Globálne otepľovanie a klimatizácia

Partneri sekcie:

Prekonávanie teplotných rekordov prináša otázku širšieho používania klimatizačných zariadení, ktoré je zároveň spojené so zvýšeným odberom elektrickej energie. Ako sú na tieto aktuálne výzvy pripravené spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu?

1. Akým spôsobom reagujete na aktuálnu výzvu globálneho otepľovania, ktoré sa pomaly prenáša aj do našich klimatických podmienok, a zároveň požadovaného znižovania spotreby elektrickej energie? Aké sú podľa vás cesty k znižovaniu spotreby elektrickej energie pri prevádzke klimatizačného (chladiaceho) zariadenia bez ovplyvnenia užívateľského komfortu?

2. S akými novinkami prichádza vaša spoločnosť na trh v tomto období? V čom sa odlišujú od produktov z ostatného obdobia a čo nové prinášajú pre projektantov, dodávateľov, resp. užívateľov?

3. V súčasnosti prevládajú na trhu dva typy chladiacich systémov – VRF systém s premenlivým prietokom chladiva a „vodný systém“. Ktorý z nich preferujete a prečo?

Ing. Vladimír Orovnický

Sales manager Slovakia
Daikin Airconditioning Central Europe Slovakia, spol. s r. o.

1. Takto rozsiahlu problematiku je veľmi komplikované vtesnať do niekoľkých viet, ale pokúsim sa v skratke uviesť sumár súvisiacich aktivít našej spoločnosti. V prvom rade všetky naše produkty podliehajú najnovšej európskej legislatíve a kladie sa pri nich mimoriadny dôraz na minimalizovanie možnosti úniku chladiva, či už pri prevádzke, alebo pri inštalácii zariadenia. Produkty sa vyvíjajú a konštruujú s cieľom možnosti recyklácie jednotlivých komponentov a redukcie použitia zdraviu škodlivých látok (RoHS). Každý náš výrobný závod je certifikovaný podľa ISO 14001. Znižovanie spotreby elektrickej energie podmieňuje využívanie najnovšej technológie v klimatizačných zariadeniach. V radoch našich produktov sa najčastejšie (až 90 %) využíva nová ekologická inverter technológia vo vyhotovení s tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlá prinášajú nielen úsporu elektrickej energie, ale zároveň výrazne ovplyvňujú aj znižovanie emisií CO2. Inverter technológiu využíva mnoho výrobkov z radu produktov Split, Multi, Sky air, Chiller a VRV.

2. Tento rok naša spoločnosť predstavila dve zásadné novinky. Jednou z nich je klimatizačná nástenná jednotka URURU SARARA, ktorá ako prvá na trhu umožňuje okrem klasických funkcií, ako sú chladenie, vykurovanie a odvlhčovanie, ešte zvlhčovanie a zabezpečovanie prívodu čerstvého vzduchu. Pri zvlhčovaní jednotka zabezpečuje prenos vlhkosti z vonkajšieho prostredia do interiéru. Pri odvlhčovaní dokáže jednotka popri plnení tejto funkcie udržať v miestnosti konštantnú teplotu. Druhou novinkou je vstup spoločnosti Daikin na trh tepelných čerpadiel (vzduch – voda) prostredníctvom jednotky ALTHERMA, ktorá ponúka výkonový rad od 6 do 16 kW vykurovacieho výkonu. Vyznačuje sa vysokou energetickou účinnosťou, ktorá pramení z účinného, inverterom riadeného kompresora Daikin a z ekvitermickej regulácie umožňujúcej presne zladiť výkon s vykurovacou potrebou budovy. Okrem týchto dvoch zásadných noviniek je v našom produktovom portfóliu, prirodzene, množstvo ďalších vylepšení a minoritných zmien.

3. Doposiaľ bola naša spoločnosť vnímaná najmä ako líder na trhu s VRF systémami, ale po akvizícii spoločnosti OYL, ktorej súčasťou je aj spoločnosť McQuay, sa významným spôsobom rozšíril sortiment našich výrobkov v oblasti tzv. vodných systémov. Nemáme však žiadnu šablónu, podľa ktorej by sa dalo jednoznačne povedať, ktorý systém je lepší. Naša spoločnosť pristupuje k jednotlivým projektom a požiadavkám investorov individuálne, pričom ponúka ideálne riešenie zohľadňujúce ich potreby a požiadavky. Každý z týchto systémov má svoje výhody aj nevýhody a len individuálny prístup ku každému projektu dokáže dať konkrétnu odpoveď na vašu otázku. Tá sa však potom bude vzťahovať výhradne na konkrétny projekt.

Ing. Libor Matyáš

Vedúci technického úseku
REMAK, a. s.

