Významná úspora a krátka návratnosť investícií

Vykurovanie kvapalným propánom.

Systém vykurovania rozsiahlej prevádzky čistiarne odpadových vôd bol postavený na dodávkach nízkotlakovej pary z neďalekej chemičky. Pomocou výmenníka tepla slúžila para nielen na vykurovanie niekoľkých budov, ale aj na sušenie kalov, ktoré boli likvidované v spaľovni.

Jedného dňa bolo rozhodnuté o modernizácii čistiarne a spaľovňa bola preto zrušená. Razom klesol odber dodávanej pary a logicky stúpla jej cena, čo už nebolo pre prevádzku ČOV rentabilné. Vyvstala otázka, čo ďalej. Energetický audit, ktorý celú záležitosť posúdil a vyhodnotil, odporučil jediné možné ekonomické riešenie:

Postaviť novú kotolňu s novými vysokoúčinnými kotlami spaľujúcimi propán. Hlavným dôvodom pre toto odporúčanie bola absencia prívodu zemného plynu, pretože ČOV sa nachádza na samom okraji mesta a investícia do prípojky by bola veľmi nákladná ajej výstavba zložitá.

Zdroj: TOMEGAS

Z výberového konania na realizáciu dodávok plynu vyšla víťazne rodinná firma TOMEGAS z juhočeského Milevska, ktorá je tradičným dodávateľom technických plynov vrátane kvapalného propánu už od roku 1992. Hlavným kritériom bola ekonomika realizácie aj prevádzky.

Najprv bola pre potreby ČOV vybudovaná nová kotolňa, potom nasledovala inštalácia štyroch nadzemných zásobníkov na kvapalný propán s objemom necelých 5 m3 (4 850 litrov) a s max. tlakom 15,6 baru. Vlastná realizácia prebehla od marca do začiatku októbra, keď bol systém prvýkrát spustený.

Už prvé mesiace prevádzky ukazujú, že energetické náklady sú výrazne nižšie v porovnaní so situáciou pred realizáciou (odhad je už teraz okolo 35 až 50 %) a návratnosť investície bude v horizonte niekoľkých rokov (5 až 7).

Zdroj: TOMEGAS

Kvapalný plyn (propán), ktorý je verejnosti známy ako LPG (Liquid Petroleum Gas) má vysokú výhrevnosť (46,44 MJ/kg) a jeho spaľovanie je vysoko ekologické, čo je dôležité nielen pre komerčné projekty. Propán má navyše jednu obrovskú výhodu – v kvapalnom stave je ho možné jednoducho dopravovať k zákazníkom autocisternami.

Odparovaním opäť vzniká plyn, ktorý potom spaľujú efektívne kondenzačné kotly. Zásobníky plynu je možné kúpiť alebo si prenajať za výhodných podmienok, ku ktorým patrí aj pravidelný servis. V ČOV je systém nastavený tak, aby snímač inštalovaný na zásobníkoch plynu odovzdal dispečingu distribútora plynu správu, že je potrebné plyn v niektorom z nich doplniť.

Na základe tejto informácie vyráža v relatívne krátkom horizonte autocisterna a zásobníky doplní. Riadiace stredisko ČOV celú situáciu monitoruje bez toho, aby sa muselo samo zaťažovať pravidelnou kontrolou zásobníkov.

Zdroj: TOMEGAS

Vykurovanie kvapalným plynom – propánom – je efektívne nielen z pohľadu nákladov, ale aj z ekologického hľadiska, pretože pri jeho spaľovaní vzniká minimálne množstvo emisií, ktoré v súčasnej dobe nemožno ani spoľahlivo zmerať.

Ak nie je v lokalite prípojka zemného plynu, tak toto je palivo budúcnosti, pričom celý systém vykurovania je možné vo veľmi krátkom čase nastaviť efektívne a ekonomicky. Pripomeňme, že firma TOMEGAS dodáva zásobníky s rôznymi veľkosťami podľa toho, aká je spotreba danej prevádzky (od 4 do 250 m3).

Ďalšie informácie nájdete na www.tomegas.sk

Zdroj: PR článok TOMEGAS SK, s. r. o.