Drenážny betón ZAPA DROP – Bratislava
Galéria(6)

1. ročník betonárského školenia ZAPA TECH

Spoločnosť ZAPA beton otvára 1. ročník betonárskeho školenia ZAPA TECH, ktorý nadväzuje na úspešnú radu školení z Českej republiky roka 2018. Prvý jarný termín v Bratislave bude venovaný hlavne zvýšeniu kvality riadenia stavieb v príprave a realizácií, zameriame sa na zásady spracovania betónu a na výhody betónov novej generácie. Dôležitá téma bude boj proti suchu a prínos drenážného betónu.

Termín a miesto konania:
Prednášať budú odborníci spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o., spoločnosti SIKA Slovensko, s.r.o., Reckli GmbH a tiež uznávaný architekt Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín – Atelier BAAR, s.r.o.

Hlavné témy prednášok:
• Najdôležitejšie zásady spracovania betónu na stavbe
• Špecifikácia betónu pre rôzne druhy stavieb a konštrukcií
• Bezpečné pracovisko pri betonáži – príprava a realizácia
• Ľahko zhutniteľné betóny a jeho výhody
• Betóny pre biele vane, interpretácia a riešenie problémov
• Individuálny architektonický betón
• Drenážny betón – boj proti suchu a jeho prínos
• Trhliny, krvácanie, segregácia – ako znížiť riziko vzniku pri betónových podlahách
• Komentovaná exkurzia v parku Jama

Prednášajúci z rady spoločnosti ZAPA beton:
Dr. Giuseppe Giunti, vedúci kvality
Ing. Branislav Páv, hlavný technológ
Ing. Ľubomír Ľahký, Ing. Miroslav Vašečka, technológovia

Dr. Giuseppe Giunti vedúci kvality ZAPA beton
Dr. Giuseppe Giunti vedúci kvality ZAPA beton |

Prednášajúci hostia:
Ing. Peter Tužinský, Target Market Manager, Sika Slovensko spol.s r.o.
Mgr. Iveta Heczková, Key Account Manager, RECKLI GmbH
Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín, Architekt, Atelier BAAR, s.r.o.

Podrobný program a registračný formulár nájdete na www.zapa.sk/zapa-tech/

Dr. Giuseppe Giunti vedúci kvality ZAPA beton
Drenážny betón ZAPA DROP – Brno
ahko zhutniteľný betón ZAPA QCC 2
ahko zhutniteľný betón ZAPA QCC 1
Drenážny betón ZAPA DROP – Bratislava
ZAPA beton betonáreň Košice