Novinky spoločnosti ebm-papst na výročnom stretnutí

Oficiálne predstavenie EC Aury pre cyklistov využiteľnej vo vnútorných priestoroch.

Spoločnosť ebm-papst CZ s.r.o. usporiadala v Brne už 5. ročník tradičného stretnutia s obchodnými partnermi. Pre svojich zákazníkov pripravila na Brnianskej priehrade oficiálny a oddychový program. O jednotlivé prezentácie spoločnosti a produktov sa postaral konateľ Ing. Aleš Jakubec, MBA, a obchodní zástupcovia ebm-papst CZ s.r.o.

Z jednotlivých prezentácií20

Konateľ spoločnosti Ing. Aleš Jakubec, MBA, zhodnotil uplynulý rok na trhu. Predstavil aktuálne čísla spoločnosti ebmpapst Group a ebm-papst CZ a zoznámil obchodných partnerov s plánmi spoločnosti na nasledujúce obdobie.

Zároveň potvrdil očakávané rozšírenie skladovacích priestorov epCZ na celkovú plochu 2 000 m2 s celkovým počtom 1 620 paletových miest. Práve týmto krokom chce firma vyjsť v ústrety zákazníkom a optimalizovať dodacie lehoty. Za rok 2018 dosiahla spoločnosť ebm-papst CZ s.r.o. obrat 610 mil. Kč.

Tomáš Hasoň a Jan Charvát predstavili novinky v sortimente ebmpapst. Poukázali na neustále zvyšovanie účinnosti axiálnych ventilátorov kombináciou motora, difúzora a mriežky. Konkrétne predstavili rozšírenie radu ventilátorov AxiBlade o priemery 630 až 710 mm.

AxiBlade
AxiBlade |

Ďalšou novinkou tohto roka sú odsávacie ventilátory pre kuchynské prevádzky, ktoré zaistia, že kvalita ovzdušia v kuchyniach a priľahlých priestoroch zostane hygienicky neškodná a zároveň odstránia pachy z varenia. Ventilátory používané vo vzduchotechnických jednotkách musia spĺňať prísne požiadavky.

Podľa smernice VDI 2052, ktorá sa týka systémov vetrania do kuchýň, musia byť ich motory dostatočne filtrované. Okrem toho sa musí nasávaný vzduch udržiavať bez nečistôt, a to podľa technického nariadenia DIN EN 16282 (Zariadenia pre komerčné kuchyne – Prvky na vetranie v komerčných kuchyniach). Ventilátory musia byť ľahko dostupné a musia sa dať jednoducho udržiavať.

Špeciálne optimalizovaný ventilátor na odsávanie z kuchyne motor RadiPac bol izolovaný mimo prúdenia vzduchu.
Špeciálne optimalizovaný ventilátor na odsávanie z kuchyne motor RadiPac bol izolovaný mimo prúdenia vzduchu. |

Martin Kaštánek v spolupráci s Matějom Novobilským a Martinom Vrzalom predstavili ventilátor, ktorý vynašli kolegovia vo Veľkej Británii, EC Auru. EC Aura bola pôvodne navrhnutá ako jednoducho prenosné a výkonné chladiace riešenie do otvorených vnútorných priestorov.

Pôvodne bola určená na použitie pri komerčných, priemyselných, maloobchodných alebo voľnočasových aktivitách.

Pôvodná EC Aura mala iba manuálne ovládanie. Kolegovia z epCZ vytvorili pre EC Auru zaujímavú aplikáciu pre cyklistov, ktorí trénujú v nepriaznivom počasí vo vnútorných priestoroch.

Bezdrôtové ovládanie ventilátora pomocou Bluetooth je možné v dosahu až 10 m. Aplikácia je vhodná pre operačné systémy Android a iOS. Simulácia prúdenia vzduchu je priamo závislá od kadencie šliapania.

www.ebmpapst.cz/cs