zonova regulacia v rodinnych domoch a bytoch
Galéria(5)

Zónová regulácia v rodinných domoch a bytoch

Partneri sekcie:

Základným predpokladom efektívnej dodávky tepla na vykurovanie rodinných domov a obytných priestorov je optimálny návrh zdroja tepla, jeho dokonalý technický stav a samozrejme vybavenie primeranou reguláciou.

zonova regulacia tepla v rodinnych domoch a bytoch 7476 big image
3 big image
2 big image
1 big image
 Čo sa týka regulácie, ak sú objekty prie­strannejšie a navyše správne orientované na svetové strany, je veľmi vhodné uplatňovať zónovú reguláciu a z hľadiska využitia, resp. obsadenosti, aj riadenie a reguláciu jednotlivých miestností. V súčasnosti je štandardom používanie ekvitermickej regulácie (regulácia teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty). Pri tomto spôsobe je potenciál úspor 10 až 25 % pôvodnej spotreby. Ak sa však táto regulácia rozšíri o zónovú reguláciu alebo reguláciu jednotlivých miestností, úspory tepla sa zvýšia o ďalších 15 až 30 %.   


Bezdrôtová zónová regulácia
Vľavo: RDD100.1RF / RDE100.1RF – samostatné bezdrôtové termostaty (vysielače) na spoluprácu s bezdrôtovým zónovým regulátorom RDE-MZ6 (prijímačom); rozsah nastavenia požadovanej teploty 5 až 35 °C, napájanie 3 V DC, 2x batéria 1,5 V AAA.
Vpravo: RDE-MZ6 – bezdrôtový modul na riadenie jednotlivých zón (prijímač) na základe signálov z priestorových termostatov (vysielačov); spolupracuje s termostatmi RDD100.1RF a RDE100.1RF; reléové výstupy na 6 zón alebo 5 zón + kotol alebo čerpadlo, napájanie 230 V AC, 6x výstupné relé s prepínacími kontaktmi 24 až 230 V AC, 8 mA až 8(2) A.

Zónová regulácia
Pri zónovej regulácii sa jedným spoločným regulačným prvkom a jedným regulátorom reguluje vykurovacia voda do viacerých vykurovacích telies v jednej izbe, alebo sa viacero izieb s rovnakými podmienkami reguluje na rovnakú teplotu. Regulátor zaznamenáva pomocou snímača (snímačov) teploty zmeny a prispôsobuje nastavenie na zónovom ventile. Typické rozdelenie rodinného domu na zóny môže byť napríklad takéto:

  • zóna 1 – obývačka, kuchyňa, pracovňa
  • zóna 2 – spálňa, detská izba
  • zóna 3 – technická miestnosť, suterén…


Príklad riadenia piatich zón podlahového vykurovania a kotla

Regulácia miestností
Reguláciu jednotlivých miestností možno rea­lizovať buď individuálne, alebo centrálne.
V prípade individuálnej regulácie jednotlivých miestností má každá miestnosť regulátor a regulačný orgán, ktorým sa elektromotoricky ovláda ventil na vykurovacom telese (v prípade podlahového vykurovania sa ventil ovláda na rozdeľovači termickým pohonom). Regulátory v jednotlivých miestnostiach možno riadiť v závislosti od času jedným alebo viacerými regulátormi (spínacími hodinami). V prípade centrálnej regulácie sa jednotlivé miestnosti regulujú iba jedným centrálnym regulátorom. Každá miestnosť má snímač a regulačný orgán. Výhodou takejto regulácie je, že časové programy a požadované teploty sa riadia z jedného miesta. Napriek tomu sa každá miestnosť dá regulovať aj priamo – rozšírením o izbový prístroj. Pri tomto spôsobe regulácie sa v porovnaní s individuálnou reguláciou redukujú náklady na izbové prístroje, resp. sa tieto prístroje inštalujú iba tam, kde je to nevyhnutné.


Príklad riadenia piatich zón s vykurovacími telesami a kotla

Požiadavky na izbovú jednotku v systéme zónovej regulácie
Medzi základné požiadavky na izbovú jednotku (termostat) v systéme zónovej regulácie patria:

  •  moderný dizajn – mal by harmonicky ladiť s každým moderným a pracovným aj obytným prostredím,
  •  jednoduché a zrozumiteľné ovládanie a dobre čitateľný displej,
  •  časové riadenie vykurovania podľa nastaveného programu – na elimináciu zbytočného plytvania energiou,
  •  obmedzenie teploty podlahy – na stráženie maximálnej teploty podlahového vykurovania,
  •  možnosť voľby rozdielnych časových programov: týždenný program, týždenný program – pracovné dni/víkend, program dovolenka,
  •  možnosť pripojiť čítačku kariet alebo možnosť okenného kontaktu,
  •  záložná pamäť – na uchovanie konfigurácie nastavenia v prípade výpadku napájania.

Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom vytvorenia zónovej regulácie je umiestnenie priestorového termostatu RDD100.1 (bez časového programu) alebo RDE100.1 s (časovým programom) v referenčnej miestnosti v rámci zóny. Zónový regulátor pracuje nezávisle od zdroja tepla. Nevýhodou tohto spôsobu je, že pri vzniku požiadavky na teplo nie je možné dať zdroju impulz. Pomocou bezdrôtového modulu na riadenie jednotlivých zón RDE-MZ6 (prijímač) a bezdrôtových priestorových termostatov typu RDD100.1RF (bez časového programu) alebo RDE100.1RF (s týždenným časovým programom) možno ovládať šesť zón alebo päť zón a kotol alebo čerpadlo.

Metalické vs. bezdrôtové pripojenie
Pri metalickom pripojení je zaistená rovnaká kvalita signálu a jeho dosahu (nie je pochybnosť o dosahu komunikácie), na druhej strane sú však v tomto prípade menšie možnosti rozširovania úpravy systému – napríklad pri zmene účelu objektu jednotlivých miestností. Naopak, bezdrôtový systém možno použiť pri rekonštrukciách, resp. pri dodatočnej montáži do nového objektu. Jedným z argumentov používaných proti bezdrôtovej komunikácii je vplyv sily rádiového signálu na človeka. Na porovnanie – sila rádiového signálu zónovej regulácie od spoločnosti Siemens je asi 100-krát menšia ako sila rádiového signálu mobilného telefónu, pričom sa minimalizuje komunikácia medzi centrálnou jednotkou a periférnymi zariadeniami. Pritom v bežnej domácnosti má dnes už každá dospelá a takmer každá školopovinná osoba svoj vlastný mobilný telefón.

Ďalšie informácie a technickú dokumentáciu možno nájsť na www.siemens.sk/izbove-termostaty.

Foto a obrázky: Siemens

Literatúra
1.    Petráš, D. a kol.: Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava: JAGA GROUP, 2005.
2.    Valter, J.: Regulace v praxi aneb Jak to dělám já. Praha: Nakladatelství BEN – Technická literatura, 2010.
3.    Katalógové listy a ostatná technická dokumentácia produktov HVAC, Siemens s. r. o., div. Building Technologies.

TEXT: Ing. Eduard Žlnay
Autor pracuje v spoločnosti Siemens.

Článok bol uverejnený v TZB Haustechnik.