Hydroizolácia stavby. Prečo si vybrať práve modifikované asfaltové pásy?

Asfaltové pásy sú izolačné materiály určené pre ochranu stavebných diel proti všetkým druhom vody. Používajú sa na hydroizoláciu spodných stavieb, strešných plášťov, inžinierskych a dopravných realizácií a iných projektov vyžadujúcich hydroizoláciu.

Modifikované asfaltové pásy vynikajú v porovnaní s oxidovanými (tzv. klasickými) pásmi mnohonásobne väčšou ťažnosťou, vyšším bodom mäknutia krycej hmoty a mechanickou odolnosťou pásu pri záporných teplotách.

Modifikované asfaltové pásy sú zložené z piatich vrstiev:

 • vrchný povrch pásu (jemnozrnný minerálny posyp/hrubozrnný bridlicový posyp);
 • asfaltová vrstva nad nosnou vložkou;
 • nosná vložka;
 • asfaltová vrstva pod nosnou vložkou;
 • spodný povrch pásu (PE fólia)

V prípade pásu, ako je napríklad SKLOELAST, je vrchný povrch pásu upravený jemnozrnným minerálnym posypom. Nosná vložka pozostáva zo sklenej tkaniny, zatiaľ čo asfaltové vrstvy nad a pod nosnou vložkou sú zmesou asfaltu modifikovaného SBS elastomérmi s minerálnymi plnivami. Dolný povrch pásu je upravený ľahko taviteľnou polymérovou fóliou.

Základnou hmotou na výrobu modifikovaných asfaltových pásov je homogenizovaná zmes asfaltu a SBS polymérov. Modifikátor SBS (styren-butadien-styren) je súčasťou skupiny elastomérov (termoplastických kaučukov), ktoré sa vyznačujú výbornými mechanickými vlastnosťami, a práve takéto asfaltové pásy je možné natavovať rovnakým spôsobom ako pri oxidovaných asfaltových pásoch.

Výsledná zmes profituje z vlastností oboch prvkov, SBS kaučuku aj asfaltu. Práve vďaka kombinácii vlastností spomenutých prvkov, modifikované asfaltové pásy ponúkajú široké použitie pri hydroizolácii stavieb.

Aplikácia modifikovaných asfaltových pásov na cestnej komunikácii
Aplikácia modifikovaných asfaltových pásov na cestnej komunikácii | Zdroj: Bitumat SK

Modifikované asfaltové pásy je možné použiť na izoláciu:

 • základov a podzemných stavieb proti zemnej vlhkosti;
 • proti voľne stekajúcej vode;
 • proti tlakovej vode;
 • striech, terás, balkónov, parkovísk, záhrad a ďalších typov striech (striech s opačným poradím vrstiev);
 • nádrží na vodu a bazénov;
 • inžinierskych stavieb (mosty, lávky, tunely a kolektory)

Modifikované asfaltové pásy spĺňajú požiadavky na široké izolačné použitie. Jedným z nich je RADONELAST 4. Tento SBS modifikovaný asfaltový pás sa aplikuje ako podkladová vrstva, medzivrstva a ako parozábrana pri hydroizolácii striech.

RADONELAST 4  taktiež slúži na izoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej a spodnej vode. Pás taktiež poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.

 Národný futbalový štadión, Bratislava (2019) – RADONELAST 4 = 8 000 m2
Národný futbalový štadión, Bratislava (2019) – RADONELAST 4 = 8 000 m2 | Zdroj: NFS

Ďalším využitím modifikovaných asfaltových pásov je hydroizolácia mostov. BITUMELIT PR 5 je spôsobilý na jednovrstvovú izoláciu betónových mostoviek a iných betónových plôch. V skladbách plochých striech je určený na vytváranie pojazdných striech a parkovísk.

V súvrství strešného plášťa je aplikovaný ako finálna vrstva s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

D4: Lužný most, Bratislava – Rusovce (2021) – BITUMELIT PR 5, BITUMELIT PR 5 JUMBO = 120 000 m2
D4: Lužný most, Bratislava – Rusovce (2021) – BITUMELIT PR 5, BITUMELIT PR 5 JUMBO = 120 000 m2 | Zdroj: D4R7 Construction
 D3: Úsek Hričovské Podhradie – Žilina Strážov (2018) – BITUMELIT PR 5 = 62 000 m2

D3: Úsek Hričovské Podhradie – Žilina Strážov (2018) – BITUMELIT PR 5 = 62 000 m2
| Zdroj: EUROVIA

Modifikované asfaltové pásy je možné vďaka svojim vlastnostiam a technickým parametrom aplikovať na veľké množstvo realizácií a projektov. Bitumat SK ponúka široký výber modifikovaných pásov a iných izolačných materiálov. Pre viac informácií navštívte webstránku Bitumat.

Zdroje:

KATALOG VÝROBKŮ, Technické a technologické podklady pro navrhování a provádění izolací staveb. Dehtochema, Bitumat (2014)

ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY. Dehtochema (2019)