Partner sekcie:
  • Stavmat
  • STAT-KON

Prehľad trhu: Ochrana výstuže pred koróziou

image 79938 25 v2

Železobetónové konštrukcie sú charakteristické možnou koróziou výstuže betóne. Na jej ochranu sú určené ochranné nátery. Korózia prvkov betónových konštrukcií – balkónových podest, konštrukčných stĺpov, stien a pod. – môže byť zdrojom trvalých a nebezpečných statických porúch, ktoré časom môžu ohroziť ich funkciu. Veľké trhliny, opadaný betón a skorodovaná výstuž pôsobia zároveň veľmi neesteticky. Ak je hodnota pH betónu v rozpätí 12,5 až 9 (prostredie silne zásadité), je výstuž pred koróziou dočasne chránená.

Ak však pH poklesne na hodnotu menšiu ako 9, dochádza k rýchlemu zhoršovaniu mechanických vlastností betónu. Vplyvom prenikania škodlivých plynov a vody do betónu dochádza k zväčšeniu jeho objemu a utesneniu pórov. Tým sa zhoršuje jeho pevnosť a v dôsledku korózie výstuže dochádza k postupnému rozpadu. Korózia betónu je proces pomalý, ale trvalý.

Na koróziu betónu a betonárskej výstuže má vplyv:

  • pórovitosť, kapilarita a poškodenie betónu;
  • agresívny vplyv škodlivín;
  • nedostatočná hrúbka krycej vrstvy betónu.

Pred sanáciou betónovej konštrukcie je potrebné vykonať prieskum poškodenej konštrukcie a vybrať vhodné materiály na jej opravu. Následne sa skorodovaný betón odstráni až na pevný súdržný podklad. Odhalená skorodovaná výstuž sa zbaví hrdze obrúsením rotačnou kefou alebo brúsnym papierom. Očistená výstuž sa ošetrí ochranným náterom, ktorým sa vytvorí zároveň adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti vyrovnávacej malty. Na opravený povrch sa odporúča naniesť vrstvu hydrofóbneho náteru.

Sika® MonoTop® – 910 N

Sika® MonoTop® – 910 N

Použitie: Cementózny, polymérmi modifikovaný, 1-komponentný náter obsahujúci silica fume, ktorý sa používa ako pevnostný mostík a ochrana výstuže proti korózii. Vhodný na kontrolu anodickej oblasti ako pevnostný mostík na betón a maltu, pri oprave betónu ako ochrana výstuže proti korózii. Povrch výstuže je potrebné očistiť abrazívnou čistiacou technikou alebo vysokotlakovým vodným lúčom od hrdze, prachu a iných uvoľnených častí. Stredne tvrdou štetkou alebo striekacou pištoľou sa nanesie na výstuž 1 mm hrubá ochranná vrstva. Po vytvrdnutí (4 až 5 hodín) sa nanesie druhá vrstva v hrúbke 1 mm.

Spotreba: približne 2 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm, spolu 2 vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: 1,65 €/1 kg (41,25 €/25 kg balenie)
Výrobca: SIKA, svk.sika.com

Mapefer 1K

Mapefer 1K

Použitie: Jednozložková antikorózna cementová malta na báze práškových polymérov, cementových spojív a inhibítorov korózie na ochranu výstužnej ocele. Určená na opravu betónových konštrukcií s použitím mált s kompenzovaným zmrašťovaním alebo bežných cementových mált modifikovaných syntetickými prísadami. Výstuž sa pred aplikáciou očistí až na biely kov opieskovaním alebo oceľovou kefou. Malta sa aplikuje na výstuž štetkou v dvoch vrstvách. Druhý náter možno naniesť po dvoch, najneskôr 24 hodinách od aplikácie prvého náteru. Výsledná hrúbka musí byť 2 mm.

