ASB Články na tému

veterná turbína

Na ploche takmer 300 hektárov pri obci Drahovce pri Piešťanoch plánuje SPP postaviť veterný park. Počíta s realizáciou siedmich veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 50,4 MW. Práce by mali podľa zámeru, zverejnenom na informačnom portáli rezortu životného prostredia, začať v roku 2025.

Nedostatok reálnych skúseností s veternými elektrárňami u nás pomohol vzniknúť mnohým mýtom. Častým argumentom proti výstavbe veterných elektrární býva ochrana vtáčích druhov. Odborníci sa však zhodujú, že pri správnom postupe výstavby a prevádzky elektrárne sa vplyv na mortalitu vtáctva výrazne znižuje.

Argumentácia proti veterným elektrárňam často spomína rušivú hlučnosť turbín. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE ide o najväčší mýtus v zelenej energetike.

Ak sa na veternú energetiku pozrieme z pohľadu fyziky a geografie, Slovensko má slušný potenciál na to, aby sme časť energie z obnoviteľných zdrojov pokrývali vetrom. Prečo potom veterné turbíny nepribúdajú, kým fotovotické panely už vidíme na mnohých domoch?

Veterné farmy predstavujú jedno z mnohých využití obnoviteľných zdrojov, pričom v centrálnej Európe sú pomerne známe. Dnešný trh v západnej Európe sa však začína koncentrovať na takzvanú offshore odnož využitia veternej energie, teda na veterné farmy na otvorenom mori s vhodnými poveternostnými podmienkami.

Na území Rakúska sa nachádza viac ako 600 veterných elektrární. Väčšina z nich je rozmiestnená vo východnej oblasti krajiny, mnoho dokonca veľmi blízko našich spoločných hraníc. Redakcia časopisu TZB Haustechnik dostala exkluzívne pozvanie na prehliadku jednej z nich. Našim konečným cieľom bola gondola vo výške 65 m.