image 92117 25 v1

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 3/2017

Partneri sekcie:

Viacerými článkami sa vinie téma trvalej udržateľnosti, na ktorú sa dívame z viacerých uhlov. Prinášame tak zaujímavý pohľad na obnovu budov a zároveň aj príklad rekonštrukcie budúcnosti z Bruselu, zhodnotenie vplyvu zavedenia štandardov NZEB na financie či zhodnotenie vhodných technických zariadení do takýchto budov.

Na príklade chladiacich zariadení ukazujeme, že vo všeobecnosti je nevyhnutné aj moderné a úsporné technológie využívať s rozumom. Medzi budovy, ktoré vznikli na princípoch trvalej udržateľnosti, patrí aj administratívna budova Rosum, ktorá je jednou z realizácií čísla. Ďalšou udržateľnou realizáciou je fascinujúca stavba Port House v Antverpách od Zaha Hadid Architects.
S blížiacim sa letom dávame do pozornosti aj vplyv veľkosti transparentných konštrukcií na energetickú hospodárnosť.
V závere čísla prinášame zaujímavé ekonomické porovnanie gravitačného a podtlakového odvodenia striech.

Časopis si môžete zakúpiť aj v JAGASTORE.sk