Riešenia napojenia objektov na primárnu sieť

Spoločnosť NRG flex nie je len dodávateľom predizolovaných potrubí na rozvody centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ale poskytuje aj riešenia napojenia objektov na primárnu sieť. Odberatelia tepla sa pripájajú na systém CZT cez výmenníkové stanice tepla značky PEWO.

PEWO je uznávaný výrobca výmenníkových staníc z Nemecka, ktorý sa zameriava na výrobu efektívnych výmenníkových a domových staníc. Pred niekoľkými rokmi ju výrazne rozšíril a neváhal investovať aj do vývoja a automatizácie, čo mu dnes umožňuje uspokojovať rastúci dopyt po jeho produktoch a riešeniach.

Spoločnosť je pionierom vývoja izolácie so štvorcovým prierezom na výmenníkových staniciach, čo sa ukázalo ako ideálne riešenie. PST – PEWO sendvičová technológia je ukážkou toho, ako sa možno pozerať na efektivitu odovzdávania tepla v zmysle „nie je nám ľahostajná žiadna strata, preto izolujeme všetko, čo sa dá“. Vymyslieť izoláciu kompaktných staníc nebola ľahká úloha, no výsledok v podobe sendvičovej technológie garantuje maximálnu tepelnú izoláciu a mimoriadne kompaktný spôsob stavby výmenníkových staníc.

Na kvalitnú izoláciu je dôležitá stabilita a robustnosť riešenia. Polyuretánová izolácia s tepelnou vodivosťou iba 0,026 W/mK dodáva systému veľmi vysokú efektivitu vďaka nízkym tepelným stratám, čo PEWO identifikovalo ako správne riešenie už v začiatkoch.

Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam majú v spoločnosti celý výrobný proces „v rukách“, čo im dáva výraznú konkurenčnú výhodu. Ako tvrdia: „Je to nielen najlepšia tepelná izolácia, aká existuje, ale aj výborne vyzerá, a to aj po rokoch, a hlavne šetrí energiu!“ PUR izolačné elementy sú totiž vysoko tvarovo stabilné. Krátkodobo odolajú teplotám až 250 °C. Izoláciu možno vystaviť trvalému teplotnému zaťaženiu až 140 °C pri zachovaní jej termickej stability počas celej životnosti systému.

Obr. 2 Dvojdielna polyuretánová izolácia PEWO s kovovými sponami
Obr. 2 Dvojdielna polyuretánová izolácia PEWO s kovovými sponami | Zdroj: NRG flex

Výrobca kladie obzvlášť veľký dôraz na izoláciu všetkých komponentov staníc, aby sa zamedzilo úniku tepla v čo najvyššej miere. Komponenty stanice ako filtre, ventily, čerpadlá či potrubia sú veľmi dobre servisne prístupné vďaka ľahko odnímateľnej PUR izolácii, ktorú možno kedykoľvek demontovať a opätovne nasadiť pomocou kovových spôn. Je to kvalita, ktorú môže zákazník vidieť a energetik jej rozumie.

Prehľad výmenníkových staníc

V-max

V-max je kompaktná odovzdávacia stanica určená predovšetkým ako zdroj tepla pre rodinné a bytové domy s výkonom do 140 kW. Stanica je k dispozícii ako nástenné zariadenie alebo na zváranom ráme.

Dimenzia potrubia stanice je voliteľná podľa výkonovej triedy ‒ buď DN 25 (V-max 25, výkony do 70 kW), alebo DN 32 (V-max 32, výkony do 140 kW). Systém je plne zváraný a konštruovaný v PEWO patentovanej send­vičovej konštrukcii. Pozostáva z troch stabilných lisovaných dielov vyrobených z PUR pre najlepšiu tepelnú izoláciu. Tvarované diely sú usporiadané v troch vrstvách ako sendvič. Komponenty možno nájsť na dvoch úrovniach.

V-max sa dodáva v základnom variante bez vykurovacích okruhov a prináša možnosť pripojiť až dva vykurovacie okruhy. Ďalšie vykurovacie okruhy sa dajú pripojiť pomocou rozširujúceho modulu. Rovnako možno pripojiť namiesto vykurovacieho okruhu nabíjací okruh na prípravu TV.

Výmenníková stanica PEWO V-max 32 na ráme
Obr. 3 Výmenníková stanica PEWO V-max 32 na ráme | Zdroj: NRG flex

CAD-M

Stanice CAD-M sú modifikovateľnejším variantom staníc V-max s výkonom do 250 kW. Stanice sa dodávajú výlučne na zváranom ráme, pričom je možná voľba polohy pripojenia na primárny okruh, ako aj na sekundárne okruhy. Všetky komponenty stanice sú izolované PUR izoláciou, ľahko demontovateľnou pomocou kovových spôn.

K stanici možno pripojiť pomocou prídavného rozdeľovača až tri nezávislé vykurovacie okruhy. Každý z okruhov môže byť vybavený zmiešavacím ventilom, pričom okruhy sa môžu využívať tak na vykurovanie, ako aj na nabíjanie zásobníka s TV.

CAD-M je stanica, ktorú možno ľubovoľne prispôsobiť na základe požiadaviek klientov, a vyrobiť tak zdroj tepla, ktorý bude plne vyhovovať ich nárokom.

COMPACT ECO

Základnou ideou pri vzniku výmenníkových staníc COMPACT ECO bolo vytvoriť kompaktný zdroj tepla na vykurovanie a súčasne prípravu TV.

Stanice sa vyrábajú v niekoľkých variantoch s výkonom do 70 kW. Sú určené predovšetkým pre rodinné domy a byty, preto sú dostupné výlučne ako závesné pre nadomietkovú montáž.

Pri staniciach COMPACT ECO možno vybrať z variantov s dvomi alebo jedným spoločným doskovým výmenníkom. Príprava TV sa môže realizovať ako prietokový ohrev alebo s nabíjaním zásobníka. Pri variante s dvomi výmenníkmi sa dá nastaviť paralelná alebo striedavá prevádzka ÚK a TV. Spolu so zabudovanou expanznou nádobou vytvárajú stanice COMPACT ECO skutočne kompaktný prvok domácnosti s minimálnymi priestorovými nárokmi.

CAD-H

Systémy v produktovej skupine PEWO CAD sú individuálne konfigurovateľné systémy diaľkového vykurovania s výkonom až do 40 MW. Systémy CAD H sa plánujú a priemyselne vyrábajú na základe individuálnych požiadaviek zákazníka vo všetkých výkonových triedach a technických podmienkach pripojenia.

Obr. 3 Výmenníková stanica PEWO CAD-H
Obr. 4 Výmenníková stanica PEWO CAD-H | Zdroj: NRG flex

Modulová výroba umožňuje jednoduchšiu prepravu a nekomplikovanú a rýchlu inštaláciu na mieste. Pri systémoch CAD-H sa vždy nájde ten správny spôsob pripojenia pre kotolňu a v budove.

Stanicu možno nakonfigurovať s priamym alebo nepriamym pripojením na teplovod, so zmiešanými alebo s nezmiešanými vykurovacími okruhmi, s prípravou TV na prietokovom princípe alebo na princípe akumulačného nabíjania a pod. Integrované vykurovacie okruhy sú individuálne konfigurovateľné a flexibilne rozšíriteľné o rozdeľovače a vykurovacie okruhy zo série Split.

Overené skúsenosti

NRG flex má s výmenníkovými stanicami PEWO vlastné overené skúsenosti. Prvé stanice sme uvádzali do prevádzky ešte v roku 2014 v rámci projektu Borcová. V súčasnosti máme za sebou už stovky dodaných výmenníkových staníc.

Na začiatku sme sa sústredili na kompletné projekty, kde sa nám podarilo zrealizovať celú sieť od zdroja tepla až po konečných odberateľov. V rámci našich projektov kladieme dôraz na maximálnu možnú efektivitu prenosu energie spojenú s komplexným návrhom tepelných rozvodov a napojenia odberateľa tepla na tepelnú sieť.

Ing. Ervín Koník
Ervín Koník pôsobí v spoločnosti NRG flex, s. r. o.

Zdroj: PR článok NRG flex