Partner sekcie:
 • Stavmat

Obnova balkóna so spádovým poterom a stierkovou hydroizoláciou

image 90869 25 v1

Balkónové konštrukcie či terasy sú vystavené neustálym poveternostným vplyvom. Preto je dôležité na ich obnovu používať certifikované systémy. V niektorých prípadoch je potrebné vytvoriť novú spádovú vrstvu, ktorá zabezpečí požadovaný odvod vody smerom od zvislej konštrukcie. Na stavebnom trhu sú v súčasnoti dostupné systémy, ktorých súčasťou je spádový poter, ako aj rýchlotuhnúca stierková hydroizolácia pod keramickú dlažbu.

Príprava nosnej konštrukcie

Pred nanesením nových vrstiev treba nosnú konštrukciu očistiť od všetkých nášľapných vrstiev, izolácií, nenosných vyrovnávacích materiálov a všetkých nesúdržných častí konštrukcie otryskaním alebo obrúsením. Obnaženú oceľovú výstuž treba očistiť od korózie, najlepšie opieskovaním alebo mechanickým očistením. Na očistenú výstuž sa nanesie štetcom celoplošne ochranný a adhézny náter. Pri antikoróznej úprave sa odporúčajú dva nátery. Zároveň treba vykonať opravy železobetónovej konštrukcie.

Vytvorenie spádovej vrstvy

Na vytvorenie spádovej vrstvy sa použije cementový poter so zvýšenou pevnosťou v tlaku (30 MPa), ktorý sa nanesie v hrúbke od 20 mm do 70 mm. Pri aplikáciach poteru s hrúbkou od 20 mm do 40 mm sa použije spojovací mostík, ktorý sa nanesie na vopred navlhčený podklad. Následne sa postupom čerstvý do čerstvého nanesie poter v požadovanej hrúbke. Odporúčaný spád je min. 1,5 % a max. 2,5 % smerom od zvislej konštrukcie.

Do spádového poteru sa po obvode zhotoví poldrážka na osadenie balkónového profilu so šírkou a hĺbkou podľa osadzovacej plochy profilu. Hĺbka zapustenia profilu závisí od hrúbky použitej dlažby. Vrchná hrana profilu musí lícovať s vrchnou hranou dlažby.

Ak je pôvodná konštrukcia opatrená tepelnou izoláciou, hrúka poteru musí byť min. 40 mm a poter sa vystuží armovacou výstužou. Tepelnú izoláciu sa odporúča na podklad nalepiť celoplošne lepiacou maltou. Pred aplikaciou poteru sa na tepelnú izoláciu položí separačná fólia.

Montáž odkvapového profilu

Po celom obvode vystupujúcej časti konštrukcie sa osadí balkónový profil. Profily sa najskôr pripravia ako zostava (rohy, spojky, metráž) a poskladajú sa na okraj konštrukcie. Potom sa do vopred pripravenej poldrážky osadia rohové profily a k nim sa pomocou spojok napoja priame profily. V mieste napojenia sa musí dodržať dilatačná škára 4 mm. Na miestach montážnych otvorov jednotlivých dielov sa urobí značka umiestnenia natĺkacích kotiev.

Profily sa odstránia, vyvŕtajú sa otvory pre natĺkacie kotvy a penetračnym náterom sa po celom obvode balkóna napenetrujú polodrážky. Nakoniec sa začne skladať zostava profilov od rohov a postupne sa fixujú natĺkacími kotvami. Zafixovaná osadzovacia plocha profilov sa po celom obvode zvrchu prelepí samolepiacou butylovou páskou, vždy s dostatočným napojením na cementový poter.

Hydroizolácia a kladenie dlažby

Na poter vyzretý aspoň tri dni sa nanesie vrstva rýchlotuhnúcej dvojzložkovej hydroizolačnej stierky. Na utesnenie rohov, dilatácií a priestupov sa použijú tesniace pásky, ktoré sa ihneď vltáčajú do čerstvo nanesenej dvojzložkovej hydroizolácie. Alternatívne sa môže použiť samolepiaca butylová tesniaca páska bez potreby hydroizolačnej vrstvy. Na miestach dilatácií sa páska ľahko zatlačí do škáry.

