image 74653 25 v1

Vozovky – hlavná téma nového čísla časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

Od 26. júna je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2015. Jeho hlavnou témou sú vozovky – ich konštrukcie a materiály. Pozornosť venujeme otázkam vystužovania asfaltových vozoviek, rekonštrukcie starších cementobetónových vozoviek, inovatívneho prístupu k navrhovaniu nových asfaltových vozoviek či uplatnenia nízkoteplotných zmesí na Slovensku. Objavuje sa aj aktuálne implementovanie výsledkov výskumu globálneho otepľovania na Slovensku do navrhovania vozoviek.

Z aktuálnych významných dopravných stavieb na Slovensku dostávajú na stránkach časopisu svoj priestor Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) alebo Tunel Ovčiarsko. Čerešničkou na torte je prezentácia Gotthardského bázového tunela, ktorého realizáciou vznikne na najbližší čas najdlhší železničný tunel na svete.

Predplatné časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby