Partneri sekcie:

V znamení šetrenia a ekologickejších riešení

Zatiaľ čo zastarané vykurovacie systémy nadmerne zaťažujú životné prostredie, tie moderné významne prispievajú k ochrane klímy. Mnohí majitelia rodinných domov a bytov netušia, koľko emisií by dokázali ušetriť len jednoduchou výmenou vykurovacieho zariadenia za nové. …

Ochrana fotovoltických systémov pred bleskom a prepätím

Zriadenie fotovoltického systému je vždy spojené s relatívne vysokou investíciou, ktorá by sa, prirodzene, mala vrátiť v čo najkratšom čase. Preto je dôležité zabezpečiť nepretržitú prevádzku a spoľahlivosť celého systému.

Bytový vodomer s odpočtom na diaľku

S príchodom nových technológií diaľkových odpočtov sa mení aj pohľad na výber bytových vodomerov. Okrem technických parametrov sa pozornosť správcov a vlastníkov budov upriamuje na energetický manažment a efektívnejšie spracovanie údajov o spotrebe. Vďaka digitalizácii …