Využívajte výhody BIM pri oceňovaní stavby

vizualizácia stavby v BIM

Každý chce stavať rýchlo a kvalitne. S efektívnou organizáciou a komunikáciou počas celého životného cyklu stavby to ide jednoduchšie. Predstavte si dokonalú spoluprácu investora, projektanta, rozpočtára, zhotoviteľa a správcu budovy, ktorí si medzi sebou zdieľajú informácie. Nie len, že si tak uľahčia prácu, ale získajú aj konkurenčnú výhodu.

CENKROS 4

Chce to dobrý rozpočet

Základom pre rozhodovanie o cene stavby sú dnes rozpočty stavebných prác. Ide o popis činností, ktoré sa na stavbe budú realizovať a popisujú použité materiály. Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu sú aj informácie o množstve prác a ich cene. Rozpočet tak dáva jasný prehľad o budúcej cene stavby.

Zmena je život

Vďaka dlhodobému pôsobeniu KROSU v tejto oblasti vieme, že doteraz zaužívané požiadavky v procese prípravy a výstavby sa začali meniť. Rozpočet, tak ako ho poznáme dnes, má svoje nedostatky. Ceny v rozpočte sú štandardne rozdelené do stavebných dielov, teda položiek, ktoré sú svojou charakteristikou medzi sebou podobné.

 

Pri plánovaní výstavby a optimalizovaní ceny je logické uvažovať o cene stavby inak. Investor sa pozerá na stavbu z funkčného hľadiska. Pri príprave projektu potrebuje poznať vplyv svojich rozhodnutí z hľadiska celej časti stavby, napríklad:
• ako sa zmení cena domu, ak sa miestnosť rozdelí priečkou,
• o koľko bude drahšia budova, ak sa pridá jedno podzemné podlažie na parkovanie,
• aká je cena všetkých okien na stavbe,
• koľko betónu je potrebných pre cestnú komunikáciu.

Klasické členenie rozpočtu uvedené otázky zodpovie len veľmi ťažko. Musíte prejsť jednotlivé položky rozpočtu, ktorých sa zmena týka a príslušne ich upraviť. Doplniť nové položky, vymazať tie, ktoré nie sú súčasťou nového zámeru a nanovo spočítať množstvá.

Nový spôsob myslenia BIM

Zásadným spôsobom v tomto smere vie pomôcť práve BIM. Projektant by mal navrhnúť budovu tak, aby čo najvernejšie zodpovedala skutočnej stavbe. Príprava rozpočtu bude potom prebiehať ocenením jednotlivých častí stavby, ktoré sú súčasťou modelu.

Touto zmenou spôsobu rozpočtovania vznikne rozpočet rozdelený na funkčné časti stavby. Investorovi predložíte rozpočet, ktorému bude rozumieť. Každá časť stavby bude mať svoju cenu so všetkými nákladmi, čo zjednoduší tvorbu analýz a rozhodnutia o budúcej stavbe.

Predstavujeme KROSbuild

V novej verzii programu CENKROS 4 nadväzujeme na doterajšie znalosti z oblasti oceňovania a reagujeme na potreby digitálneho stavebníctva. Základom BIM riešenia je platforma KROSbuild.sk. Ide o webové prostredie, kde si účastníci stavebného procesu zdieľajú svoje dáta a dokumenty v rámci celého životného cyklu stavby. Aby vám práca na stavebnej zákazke išla jednoducho, sú súčasťou platformy aplikácie, ktoré spoluprácu nad dátami zefektívňujú. Jednou z nich je aj oceňovanie BIM modelu.

Oceňovanie BIM modelu

Ocenený BIM model

Aplikácia je prepojená s programom CENKROS 4. Pomocou nej pohodlne pripravíte cenu stavby rozdelenú na jednotlivé časti podľa modelu. Pracujete ešte efektívnejšie s funkciami na odčítavanie výmer z modelu či zobrazenie detailov o materiálovom zložení jednotlivých častí stavby. Oceníte aj nemodelované náklady stavby. Výsledkom je celková cena stavby rozdelená na časti modelu, ktorú si pomocou Prehliadača BIM modelu skontroluje investor.

Riešenie overené zákazníkmi

Poslaním KROSU je zjednodušovať zákazníkom život. Riešenia preto vyvíjame spolu s našimi používateľmi tak, aby im pri práci pomáhali. Výnimkou nie je ani nástroj na oceňovanie BIM modelu. V rámci jeho vývoja sme požiadavky komunikovali spolu s vami a vytvorili prvú verziu riešenia. Tá bude dostupná do konca roka 2019 zadarmo pre každého zákazníka programu CENKROS 4.

Chcete spoznať BIM oceňovanie v praxi? Navštívte KROSbuild.sk.

KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | 041 / 707 10 31 | cenkros@kros.sk | www.kros.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti KROS a.s.