V mieste napojenia na izolácie, rámy dverí, oplechovanie, zábradlie sa používa samolepiaca butylová páska. Prvá vrstva hydroizolačnej stierky sa nanesie na čistý, nosný a vopred navlhčený podklad celoplošne v jednej súvislej vrstve hladidlom z nehrdzavejúcej ocele alebo štetcom. Po zaschnutí prvej vrstvy (približne 2 h) sa nanesie druhá vrstva.

Druhá vrstva stierky sa nanesie zubovým hladidlom so zubom 4 až 5 mm a hladkou stranou sa zahladí tak, aby výsledná hrúbka obidvoch vrstiev bola približne 2 mm. Druhá vrstva musí zakryvať celoplošne prvú vrstvu vrátane tesniacich pások a profilov. Po 4 h možno začať klásť dlažbu.

01 | Spojovací mostík
Na vopred navlhčený podklad sa nanesie štetkou spojovací mostík. Postupom čerstvý do čerstvého sa nanesie cementový poter.

02 | Spádová vrstva
Cementový poter sa nanesie v požadovanej hrúbke 20 až 70 mm a v spáde min. 1,5 % a max. 2,5 % smerom od zvislej konštrukcie. Do spádového poteru sa po obvode zhotoví poldrážka na osadenie balkónového profilu so šírkou a hĺbkou osadzovacej plochy profilu.

03 | Osadenie odkvapového profilu
Profily sa poskladajú na okraji konštrukcie. Do pripravenej poldrážky sa osadia rohové profily a na ne sa napoja priame profily. Profily sa odstránia, vyvŕtajú sa predznačené otvory na natĺkacie kotvy a poldrážky sa napenetrujú. Zostava profilov sa postupne zafixuje natĺkacími kotvami a prelepí sa butylovou páskou.

04 | Hydroizolácia rohov, dilatácií a priestupov
Rohy, dilatácie a priestupy sa utesnia tesniacimi páskami, ktoré sa vtlačia do čerstvo nanesenej dvojzložkovej hydroizolácie. Alternatívne sa môže použiť samolepiaca butylová tesniaca páska. Na miestach dilatácií sa páska ľahko zatlačí do škáry.

05 | Prvá vrstva hydroizolácie
Na čistý, nosný a vopred navlhčený podklad sa nanesie celoplošne v jednej súvislej vrstve hladidlom z nehrdzavejúcej ocele alebo štetcom prvá vrstva rýchlotuhnúcej hydroizolačnej stierky. Po zaschnutí prvej vrstvy (približne 2 h) sa nanesie druhá vrstva. 

06 | Druhá vrstva hydroizolácie
Druhá vrstva rýchlotuhnúcej hydroizolačnej stierky sa nanesie zubovým hladidlom so zubom 4 až 5 mm a hladkou stranou sa zahladí tak, aby výsledná hrúbka obidvoch vrstiev bola približne 2 mm. Druhá vrstva musí zakrývať celoplošne prvú vrstvu vrátane tesniacich pások a profilov.

07 | Kladenie dlažby
Po 4 h sa na podklad nanesie hladkou stranou hladidla v tenkej vrstve prvá kontaktná vrstva lepidla. Do čerstvej vrstvy sa ozubeným hladidlom s pologuľatým zubom (13/20 mm) nanesie rovnomerne v jednom smere lepiace lôžko. Keramická dlažba sa ľahkým posuvným pohybom uloží do lepiaceho lôžka a vyrovná sa.

08 | Škárovanie
Po 6 h od ukončenia lepenia dlažby možno dlažbu škárovať. Škárovacia malta sa nanesie diagonálne na dlažbu gumenou stierkou. Malta sa nechá dostatočne stuhnúť. Po stuhnutí (skúška dotykom prsta) sa dlažba umyje vlhkou špongiou a potom sa mierne navlhčenou špongiou ešte dočistí.

09 | Elastické tesnenie
Škára medzi dlažbou a soklom a škára pri odkvapovom profile sa utesní trvale pružným polyuretánovým tmelom. Pred natlačením tmelu do škáry pozdĺž profilu sa na jej spodok vloží výplňový polyetylénový profil. Ak príde polyuretánový tmel do kontaktu s PVC, nanesie sa na PVC polyuretánový penetračný náter.

