• OSMA
  • SKSI

Úspora energie inštaláciou vyvažovacích a regulačných ventilov

image 78945 25 v1

Výstavba biznis centra The Park sa začala v roku 2004. V súčasnosti patrí k najmodernejším kancelárskym a podnikateľským komplexom v Prahe. Nájdete ho v pražskej štvrti Chodov v blízkosti diaľnice Praha – Brno. V priebehu niekoľkých rokov sa stalo prestížnou adresou mnohých nadnárodných firiem. Biznis centrum tvorí dvanásť kancelárskych budov usporiadaných do malej štvrte. Uprostred sa nachádza centrálne námestie s množstvom zelene a s vodnými elementmi.

Záhrady v átriách a vestibuloch prepájajú interiér s vonkajším prostredím. O kvalite projektu svedčia aj jeho viaceré ocenenia v architektonických súťažiach.

Optimalizácia nákladov na vykurovanie a chladenie

Jednotlivé budovy sú plné najmodernejších technológií vrátane najpokročilejších systémov kúrenia a chladenia. Prvých šesť budov je vybavených tradičným chladiacim systémom s konštantným chladením alebo vykurovaním. V čase výstavby prvej fázy centra sa doň nasťahovala česká pobočka spoločnosti Danfoss. Jej zástupcovia navrhli vlastníkom vhodné riešenie, ako optimalizovať náklady na vykurovanie a chladenie – ventily AB-QM mali znížiť náklady na spotrebu energie na vykurovanie a chladenie priestorov a zároveň mali poskytnúť vlastníkovi budovy dostatočnú flexibilitu pri úpravách kancelárskych priestorov podľa požiadaviek nájomníkov.

Projekt: Administratívne centrum Park
Počet budov: 12 budov so 4 poschodiami
Celková plocha na prenájom: 31 376 m2
Vlastník: AIG Lincoln
Inštalované zariadenie: približne 1 300 ks regulačných a tlakovo nezávislých ventilov AB-QM od výrobcu Danfoss

Tieto regulačno-vyvažovacie ventily, ktoré optimalizujú prietok chladiaceho média v systéme v závislosti od požadovanej teploty v interiéri, sa inštalovali v ďalších šiestich budovách (do siedmej po dvanástu budovu administratívneho centra). Montujú sa na každé chladiace zariadenie, tzv. fan-coil. Celkovo sa doteraz v šiestich budovách nainštalovalo viac ako 1 300 kusov ventilov. Vďaka inštalácii regulačných ventilov sa podarilo v každej budove zabezpečiť dobre fungujúce klimatizácie a stabilnú mikroklímu, znížiť energetickú náročnosť systému a uľahčiť prácu technickým správcom budov.

Inteligentná regulácia chladenia pre komfort užívateľov

Koncept regulačných ventilov s automatickým vyvažovaním AB-QM pre klimatizácie umožňuje v porovnaní s bežným trojcestným ventilom optimálne vyváženie chladiacej sústavy. Pri veľkých budovách ide o veľmi podstatnú výhodu. Vďaka tomu, že automatická regulácia prietoku chladiacej vody je k dispozícii na každom zariadení zvlášť, môže celá sústava pružne a efektívne reagovať na zmeny okolitej teploty a na individuálne požiadavky priestorov, kde sa klimatizácia využíva. Všetko je zamerané na efektivitu prevádzky a komfort užívateľov: zmeny teplôt v okolitom prostredí nevyvolávajú krátkodobé výkyvy chladenia, ako je to bežné pri starších typoch sústav. Moderné ventily úplne nahrádzajú ďalšie armatúry na manuálne nastavenie obehu chladenia.

Efektívne a úsporné regulačné ventily

Spoľahlivo fungujúci regulačný ventil je dôležitým prvkom vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov. Produkty AB-QM v budovách biznis centra The Park zaisťujú vysokoúčinnú reguláciu rozvodov chladiacej vody. Prostredníctvom automatického obmedzovania prietoku zároveň umožňujú pružne reagovať aj na zmenu nájomníkov a zmenu veľkosti prenajímaných priestorov. A to bez rozsiahlych výpočtov, na ktoré boli správcovia a majitelia budov dovtedy zvyknutí.

Výhody pre montážne firmy

Vyvažovacie ventily netreba montovať v jednotkách ani na pätách vetiev a stúpačiek. Vďaka tomu počet použitých armatúr klesá. Požadovaný prietok je možné nastaviť na prehľadnej stupnici ventilu ihneď po montáži. Tým odpadá potreba náročného nastavovania celej súpravy. Pri montáži veľkých sústav HVAC umožňuje použitie týchto ventilov postupovať etapu po etape bez väčších nárokov na nastavovanie už funkčných častí. Po celkovom dokončení sústavy alebo jej časti je sústava okamžite pripravená na spustenie prevádzky. Dokončená sústava sa už nemusí následne vyvažovať, odpadajú postupné merania a korekcie nastavenia ako pri bežných vyvažovacích ventiloch.

Výhody pre investora

Riešenie sústavy HVAC s ventilmi AB-QM umožňuje postupné odovzdávanie jednotlivých celkov stavby do užívania budúcim nájomníkom alebo vlastníkom. Potom už nie je potrebné zasahovať do odovzdanej časti sústavy. Ani v prípade prechodného nevyužívania časti budovy nevyžaduje sústava s týmito ventilmi dodatočné zásahy. Sústava sa vyznačuje optimálnou prevádzkou. Jej nastavenie je finančne aj časovo nenáročné.

