image 71877 25 v1
Galéria(14)

Koncept ekologickej renovácie radovej zástavby

Partneri sekcie:

Rodinné domy v radovej zástavbe, budované v povojnovom období, po niekoľkých desaťročiach svojho využitia už nezodpovedajú dnešným, rýchlo vyvíjajúcim sa trendom a požiadavkám z hľadiska energetickej náročnosti. Tieto domy, typické pre Holandsko, Anglicko alebo Nemecko boli budované hromadne pre strednú triedu a v dnešnej dobe sa pripisuje pomerne veľká časť spotreby energie práve týmto domom. Napríklad len v Holandsku sa to týka približne 1,5 milióna obydlí.

1
2
3
4
5
6
7
8

Obvyklým riešením býva demolícia a výstavba nového bývania. Toto východisko je však finančne a energeticky náročné a tiež neberie spoločenský ohľad na tieto domy, na ktoré sa často viažu spomienky z detstva. Na minuloročnej európskej súťaži Solar Decathlon Europe 2014 predstavil tím Prêt-à-Loger z Technickej univerzity v Delfte (Holandsko)  koncept renovácie tradičnej radovej zástavby rodinných domov zo 60. rokov. Projekt pod názvom „Home with a skin“(domov s plášťom) má priniesť riešenie pre majiteľov týchto domov z hľadiska trvalej udržateľnosti.

Projekt „Home with a skin“ zachováva výzor týchto viacgeneračných domov takmer nedotknutý. Myšlienka spočíva vo vytvorení prispôsobivého plášťu, orientovaného na osvetlenú stranu domu, ktorý reaguje na zmeny klimatických podmienok, vytvára viac priestoru a dokáže získavať energiu z fotovoltaických panelov. Okrem plášťa je pôvodný dom vylepšený o tepelnú izoláciu a zelenú strechu na neoslnenej strane. Samozrejme, k zvýšeniu tepelného odporu konštrukcie prispievajú aj izolačné trojsklá. Celý systém je ešte vylepšený o tepelnú rekuperačnú jednotku a 300 l zásobníky na predhriatu a dažďovú vodu.

V zimnom období sa „skleník“ uzavrie, vzduch v ňom sa ohrieva a prečerpáva do rekuperačnej jednotky. Tá dodáva interiéru ohriaty čerstvý vzduch, aby sa zamedzilo tepelným stratám.  Fotovoltaické panely sa starajú o príjem el. energie a solárne kolektory o ohrev vody. Na jar a jeseň má uzavretá prístavba podobný účel, avšak v teplejších dňoch je možné ju otvoriť a pasívne vykurovať dom. Počas daždivých dní sa voda zhromažďuje do nádrže a následne je možné ju použiť napr. na polievanie záhrady počas suchých dní alebo na splachovanie wc. V letnom období bráni plášť prehrievaniu interiéru vďaka odvetrávaniu cez strechu a podľa projektantov by teplota vo vnútri plášťa nemala presiahnuť teplotu v exteriéri o 2,5 °C. Vo všetkých obdobiach je možné využiť aj záhradku, ktorá má prispieť k idei trvalej udržateľnosti tohto projektu.

V súťaži Solar Decathlon Europe 2014 vyhral tím Prêt-à-Loger prvé miesto v kategórii udržateľnosti, komunikácie a spoločenského povedomia, a druhé miesto v kategórii energetickej efektivity, stavebného manažmentu a bezpečnosti. Celkovo sa tento projekt umiestnil na 3. mieste.

Text: Peter Rypák
Foto: Prêt-à-Loger