Firmy reagujú na rast cien energií. Záujem o obnoviteľné zdroje stúpa

Koniec roka 2021 bol na trhu s energiami turbulentný a to zvlášť v Európe, kde sa naraz spojilo viacero faktorov. Výsledkom bol skokový nárast cien zemného plynu a tým aj tepla a energií. Ceny medzičasom síce opäť klesli, no stále sú vysoko nad hodnotami, ktoré mnohé firmy a organizácie pôvodne rozpočtovali. Nie je preto prekvapením, že firmy aktuálne hľadajú spôsoby, ako lacno zefektívniť vykurovanie prevádzok, malých skladov, či hál.

Hlavným faktorom rastúcich cien tepla a energií je drahý zemný plyn a v súčasnej geopolitickej situácii si navyše vývoj cien zemného plynu nedovolí odhadnúť asi nik. Situáciu zhoršuje aj nedostatok energie v Nemecku, ktoré predčasne odstavilo jadrové elektrárne. Problémy s dodávkami zemného plynu Nemcov donútili znova spustiť uhoľné elektrárne, vyrobená elektrina a teplo sú však zaťažované emisnými kvótami.

V tejto ťažkej situácii sa mnohé firmy jednoducho viac nechcú spoliehať na to, že sa ceny viac zvyšovať nebudú a hľadajú alternatívy, ktorými sú obnoviteľné zdroje energie. Ak by totiž mala EÚ dostatok OZE, plynová kríza by nás v takejto miere určite nezasiahla.

V oblasti vykurovania sú špecifickými priestormi haly, administratívne priestory, garáže, či dokonca kostoly, kde je potrebné získavať rýchle a lacné teplo, no zároveň nie je potrebné uvádzané priestory vykurovať nepretržite. Ideálnym riešením je tu systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch, ktoré dokáže hneď po zapnutí začať vyrábať teplo.

Ide o ekonomickejšiu a efektívnejšiu alternatívu predovšetkým k elektrickému vykurovaniu (úspora je tu až niekoľkonásobné, keďže tepelné čerpadlo vyrobí z 1kW energie priemerne 3 – 4 kW tepla), no pri súčasných cenách už aj k plynu. Výhodou čerpadiel vzduch – vzduch je aj jednoduchá a rýchla montáž – nie sú potrebné vrty ani kolektory. Prevádzky vďaka tepelnému čerpadlu získavajú veľkú mieru samostatnosti a nezávislosti na vývoji cien plynu, či tepla.

Zdroj: CS-MTRADE Slovensko

Nie je čerpadlo ako čerpadlo

Ako sa líšia typy tepelných čerpadiel, líšia sa aj ich vlastnosti a tým aj spôsob použitia. Pre trvalo vykurované priestory sa vo všeobecnosti odporúčajú tepelné čerpadlá vzduch- voda, ktoré dokážu dodávať do vykurovacieho systému konštantne teplo a zabezpečovať trvalú tepelnú pohodu pri nízkych nákladoch. Do priemyselných, či kancelárskych priestorov však už príliš vhodné nie sú, keďže ich spustenie trvá pomerne dlho a takéto priestory potrebujú spravidla teplo prakticky hneď po spustení vykurovania.

Tento problém riešia tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, ktoré mnohí poznajú pod pojmom klimatizácia. Princíp tepelného čerpadla však pri klimatizáciách môže fungovať aj reverzne, čo umožňuje jednotkám efektívne vykurovať interiéry.

Rýchly nástup klimatizačnej jednotky tak pri prechodných obdobiach môžete využívať aj doma, kým sa naštartuje vykurovací systém, no veľmi výhodné riešenie tento systém predstavuje práve pre administratívne a priemyselné priestory, športové haly, prípadne dokonca aj chaty, či akékoľvek priestory, ktoré nie je potrebne vykurovať konštantne, no, v prípade potreby, je potrebné ich rýchle vykúrenie. Medzi ďalšie výhody riešenia patrí relatívne rýchla a jednoduchá inštalácia a dobrá návratnosť investície.

Vysoká variabilita systému

Pri plánovaní vykurovacieho systému do priestorov pre komerčné využitie je potrebné zohľadniť veľkosť a členitosť priestoru. Na základe dispozícií viete potom zvoliť vhodné vnútorné jednotky, ktoré môžu byť podstropné, nástenné, kazetové, kanálové, či stojanové.

Jednotky by mali mať nízku spotrebu elektrickej energie, čo pomôže znížiť dĺžku návratnosti. Vo všeobecnosti platí, že má investor na výber širokú škálu možností a to od rôznych technológií pri vonkajších jednotkách, až po rôzne typy vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi a vlastnosťami.

Nástenné jednotky sú známe hlavne z domácností, mávajú spravidla nižší výkon, ktorý je však úplne postačujúci pre menšie priestory, ako napríklad uzavreté kancelárie. Okrem výkonu sa sleduje ešte dizajn a rozmery. Podstropné, kanálové, kazetové a stojanové jednotky môžu mať vyšší výkon a nástenné, a preto sa bežné používajú v otvorených priestoroch, či menších autoservisoch.

Zaujímavým riešením je to 4-smerná kazetová jednotka s komfortnou distribúciou vzduchu tesne pod stropom, bez ofukovania pobytovej zóny. Jednotku viete nastaviť do 4,3 alebo 2 smerov vyfukovania vzduchu a rovnako viete nastaviť aj horizontálne smerovanie vzduchu. Výsledkom je tak väčšia tepelná pohoda a to tak pri chladení, ako aj pri kúrení. Kanálové jednotky sú zas najlepšie riešenie pre klimatizáciu v prostredí, v ktorom sú kladené vysoké nároky na diskrétnosť technológií. Viditeľná časť klimatizácie pozostáva iba z mriežky pre nasávanie a výfuk vzduchu.

Zdroj: CS-MTRADE Slovensko

Pri veľkých priestoroch ponúka skvelé riešenie kanálová vysokotlaková jednotka. Medzi jej hlavné prednosti totiž patrí vysoko-efektívne vykurovanie. Upravený vzduch distribuuje do konkrétnych miestností pomocou flexibilného potrubia. S tlakom až 150Pa a vysokým výkonom je táto jednotka predurčená na riešenie vykurovania a chladenia pomocou jednej centrálnej jednotky.

Na variabilite systému sa podieľajú aj vonkajšie jednotky. Ponúkajú rôzne výkony a kombinovateľnosti. V závislosti od použitých technológií môžu niektoré plnohodnotne vykurovať a chladiť aj pri extrémnych teplotách. Samozrejmosťou by mala byť možnosť multisplitového použitia, pri ktorom je možné pripojiť až 4 vnútorné jednotky na jednu vonkajšiu jednotku (samozrejme závisí od výkonu a typu jednotiek).

Práve takto sa dajú optimálne vykurovať a klimatizovať veľké miestnosti alebo obchody. Výhodou je, že sa dá klimatizovať a vykurovať len jedna zóna, pričom jeden ovládač ovláda súčasne všetky jednotky.

www.vykuruj.sk