Veterný park

Revolučný model od susedov: České obce spolupracujú pri výstavbe veterných parkov

V Česku skúšajú nový model veterných parkov, v ktorých budú mať obce spoluvlastnícky podiel. Vďaka tomu budú z elektrárne profitovať už od začiatku. Prvú zmluvu podpísal ČEZ s obcou Zátor v Moravskosliezskom kraji.

V obci Zátor pri Krnove v Českej republike by mohla do siedmich rokov vyrásť veterná elektráreň s výkonom približne 20 MW. ČEZ (České energetické závody), najväčší výrobca elektriny v krajine, s obcou podpísal vôbec prvú zmluvu o spolupráci pri výstavbe veterného parku. V novo vznikajúcich elektrárňach tohto typu ponúka českým obciam spoluvlastnícky podiel.

Záujem o veternú energiu mali v Zátore už pred dvadsiatimi rokmi. V ankete, ktorú vtedy usporiadali, vyjadrilo 87 % zúčastnených súhlas s výstavbou. Teraz by sa mohli stať prvou obcou, ktorá bude s ČEZ rozvíjať projekt založený na spoločnom podniku. Princíp partnerstva je unikátny tým, že samosprávy majú možnosť podieľať sa na podobe projektu od jeho rannej fázy a najmenej 25 rokov profitovať z jeho fungovania.

„Postaviť veternú elektráreň je kvôli povoľovacej legislatíve v Českej republike veľmi náročné a zdĺhavé. Development a výstavba je otázkou 10 rokov a viac. Aj preto je pre nás rokovanie so samosprávami a prijatie projektu miestnymi obyvateľmi kľúčové,“ povedal Jan Kalina, člen predstavenstva ČEZ a riaditeľ divízie obnoviteľná a klasická energetika.

Práve súčinnosť pri rozvoji je jedným z podstatných bodov spoločnej zmluvy. Pri vydaní územného rozhodnutia založia ČEZ a príslušná obec obchodnú spoločnosť, v ktorej bude mať obec 5-percentný podiel. Vďaka spoluvlastníctvu tak bude z elektrárne profitovať hneď od začiatku.

O krok vpred

„Obce môžu projekt ovplyvňovať, sú konateľmi a vďaka tomu vidia takzvane pod pokrievku celého procesu. Podstatou sú spolupráca, partnerstvo, zabezpečenie energetickej sebestačnosti a zvýšenie energetickej nezávislosti. Mať na svojom území zdroj elektriny bude z dlhodobého hľadiska strategickou výhodou aj s ohľadom na budúci vývoj a využitie elektrickej energie pre domácnosti aj firmy v regióne,“ vymenoval výhody takéhoto partnerstva Jan Kalina.

Ako dodal, cieľom ČEZ-u pri rozvoji obnoviteľných zdrojov je ukázať ľuďom, že aj výrobné zdroje môžu byť dobrým susedom. Zapojené obce budú pritom ťažiť zo spoločného projektu po celú dobu fungovania veterného parku. Čiastočne im budú prináležať aj príjmy z prevádzky.

„Navrhnutá lokalita pre výstavbu nijako nekoliduje so záujmami občanov, ani žiadnym spôsobom neznižuje kvalitu života v našej obci. Naopak, je to pre nás jedna z možností, ako pomôcť ochrániť životné prostredie a  vyrobiť pritom potrebné množstvo energie, bez ktorej si väčšina z nás nedokáže predstaviť život. Súčasná situácia nasvedčuje tomu, že sú pred nami neľahké úlohy, a preto sa snažíme byť aspoň o krok vpred,“ zhrnula Salome Sýkorová, starostka obce Zátor.

Predpokladaný výkon veternej farmy je zhruba 20 MW, čo zodpovedá približne 5 turbínam. Ročná výroba z takejto elektrárne pokryje spotrebu asi 25 obcí o veľkosti obce Zátor, ktorá má približne 1 200 obyvateľov.

Kombinácia solárnej a veternej energetiky

V prípade veterných elektrární sa v Čechách oplatí investovať iba vo vybraných lokalitách niekoľkých krajov. ČEZ vopred vylúčili potenciálne konfliktné územia typu ochranných pásiem, letových zón, radarov a, samozrejme, oblasti s výskytom chránených živočíchov. Do úvahy nepridajú ani chránené územia, teda CHKO a národné parky.

„Do budúcnosti má ako palivo veľký potenciál vodík, ktorý bude dôležitý najmä pre priemyselnú výrobu a dopravu. Ak chceme získavať tzv. zelený vodík, teda ten najekologickejší, dáva zmysel vyrábať ho práve z veterných elektrární. Elektrinu totiž v priemernom roku vyrábajú zhruba dvakrát dlhšie ako tie solárne. Nezastaví ich ani zimné obdobie a fungujú aj v noci. Kombinácia solárnej a veternej energetiky je tak do budúcnosti, trúfam si povedať, nevyhnutná,“ dodal Jan Kalina.

Z pohľadu obnoviteľnej energetiky je takáto spolupráca prelomovou udalosťou. V súčasnosti prebiehajú rokovania ČEZ-u v ďalších regiónoch s veterným potenciálom. Napríklad aj na Vysočine. Hoci v minulosti tu mnohé obce stožiare s vrtuľami odmietali, kvôli energetickej kríze sa ich postoj začína meniť.

Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) ide o príklad dobrej praxe. Možnosť spolupráce obcí pri výstavbe veterných parkov odborníci hodotia ako pozitívny krok, rovnako ako schválenie novely zákona Lex OZE 1 o obnoviteľných zdrojoch energie. Tá zjednoduší ich výstavbu v Čechách aj vďaka tomu, že inštalácie s výkonom nad 1 MW budú považované za stavby vo verejnom záujme.

ČEZ, red