Nové tepelné čerpadlo Protherm s jednoduchou inštaláciou

Tepelné čerpadlo GeniaAir Split vzduch/voda a modul GeniaSet

Jednou z podmienok majiteľov rodinných domov je v súčasnosti nielen vykurovanie, príprava teplej vody a chladenie jedným jediným zariadením, ale aj jeho rýchla, flexibilná inštalácia. To všetko spĺňa tepelné čerpadlo Protherm GeniaAir Split vzduch/voda, s oddeleným chladivovým okruhom.

Pre zabezpečenie spoľahlivej kvality sa GeniaAir Split (s energ. triedou A++, 3-12 kW) vyrába v Európe a každé tepelné čerpadlo je starostlivo testované už v procese výroby. Patrí k najtichším tepelným čerpadlám vzduch/voda na trhu a v praxi sa osvedčilo u novostavieb aj u rekonštrukcií (vďaka výstupnej teplote vody 62 °C).

Systém pozostáva z tepelného čerpadla GeniaAir Split a vnútornej jednotky GeniaSet Split. Vonkajšia jednotka obsahuje výparník, kompresor i expanzný ventil a je predplnená dostatočným množstvom chladiva pre pripojenie vo vzdialenosti od 3 do 15 m od vnútornej jednotky (s možnosťou rozšírenia do
25 m).

Zapojenie tepelného čerpadla GeniaAir Split vzduch/voda
Zapojenie tepelného čerpadla GeniaAir Split vzduch/voda |

Interiérový modul GeniaSet má už zabudovaný kondenzátor a tiež systémové komponenty potrebné pre jednoduché uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zásobník teplej vody s objemom 190 l, ktorý dokáže pokryť bežné nároky štvorčlennej rodiny na teplú vodu (konkrétne 250 l zmiešanej vody s teplotou 45 °C).

www.protherm.sk