Info o materiáloch:

 • Cementový poter so zvýšenou pevnosťou v tlaku (min. pevnosť v tlaku 30 MPa) na vytvorenie vyrovnávacích, spádových a nášľapných vrstiev na balkónoch a terasách s hrúbkou 20 až 70 mm a na zhotovenie podkladov pod ďalšie povrchové vrstvy
 • Rýchlotuhnúca dvojzložková hydroizolačná flexibilná stierka na hydroizoláciu pod keramické obklady a dlažby na balkónoch a terasách, v bazénoch, v sprchách a v kúpeľniach; aj na vonkajšie steny pivníc

Čo budete potrebovať

 • Ochranný a adhézny náter
  PCI Nanocret® AP
  spotreba: približne 0,5 kg/mm (antikorózna ochrana), približne 2,5 kg/mm (spojovací mostík), plastová nádoba, 4 a 15 kg
 • Cementový poter
  PCI Pericem® EBF Special
  spotreba: približne 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm), vrece s PE vložkou, 25 kg
 • Spojovací mostík
  PCI Pericem® Grund
  spotreba: približne 2 až 2,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1,5 mm), vrece s PE vložkou, 25 kg
 • Lepiaca malta
  PCI Multicret® Super
  spotreba: približne 5 kg, papierové vrece, 25 kg
 • Odkvapový profil
  Balkónový profil DRIP 9 mm – priamy
  dĺžka 2,5 m, eloxovaný hliník
  Balkónový profil DRIP – vonkajší roh
  90°, 25 x 25 cm, eloxovaný hliník
  Balkónový profil DRIP – spojka
  eloxovaný hliník
  Kryt univerzál (Ľ+P)
  PVC
 • Penetračný náter
  PCI Gisogrund® PGM
  plastová nádoba, 1, 5, 10 a 20 kg
 • Samolepiaca butylová páskaPCI Pecitape®Butyl
  kotúč, 20 m
 • Rychlotuhnúca hydroizolačná stierka
  PCI Seccoral® 2K Rapid
  spotreba: 2,5 kg/m2, plastová nádoba a papierové vrece
 • Tesniaca páska
  PCI Pecitape® Objekt
  kotúč, 50 m
 • Lepidlo triedy C2FE S1
  PCI Pericol® Fluid
  spotreba: 5,8 kg/m2 (pologuľatý zub 14/20 mm), papierové vrece, 25 kg
 • Škárovacia malta
  PCI Nanofug® Premium
  spotreba: 0,5 kg/m2 (škára 6 x 9 mm a formát dlažby 33 x 33 cm), plastová nádoba, 5 kg, papierové vrece, 15 kg
 • Trvale pružný polyuretánový tmel
  PCI Elritan® 140
  spotreba: 70 ml/bm (škára 8 x 8 mm), hliníkový obal, 600 ml
 • Výplňový polyetylénový profil
  PCI DIN-Polyband 08 
  Ø 8 mm, 9 a 100 m
 • Polyuretánový penetračný náter
  PCI Elastoprimer® 145
  spotreba: 5 ml/bm škáry, plastová fľaša, 250 ml
 • Náradie a pomôcky
  štetka
  2 m oceľová lata
  murárska lyžica
  oceľové hladidlo (zub 6 x 6 mm)
  oceľové hladidlo s pologuľatým zubom s veľkosťou 14/20 mm
  brúska
  plastové vedro
  elektrické nízkootáčkové miešadlo
  nôž, nožnice
  akumulačný skrutkovač
  príklepová vŕtačka
  prítlačný valec
  stierka
  špongia
  aplikačná pištoľ
  rukavice
  ceruzka

POZOR!
Vhodná dlažba

Maximálny formát dlažby je 330 mm Ø 330 mm a hrúbka minimálne 9 mm. Odporúčaná šírka škáry je 6 mm.

Pochôdznosť dlažby po škárovaní

Škárovacia malta je pochôdzna po 2 h a plne zaťažiteľná po 24 h.

TEXT: spracované z podkladov firmy BASF Slovensko, spol s r. o.
FOTO: BASF Slovensko, spol s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.

Komentáre