Pohľad na Bojnice a Prievidzu.

Kedy sa začne výstavba obchvatu Prievidze? Na obzore je nový termín, avizujú cestári

Slovenská správa ciest (SSC) má ambíciu začať s výstavbou druhej stavby prvej etapy obchvatu Prievidze ešte tento rok. Aktuálne čaká na vydanie stavebného povolenia. Pre TASR to uviedol hovorca SSC Martin Guzi.

„Projektová dokumentácia na stavbu I/64 obchvat mesta Prievidza prvá etapa, druhá stavba je vyhotovená, majetkovoprávne vysporiadanie je ukončené. V decembri 2022 sme požiadali o vydanie stavebného povolenia,“ uviedol Guzi.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác podľa neho SSC vyhlási po získaní stavebného povolenia, čo predpokladá v tomto roku. „Po ukončení procesu verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom budú začaté stavebné práce. Predpoklad je koniec roka 2023,“ doplnil.

Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať úsek, ktorý počíta s napojením priemyselného parku v Prievidzi na Nováky. Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa podľa nej doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a Nováky.

Náklady na druhú stavbu prvej etapy cestného ťahu v trase budúcej cesty I/64 odhadla SSC na 30,1 milióna eur. Prievidzská samospráva už skôr upozornila, že obchvat bude mať význam pre mesto vtedy, keď sa dokončí celý, čím odľahčí tranzit dopravy po ceste I/64 cez mesto.

Ministerstvo dopravy SR preto pred časom požiadala o urýchlenú prípravu podkladov, na základe ktorých bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentácie pre pokračovanie projektovej prípravy na druhú etapu obchvatu.

„Počas tohto roka bude vypracovaná aktualizácia štúdie realizovateľnosti. Štúdia bude následne predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze, čím sa posúdi opodstatnenosť budovania druhej etapy obchvatu,“ ozrejmil hovorca SSC.

Cestári budú podľa neho pokračovať podľa stanoveného harmonogramu, aby bol kompletný obchvat odovzdaný do užívania v čo najskoršom možnom termíne. Prvý úsek stavby I/64 – obchvat Prievidza začala SSC – Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.

Pohár trpezlivosti s obchvatom Prievidze pretekal už dlhší čas. V roku 2018 odovzdala primátorka Prievidze Katarína Macháčková do podateľne Úradu vlády petíciu za okamžité dobudovanie obchvatu najväčšieho mesta hornej Nitry. V roku 2020 sa hovorilo, že do troch rokov bude 1. etapa hotová. O druhej sa príliš konkrétne nehovorilo. Stavať sa však nezačalo. SSC v roku 2021 avizovala, že s výstavbou sa začne o rok neskôr. No v novembri 2022 sme počuli, že na obchvat nie sú peniaze.