Spotreba: 100 g/bm výstužnej ocele ∅ 8 mm (hrúbka vrstvy: 2 mm), 200 g/bm výstužnej ocele ∅ 16 mm (hrúbka vrstvy: 2 mm)
Balenie: Kartón – 4 × 5 vriec po 5 kg
Orientačná cena: 3,12 €/kg (15,60 €/5 kg balenie)
Výrobca: Mapei, www.mapei.sk

Ceresit CD 30

Ceresit CD 30

Použitie: Jednozložková cementová ochranná malta na ochranu oceľovej výstuže proti korózii a kontaktná vrstva. Určená na antikoróznu ochranu prútov výstuže alebo ako kontaktná vrstva betónových a železobetónových povrchov pred aplikáciou opravných mált. Z výstuže je potrebné pred aplikáciou náteru odstrániť zvyšky betónu, pieskovaním odstrániť hrdzu do vytvorenia kovového vzhľadu výstuže a očistiť stlačeným vzduchom. Do 3 hodín po očistení sa nanesú na výstuž rovnomerne štetcom dve vrstvy ochrannej malty tak, aby pokrývala celý povrch prútov.

Spotreba: Približne 2 kg/m2 (celková hrúbka: 1 mm, 2 vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: od 1,78 €/kg (44,61 €/25 kg balenie)
Výrobca: Henkel, www.ceresit.sk

Baumit BetoProtect

Baumit BetoProtect

Použitie: Jednozložkový cementový, polymérmi zušľachtený náter na ochranu oceľovej výstuže proti korózii. Rýchloschnúci, ľahko roztierateľný náter s vysokou priľnavosťou na oceľ a betón. Pred aplikáciou náteru je potrebné oceľ očistiť od hrdze, mastnôt, olejov, nečistôt, zvyškov náterov a cudzích látok. Antikorózny náter sa nanesie štetcom v dvoch vrstvách. Druhá vrstva sa nanáša v inom smere ako prvá po približne 6 hodinách. Celková hrúbka vrstvy musí byť po zaschnutí minimálne 1 mm.

Spotreba: Približne 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch (minimálna hrúbka vrstvy: 1 mm)
Balenie: Plastové vedro, 2 kg
Orientačná cena: 7,20 € kg (14,40/2 kg balenie)
Výrobca: Baumit, www.baumit.sk

Murexin Repol Ochrana výstuže BS 7

Murexin Repol Ochrana výstuže BS 7

Použitie: Jednozložkový cementom viazaný ochranný náter na oceľovú výstuž, zušľachtený polymérmi. Určený na ochranu oceľovej výstuže pri sanácii železobetónových konštrukcií. Vďaka minerálnemu zloženiu a rýchlo tuhnúcej receptúre sa vyznačuje vysokou priľnavosťou na oceli a betóne. Oceľovú výstuž je potrebné obnažiť a zbaviť hrdze. Ochranný náter sa na očistenú výstuž nanesie štetcom v dvoch krokoch. Keď sa prvá vrstva stane nosnou, nanesie sa približne po 6 hodinách druhá vrstva. Celková vrstva musí byť po zaschnutí 1 mm.

Spotreba: Približne 0,2 kg/m2 (2 vrstvy)
Balenie: Plastové vedro 2 kg
Orientačná cena: 7,05 €/kg (14,11 €/2 kg balenie)
Výrobca: Murexin, www.murexin.sk

weber.rep ochrana

weber.rep ochrana

Použitie: Prášková cementová malta so syntetickými prísadami. Určená na ochranu výstuže v betóne pred koróziou a na zvýšenie priľnavosti vyrovnávacích mált k výstuži, resp. na pripravenom povrchu opravovaného betónu. Na dôkladne očistenú, opieskovanú oceľovú výstuž sa pomocou štetca nanesie celoplošne adhézny náter. Betónový podklad musí byť navlhčený, bez prachu, nenosných častí a bez mastných miest. Vrstva vyrovnávacej malty sa aplikuje v predpísanom časovom odstupe.

Spotreba: Približne 2 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm)
Balenie: Plastové vedro, 2 kg
Orientačná cena: 3,43 €/kg (6,86 €/2 kg balenie)
Výrobca: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív výrobcov

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre