Líder v systémoch požiarnej ochrany

Skupina Mercor Group patrí k najväčším subjektom pôsobiacim v odbore pasívnej požiarnej ochrany. Naša medzinárodná kapitálová skupina je jedným z lídrov v tejto oblasti na európskom trhu.

V našej komplexnej ponuke nájdete prirodzený systém na odvod dymu a tepla, denné vetranie, protipožiarne ventilačné systémy a systémy protipožiarnej ochrany stavebných konštrukcií. Pre našich klientov zabezpečujeme aj kompletnú servisnú a projekčnú starostlivosť.

Poskytujeme bezpečnosť už viac ako 30 rokov. V portfóliu spoločnosti sa nachádzajú stovky realizácií uskutočnených v mnohých európskych krajinách. Na Slovensku spomenieme napr.: Slovenská národná galéria, Národný futbalový štadión, rekonštrukcia Bratislavského hradu a mnohé iné, či už v logistike, priemysle, ale aj v obchode a službách.

Spájaním nadobudnutých skúseností s inovatívnymi prístupmi prinášame nové riešenia zodpovedajúce výzvam moderného stavebníctva. Z našej ponuky vám dnes predstavíme nový produkt v pasívnej požiarnej ochrane – mcr SILBOARD.

Zdroj: Mercor Slovakia

Mcr Silboard je ekologický polotovar a vyrába sa v strede Európy – v Poľsku. Táto blízkosť nám umožňuje priebežnú kontrolu prebiehajúcich procesov a kvality. Rovnako dôležitým faktorom sú zamestnanci výrobnej prevádzky.

Výroba v EÚ zaručuje našim zákazníkom, že kúpou mcr Silboard podporujú podniky, ktoré zaisťujú dôstojné odmeňovanie a primerané pracovné podmienky. Moderná výrobná technológia v sebe spája energetickú účinnosť a efektivitu.

Vďaka vysokej kvalite a jedinečným parametrom poskytuje doska mcr Silboard, vyrobená z kremičitanu vápenatého, prekvapujúcu variabilitu použitia a účinnosť aj v tých najťažších podmienkach. Vďaka novému rozmeru – 2 500 × 1 200 mm – sa možnosti použitia ešte zväčšili a inštalácia zrýchlila, čo má vplyv na zníženie nákladov.

Z hľadiska montáže je ďalšou výhodou nízka hmotnosť dosky, ktorá uľahčuje manipuláciu a tým urýchľuje montáž. Doska vďaka svojej relatívne nízkej hmotnosti iba mierne zaťažuje konštrukciu, na ktorú je upevnená.

Mcr Silboard spĺňa požiadavky certifikácie LEED a BREEM.

Už pri malej hrúbke vykazuje mcr Silboard vysokú protipožiarnu odolnosť (reakcia na oheň A1). Na vybudovanie šácht pre EIS120 postačuje doska s hrúbkou 40 mm. Je odolná voči hubám a plesniam.
Úpravy je možné robiť pomocou štandardných nástrojov určených na prácu s drevom.

Hlavné možnosti použitia mcr Silboard:

  • protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií
  • stavba ventilačných potrubí a potrubí na odvod dymu a tepla
  • konštrukcia nenosných požiarno-deliacich priečok
  • konštrukcia elektroinštalačných a inštalačných šácht vodorovných a zvislých
  • ochrana požiarno-deliacich pásov a karbónových rohoží

Naše portfólio riešení sa neustále rozširuje o nové aplikácie, Mercor sa stále snaží vyhovieť novým požiadavkám a rozmanitosti svetových trhov.

Vďaka veľmi nízkemu súčiniteľu prestupu tepla vykazuje doska výnimočné izolačné vlastnosti.
Koeficienty tepelnej vodivosti izolačných materiálov by mali byť čo najnižšie. Čím menšia je hodnota λ (lambda), tým tenšia doska postačuje pre danú izolačnú vrstvu na to, aby sa zabezpečila požadovaná hodnota pre­stupu tepla priečkou.

Súčiniteľ tepel­nej vodivosti 0,095 [W/mK] v prípade Silboardu je jeho veľkou výhodou.

Každú objednávku posudzujeme individuálne. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu technickú podporu. Objednávky a dodávky zabezpečujeme v rámci celej Európy.

Navštívite našu internetovú stránku www.mercor-slovakia.sk a naše stránky na sociálnych sieťach LinkedIn, resp. Facebook.

Zdroj: PR článok Mercor Slovakia s. r. o.