou zubovej stierky) so šírkou 8 až 10 cm a hrúbkou približne 2 mm, s odstupmi 15 až 20 cm. Lepenie tepelnoizolačné dosky v oblasti sokla odporúčame dodatočne kotviť tanierovými kotvami (možnosť neštandardného zaťaženia).

01 | Príprava podkladu
Z podkladu sa odstráni prach, ostré hrany, všetky nevyplnené miesta (prepadliny, trhliny atď.) sa vyplnia opravnou stierkou. Povrch s pórovitou štruktúrou sa vyrovná cementovou maltou. Akékoľvek rohy (vzájomné kontakty stien so základmi a pod.) sa zaoblia zhotovením takzvaného fabiónu z cementovej malty.

02 | Penetrácia
Na podklad sa pred nanesením asfaltovej stierky maliarskou štetkou alebo kefou aplikuje penetračný náter. Roztok gumoasfaltovej penetrácie sa zmieša s vodou v maximálnom pomere 1 : 9. Ak sa použije bitúmenová emulzia DenBit DISPER A, neriedi sa.

03 | Asfaltová stierka
Zmes sa dodáva v hmotnostnom pomere 1 : 2,75 (sypká zložka : asfaltová zložka).

04 | Presné množstvo
Pred aplikáciou je potrebné zvlášť odmerať množstvo potrebné na každú vrstvu.

05 | Zmiešanie zložiek zmesi
Zmes sa pripraví postupným vsypávaním suchej zložky do zložky tekutej (asfaltu) za stáleho miešania trvajúceho približne tri minúty.

06 | Opätovné premiešanie
Zmes sa nechá päť minút odležať a následne sa opätovne premieša.

07 | Nanesenie stierky
Pripravená zmes sa nanesie oceľovým hladidlom minimálne v dvoch vrstvách. Maximálna hrúbka jednej vrstvy by nemala presiahnuť 3 mm. Každú ďalšiu vrstvu treba nanášať kolmo na predchádzajúcu a až po jej zaschnutí.

08 | Vyschnutie stierky
V závislosti od teploty, druhu podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy je čas schnutia jednej vrstvy približne tri až päť hodín.

Info o materiáli:

 • Rýchloschnúca asfaltová stierka, disperzia asfaltov modifikovaných polymérom. Dvojzložková vláknami vystužená hmota na hrubovrstvové nátery.

Čo budete potrebovať

 • Rychloschnúca asfaltová stierka
  Den Braven 2K Hydrofobit Fast Rychloschnúca asfaltová stierka
  spotreba: približne 2 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 2 mm, balenie: vedro, 30 kg (zložka A: 22 kg, zložka B: 8 kg)     3 588 €
 • Výplňová opravná stierka
  Den Braven Výplňová opravná stierka na betón QUARTZ VÝPLŇ
  spotreba: 1,7 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm, balenie: papierové vrece, 5 a 25 kg, 25 kg    23,58 €
  alebo
 • Cementová malta
 • Penetračný náter – gumoasfaltový
  DenBit DISPER AS
  spotreba na 1 vrstvu: 0,2 – 0,3 kg/m2 (penetrácia); 0,5 – 0,7 kg/m2 (ľahká izolácia)
  balenie: plastové vedro, 5 kg    15,15 €
  alebo
 • Penetračný náter – bitúmenový
  DenBit DISPER A
  spotreba: 0,2 – 0,3 kg/m2 (penetrácia v 2 vrstvách), balenie: plastové vedro, 5 a 10 kg, 5 kg    7,06 €
 • Náradie a pomôcky
  metla
  štetka
  oceľové hladidlo
  elektrické nízkootáčkové miešadlo
  valček

TEXT: spracované z podkladov firmy Den Braven
FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2016.

KategórieHydroizolácie základov