Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Ako chrániť stavbu proti vode?

image 89579 25 v1

Hydroizolácia spodnej stavby sa môže realizovať niekoľkými spôsobmi, ale výber toho najvhodnejšieho závisí od mnohých faktorov. Je potrebné vedieť, či ide o podpivničenú alebo nepodpivničenú stavbu, či sa na mieste, kde je plánovaná výstavba, nachádza spodná voda alebo napr. či sa stavba bude realizovať z monolitického betónu, tvárnic a pod. V našich podmienkach sa používajú najčastejšie hydroizolácie z asfaltových pásov, fólií z mäkčeného PVC, TPO, vysokohustotného polyetylénu.

Vhodným riešením sú však aj hydroizolácie na báze bitúmenových náterov a stierok, ktorých výhodou je rýchla a jednoduchá aplikácia.. Na zabezpečenie potrbnej ochrany konštrukcie sú potrebné aj materiály vhodné na ochranu pred vniknutím vlhkosti do otvorov na potrubie a rozvody, cez pracovné a dilatačné škáry , ako aj nepriepustné materiály na vytvorenie fabiónov a utesnenie prienikov vody. V tomto prípade sa dá hovoriť nielen o hydroizoláciách, ale aj o hydroizolačných systémoch.

Pracovný postup

Na podklad, ktorý musí byť pevný, suchý, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako sú prach, olej, mastnota a pod., sa ako prvá aplikuje vrstva penetračného náteru. Penetračný náter sa rozriedi vodou v pomere 1 : 10 a nanesie sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Na utesnenie dilatačných škár a prípadných trhlín v podklade sa použije elastická, vláknom vystužená tesniaca páska z mäkkého PVC.

Na pripravený podklad sa ako ďalšia aplikuje prvá vrstva hydroizolačnej stierky. Obsah plastovej nádoby sa pred aplikáciou dôkladne premieša. Hydroizolačná stierka sa nanesie na podklad celoplošne oceľovým hladidlom v rovnomernej vrstve. Do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa zapracuje výstužná tkanina. Následne sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej stierky.

Výsledná hrúbka hydroizolačnej stierky musí byť 3 mm (zemná vlhkosť, netlaková voda) alebo 4 mm (stojatá presakujúca voda, tlaková voda). Po úplnom vytvrdnutí a vyschnutí hydroizolačnej stierky (3 dni, teplota vzduchu +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %) sa na jej ochranu nalepia tepelnoizolačné dosky XPS. Na tieto sa lepidlo nanáša celoplošne. Dosky sa lepia na väzbu smerom odspodu hore.

1 | Penetrácia podkladu
Na pevný, suchý podklad zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc sa aplikuje štetcom, valčekom alebo striekaním penetračný náter zriedený vodou v pomere 1 : 10.

02 | Utesnenie dilatácií
Dilatačné škáry sa utesnia elastickou, vláknom vystuženou tesniacou páskou z mäkkého PVC.

03 | Vytvorenie fabiónu
V mieste styku podlahy so stenou sa vytvorí fabión pomocou rýchlotvrdnúcej malty.

4 | Prvá vrstva hydroizolácie
Na pripravený podklad sa aplikuje nová vrstva hydroizolačnej stierky. Obsah plastovej nádoby sa pred aplikáciou dôkladne premieša. Hydroizolačná stierka sa nanesie na podklad celoplošne v rovnomernej vrstve oceľovým hladidlom.

05 | Výstužná tkanina
Do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa zapracuje výstužná tkanina. Pásy výstužnej tkaniny sa kladú so vzájomným presahom 100 mm. Následne sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej stierky. Výsledná hrúbka hydroizolačnej stierky musí byť 3 alebo 4 mm.

06 | Lepenie tepelnej izolácie
Po úplnom vytvrdnutí a vyschnutí hydroizolačnej stierky (približne 3 dni) sa na jej ochranu nalepia na izolovanú plochu tepelnoizolačné dosky XPS. Na tieto dosky sa lepidlo nanáša celoplošne. Dosky sa lepia na väzbu smerom odspodu hore.

Info o materiáloch:

 • Jednozložková modifikovaná bitúmenová stierka

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter
  weber.tec 901
  spotreba: v závislosti od aplikácie, kovová nádoba 5, 10 a 30 l, 30 l    77,76 €
 • Hydroizolačná stierka
  weber.tec 915
  spotreba: 4 l/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm), 5,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 4 mm), plastová nádoba 10 a 30 l, 30 l    74,52 €
  alebo
  weber.tec Superflex 10
  spotreba: 3,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm), 4,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 4 mm), plastová nádoba, 30 l    103,68 €
 • Výstužná tkanina
 • Tepelnoizolačné dosky EPS
 • Tesniaca páska
  weber.tec Superflex B240
  kotúč, 6 m    93,31 €
 • Rýchlotvrdnúca malta
  weber.tec 935
  spotreba: približne 2 kg/l vyplneného priestoru, papierové vrece, 10 kg    3,89 €
 • Náradie
  oceľové hladidlo
  miešadlo
  murárska lyžica
  jazykový žliabok
  metla
  nožnice

TIP
Formovanie fabiónu

Fabión sa vytvaruje pomocou špeciálnej lyžice alebo jazykového žliabku. Polomer fabiónu môže byť max. 20 mm.

POZOR!
Ochrana hydroizolačnej stierky

Hydroizolačná vrstva nesmie byť pri aplikácii pred vytvrdnutím podmáčaná dažďovou vodou a nemala by prezimovať nechránená. Na bezprostredne zaschnutú hydroizolačnú vrstvu sa nesmie sypať hlina ani stavebná sutina.

TEXT: spracované z podkladov firmy Saint-Gobain Weber
FOTO: Saint-Gobain Weber

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2016.