ASB Články na tému

Minerálna izolácia URSA

V modernom stavebníctve sa kladie dôraz na pôvod používaných materiálov, ich zloženie, ale aj spôsob výroby. Zákazníci čoraz viac uprednostňujú produkty vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu a zamýšľajú sa nad dopadom celej stavby na životné prostredie.