Výhody pre vlastníka alebo nájomcu

Sústavy s ventilmi AB-QM sa vyznačujú premenlivým prietokom. K jednotlivým spotrebičom priteká práve také množstvo chladiacej alebo vykurovacej vody, koľko je v danej chvíli potrebné. Na rozdiel od sústav s trojcestnými ventilmi a konštantným prietokom je systém premenného prietoku podstatne hospodárnejší. Kontinuálne automatické vyvažovanie umožňuje hydraulicky optimálnu prevádzku celej sústavy nielen pri projektovanom maximálnom zaťažení, ale tiež v situáciách jej nízkeho zaťaženia.

Porovnanie nákladov: Obe porovnávané budovy sú súčasťou biznis centra The Park a sídli v nich porovnateľné množstvo firiem s približne rovnakým počtom zamestnancov. Líšia sa však vybavením chladiacich systémov. Na klimatizačných jednotkách v budove s technológiou AB-QM sú na tzv. fan-coiloch osadené ventily s automatickým vyvažovaním.

Spotreba elektrickej energie v chladiacich systémoch budovy bez AB-QM a budovy s AB-QM – biznis centrum The Park (kWh/mesiac)

Chladiaca sústava bez medzičlánkov

Aký je rozdiel medzi klasickými trojcestnými ventilmi a regulačnými ventilmi AB-QM?

Systém trojcestných ventilov, ktorý bol nainštalovaný na predchádzajúcich projektoch, vyžaduje prevádzkovanie celej sústavy s maximálnym prietokom. To vedie k nadbytočným stratám energie v potrubí a k nadbytočnej práci čerpadiel. Naopak, klimatizačná sústava s ventilmi Danfoss AB-QM vybavenými automatickým vyvažovaním je pružná, pracuje efektívne a najmä prináša podstatné úspory energie.

V akých jednotkách sa môžu ventily použiť?
Použitie ventilov AB-QM vo veľkých chladiacich sústavách je spoľahlivým spôsobom regulácie a automatického vyváženia. Riešenie „dva v jednom“ totiž v jednom ventile integruje funkciu tlakovo nezávislého regulačného ventilu a automatického obmedzovača maximálneho prietoku pre každý spotrebič sústavy. Najčastejšie sa používa pre jednotky fan-coil, ale dnes sú týmito ventilmi vybavené aj veľké vzduchotechnické jednotky. Jednoduchosť regulácie a vyváženia vyplýva najmä z automatickej funkcie AB-QM ako obmedzovača maximálneho prietoku – ten umožňuje jednoducho nastaviť a najmä zabezpečiť vybrané prietokové maximum pre každý spotrebič, takže prináša výrazné úspory.

Aké výhody prinášajú regulačné ventily projektantom, stavebníkom a správcom?
Projektanti oceňujú možnosť jednoduchého zapracovania nášho riešenia do projektu, stavebníci zas nemusia inštalovať veľa zoraďovacích prvkov do celej sústavy. Stačí osadiť chladiacu sústavu bez medzičlánkov, nainštalovať koncové chladiace jednotky, k nim naše ventily a osadiť pohon. Moderné technológie sú tu na to, aby uľahčovali život, a ventily s automatickým vyvažovaním túto požiadavku spĺňajú viac než dokonale. Nastavenie regulačných ventilov AB-QM na optimálne hodnoty je podobné nastavovaniu náramkových hodiniek.

Ing. Dušan Lašák, area sales manager Danfoss

Spotreba elektrickej energie: Podľa merania spotreby elektrickej energie v letnom období v roku 2007, keď boli chladiace systémy v oboch porovnávaných budovách v plnej prevádzke, bola spotreba energie v budove s technológiou AB-QM v priemere o 38 % nižšia ako v budove s bežnými ventilmi. Najvyšší rozdiel v spotrebe energie bol zaznamenaný v mesiaci máj, keď úspora energie vďaka lepšej regulácii v budove s technológiou AB-QM dosiahla 52 %.

Vyvažovací a regulačný ventil

Danfoss AB-QM je tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil (PIBCV – Pressure Independent Balancing & Control Valve) s integrovaným automatickým regulátorom maximálneho prietoku. Regulátor AB-QM tvoria dve rôzne časti: regulačný ventil a regulátor diferenčného tlaku. Vďaka integrovanej membráne udržuje regulátor diferenčného tlaku na vlastnom regulačnom ventile konštantný diferenčný tlak. Prietok je určený hodnotou kv regulačného ventilu a stabilizovaným diferenčným tlakom. Konštantný diferenčný tlak zabezpečí, že maximálny zvolený prietok sa neprekročí, a navyše je zárukou vysokej kvality regulácie.

AB-QM ventil s vonkajším závitom

AB-QM ventil s vonkajším závitom

Prírubový AB-QM ventil

Prírubový AB-QM ventil

AB-QM ventil s meracími vsuvkami

AB-QM ventil s meracími vsuvkami

Text a Foto: Danfoss

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

KategórieVykurovanie