3 2

Schneider Electric otvára novú éru nízkonapäťových ističov

S meniacou sa distribúciou elektrickej energie rastú očakávania a taktiež nutnosť nájsť riešenia, ktoré by zvýšili bezpečnosť, ponúkli by vyššiu kybernetickú bezpečnosť a boli by spoľahlivejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie. V dnešnej ére internetu vecí budete potrebovať perspektívny istič, ktorý zvyšuje účinnosť, dokáže sa prispôsobiť vašim meniacim sa potrebám.

Viac výkonu

Masterpact MTZ je prvý vzduchový istič  s integrovaným presným elektromerom triedy 1, ktorý spĺňa požiadavky a je certifikovaný podľa IEC 61557-12. Vďaka presnej analýze spotreby energie, optimalizácii, rozdeleniu nákladov a posudzovania trendov spotreby energie prispieva k zvyšovaniu energetickej účinnosti.

Jednoduchšie modernizácie

Okrem nových funkcií, Masterpact MTZ ponúka rovnaké menovité hodnoty, rovnaký vypínací výkon rovnaké rozmery pre plynulú a rýchlu inštaláciu a dovybavenie rozvádzačov ako aktuálna rada Masterpact MTZ.

Plynulý prechod z Masterpact NT/NW na Masterpact MTZ znamená, že nie je nutné prestavovať rozvádzače a ani opakovať skúšky pre novú certifikáciu rozvádzačov. Tento výrobok je vybavený natívnym Ethernetovým pripojením pre ľahšie zabudovanie do inteligentných rozvádzačov a pripojením k nadriadeným systémom pre diaľkové riadenie a sledovanie elektrickej inštalácie.

2 1

Riešenia meniacich sa potrieb zákazníkov

Masterpact MTZ môže naviac byť spravovaný prostredníctvom servisného oddelenia spoločnosti Schneider Electric a to od návrhu po inštaláciu, prevádzku, údržbu, optimalizáciu a renováciu. Táto odborná služba v kombinácii s natívnym pripojením Masterpact MTZ a inteligentnými rozvádzačmi, ponúka údržbu riadenú podmienkami inštalácie, diaľkovú správu zariadenia, správu zariadenia a lepšie riadenie energie, čo prináša významné úspory nákladov na energie a údržbu. Rovnako je k dispozícii aj pokročilá technická podpora.

Medzi kľúčové výhody radu Masterpact MTZ pre zákazníka patrí:

• Prvý istič svojej triedy s integrovaným elektromerom triedy 1 uľahčujúci projektovanie a meranie spotreby energie.

• Lepšie mechanické a elektrické vlastnosti a to aj v náročných prostrediach.

• Schopnosť bezpečne monitorovať a ovládať istič so smartfónom ako hlavným rozhraním človek-stroj (HMI) a to i pri výpadku napájania.

• Jednoduché informovanie užívateľa o akýchkoľvek udalostiach a prevencia preťaženia vďaka vzdialenému monitorovaniu v reálnom čase.

• Hladká integrácia Masterpact v systéme „Inteligentných rozvádzačov“ vďaka vstavanému Ethernetovému pripojeniu.

• Rovnaké inštalačné parametre umožňujúce jednoduchú náhradu (retrofit) pôvodných rád Masterpact bez nutnosti opätovnej certifikácie rozvádzačov.

Vďaka vstavenej sieťovej konektivite je istič Masterpact MTZ pripravený na budúcnosť a umožňuje diaľkové monitorovanie a ovládanie pomocou ľubovoľného riadiaceho systému za účelom prediktívnej a preventívnej údržby, správy zariadenia a riadenie energie.Masterpact MTZ tiež ponúka ďalšie doposiaľ nevídané možnosti pripojenia pre kompletne digitálny užívateľský zážitok po celú dobu životného cyklu.

Tie zahrňujú napríklad návrh jednopólových schém zapojenia softwareom Ecodial, konfiguráciu a objednávanie pomocou digitálneho nástroja MyPact, údržbu a obsluhu v reálnom čase s využitím plného potenciálu PowerStruxure, ktorý zahrňuje integrované webové stránky, Power Monitoring Expert a Power Scada Expert.

Výkonové ističe Masterpact MTZ, vybavené modernými technológiami, sú teda pripravené čeliť meniacim sa potrebám rozvádzačov elektrickej energie. Vďaka spoľahlivosti v ochrane a inteligentnému pripojeniu, so zasielaním údajov v reálnom čase, sú tak pripravené pre použitie do prevádzok, ktoré si nemôžu dovoliť prestoje.

www.schneider-electric.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Schneider Electric SK