Ochranné nátery proti graffiti
Galéria(5)

Ochranné nátery proti graffiti

Partneri sekcie:

Graffiti na verejných priestranstvách sú v súčasnosti jedným zo závažných problémov. Objavujú sa nielen na fasádach budov, ale aj na mostoch, železničných či autobusových staniciach, zastávkach alebo v podchodoch. Často esteticky znehodnocujú prostredie a ich opätovné odstraňovanie je finančne náročné.

 

Na plochách znečistených od graffiti možno použiť dva druhy prípravkov. Jedným je aplikácia samotného čistiaceho prostriedku na odstraňovanie nápisov z povrchu a druhým je použitie iného vhodného náteru, ktorý slúži ako ochranná bariéra. Tá sa nanáša hneď po očistení konštrukcie a slúži ako istá prevencia pred opätovným znečistením a tiež uľahčuje práce pri prípadnom odstraňovaní graffiti z povrchu konštrukcie.

Prostriedok na odstraňovanie graffiti

Graffiti možno odstrániť pomocou gélových produktov v kombinácii s tlakovou vodou bez poškodenia pôvodného podkladu. Tieto čistiace prostriedky sú schopné odstrániť graffiti alebo nápisy z kamenných prírodných fasád všetkých druhov, pohľadového tehlového muriva, betónových stien, nedekorovaných omietok, prípadne z kovových podkladov, ktoré nie sú ošetrené náterom. Vďaka gélovej konzistencii sa materiál udržuje len na povrchu ošetrovanej plochy, pričom nespôsobuje vznik škvŕn v štruktúre podkladu.

Pred aplikáciou si nevyžaduje žiadnu prípravu a možno ho okamžite použiť. Na plochu znečistenú graffiti sa nanáša štetcom. Po aplikácii sa nechá pôsobiť 5 až 10 minút a potom sa umyje tlakovou vodou. Na miestach, kde nemožno použiť tlakovú vodu, sa odporúča gélový prípravok očistiť tečúcou vodou alebo pomocou tvrdej kefy. V prípade, že výsledok nie je vyhovujúci, treba tento postup zopakovať. Pri práci s týmto prípravkom by sa mali použiť ochranné rukavice a okuliare.

Odstraňovanie graffiti Ochranná bariéra

 

Ochranná bariéra pred opätovným postrekom

Po odstránení graffiti a nápisov z plôch sa odporúča tieto miesta preventívne chrániť vytvorením vhodnej bariéry, ktorá zjednoduší spôsob ich čistenia. Ochranné nátery možno použiť nielen na plochy očistené od postrekov, ale aj priamo na zrealizované steny novostavieb či miesta, ktoré sú potenciálne ohrozené možnou aplikáciou graffiti.

Vhodnou ochrannou bariérou sú napr. vodné emulzie s polymerickým voskom, ktoré prenikajú do pórov povrchu. Ten zostáva priepustný pre vodné pary a zároveň vytvára dokonalú membránu proti olejom a vode, ktorá bráni graffiti impregnovať až do hĺbky.

Tieto materiály tak tvoria účinnú ochranu proti graffiti na fasádach z mramoru či žuly, tehlových fasádach, betónových blokoch a tiež na dreve, ktoré je vopred ošetrené náterom.

Ochranný materiál je pripravený na priame použitie. Povrch pred nanesením náteru však treba očistiť, to znamená zbaviť nečistôt v podobe prachu, mastnôt, olejov a výkvetov solí opieskovaním alebo tlakovou vodou. Po určitom čase, keď je povrch jemne vlhký, sa emulzia nanáša na podklad pomocou štetky, valčeka alebo striekacieho zariadenia. V prípade poréznejších povrchov sa odporúča ochranný náter nanášať v dvoch vrstvách v časovom intervale 20 minút. Po opätovnom znečistení takto upravenej plochy možno graffiti ľahko odstrániť pomocou teplej vody (+80 °C). Na očistenú plochu sa odporúča naniesť novú ochrannú bariéru. Tá pôvodná sa totiž zlikvidovala súčasne s graffiti.

Ing. Stanislav Hošek
Foto: Mapei SK, s. r. o., Milan Bohunický

Autor pracuje ako produktový manažér pre sanáciu železobetónových konštrukcií v spoločnosti Mapei SK, s. r. o.