Partner sekcie:
  • SCHELL
Je najvyšší čas obnoviť budovy škôl nemocníc a úradov na úroveň 21. storočia.

Kvalitná obnova verejných budov

Vláda SR ohlásila plán zriadiť program financovania obnovy verejných budov prostredníctvom garantovaných energetických služieb (EPC, pozn. redakcie: bližšie sme sa téme venovali v TZB Haustechnik č. 4/2018 ). Dôvodom je zmena pravidiel Eurostatu – po novom …