1. Hlavným príspevkom našej spoločnosti ku kvalite životného prostredia je efektivita našich výrobkov počas celého ich životného cyklu. Za znižovanie energetickej náročnosti prevádzky vzduchotechnických zariadení sa zasadzujeme už od roku 1993, keď sme uviedli na trh komplexné systémy vzduchotechniky a regulácie ako jeden vyladený celok s jednoduchou montážou a nízkou cenou. Okrem tepelnej regulácie vzduchu od začiatku presadzujeme aj viacstupňovú reguláciu prietoku vzduchu ako štandardnú súčasť koncepcie vzduchotechnických zariadení. V Čechách a na Slovensku sa spoločnosť REMAK zaslúžila o zavedenie regulácie do bežnej vzduchotechnickej praxe, a to aj pri tých najjednoduchších zariadeniach, kde to nebývalo zvykom. Aj keď to znie neuveriteľne, energia spotrebovaná ventilátormi nie je v porovnaní so spotrebou energie na tepelnú úpravu vzduchu vôbec zanedbateľná, naopak, v mnohých aplikáciách dosahuje v celoročnej bilancii väčšie čísla. To je vec, ktorú by si mali uvedomovať všetci užívatelia, najmä však projektanti. Na ich podporu sme zabudovali do návrhového softvéru AeroCAD kontrolné výpočty efektívneho návrhu ventilátorov podľa EN 13779 s výpočtom koeficientu SFP a jeho klasifikáciou podľa normy. Pre REMAK, a. s., je štandardom uplatňovanie systémov spätného získavania tepla, ktoré sa najmä pri trvalo stúpajúcich nákladoch na energie investorom veľmi skoro vráti.

2. V súčasnosti uvádzame na trh Web Based riadiace systémy s označením WebClima (WBC), ktorých funkčné vlastnosti potvrdzujú všetky vyššie uvedené idey. Tieto riadiace systémy predstavujú riešenie riadenia vzduchotechniky REMAK, ktoré sa vyznačuje úsporou nákladov pri využití moderných technológií. Systémy majú jednoduchý návrh, jednoduchú intuitívnu obsluhu so štandardným vzdialeným prístupom cez internet v modernom webovom rozhraní a rad ďalších funkcií. Klimatizácia vybavená systémom WebClima sa stáva počítačovým serverom pripojeným na podnikovú sieť a internet. Tento server poskytuje užívateľovi širokú paletu služieb a funkcií a umožňuje vzdialený prístup kedykoľvek a teoreticky odkiaľkoľvek. WebClima predstavuje riešenie minimalizujúce všetky náklady životného cyklu. Svojimi vlastnosťami (vzdialený prístup, viacnásobné programové riadenie s reguláciou teploty na viacerých úrovniach, ovládanie výkonu ventilátorov) umožňuje optimalizáciu prevádzkových režimov. Cena sa pohybuje na úrovni bežných riadiacich systémov, ktoré majú len zlomok funkcií systému WebClima.

3. Spoločnosť REMAK, a. s., nie je výrobcom zdrojov chladu. Naším chladičom v klimatizačných jednotkách poskytujeme rovnakú podporu pre oba systémy chladenia, výber je teda na projektantovi. Ak ide o naše preferencie, dávame prednosť vode. Dôvodom je práve snaha uprednostniť koncepty a zariadenia šetrnejšie k životnému prostrediu. Aj keď dnešné chladivá označujú ich producenti za ekologické, túto informáciu považujeme za veľmi relatívnu – s vodou sa „ekologické chladivá“ nedajú porovnávať. Preto pre nás platí pravidlo, že čím menší je objem chladiva v systéme a čím kratší je rozvod, tým lepšie. Najlepšie, ak je zdroj chladu kompaktný – chiller. Opäť platí, bez ohľadu na zdroj chladu, snaha regulovať teplotu a prietok, programovať prevádzku a spätne získavať tepelnú energiu.

Ing. Jaroslav Hančinský

Riaditeľ
LENNOX Slovensko, s. r. o.

1. Globálne otepľovanie je azda najcitlivejšie v našich zemepisných šírkach, kde dochádza k extrémnym klimatickým zmenám vo veľmi krátkom čase. Počasie v letných mesiacoch, na ktoré sme boli zvyknutí napríklad v Chorvátsku, je už pomaly tu, takže požiadavky veľkých investorov sa bez klimatizácie v štandarde vybavenia takmer ani nevyskytujú, a to platí aj pri individuálnej výstavbe. Aplikovaná veda v tejto oblasti nevymyslela v podstate nič modernejšie ako kompresor, ktorý je srdcom takmer všetkých zariadení používaných na chladenie. Preto by aj environmentálne požiadavky na znižovanie spotreby elektrickej energie mali smerovať k výrobcom, ktorí sú ochotní aplikovať najnovšie poznatky a znalosti do svojich výrobkov v tejto oblasti. Veľmi dôležitým faktorom je regulácia týchto zariadení, ktorá dokáže pri správnom použití znížiť celkové energetické nároky chladiacich zariadení. 

2. Naša spoločnosť sa intenzívne zaoberá vývojom zariadení pre klimatizáciu a chladenie, preto sú mnohí pracovníci zapojení do vývoja nových, efektívnejších zariadení pre rôzne aplikácie. Najnovším prírastkom v tejto oblasti je nový rad rooftopov FLEXY II, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá v tomto segmente, sú jednoducho aplikovateľné a univerzálne. Na jeseň tohto roku sa rozbehne výroba úplne nových chladičov vody chladených vzduchom pre výkony 350 až 750 kW, ktoré by mali priniesť výsledky aplikovaného vývoja a vedy v tejto oblasti s dôrazom na dizajn a environmentálne požiadavky.

3. VRF systém považujeme za najväčší úspech priamo chladených systémov v tejto oblasti. Jeho popularita rástla s jednoduchosťou prispôsobenia sa rôznym druhom stavieb. Spoločnosti, ktoré tento systém vyvíjali, ho poňali veľkoryso, preto patrí k jedným z najinteligentnejších a najprogresívnejších v oblasti. Žiaľ, v 21. storočí sa treba sústrediť na globálne aspekty systémov, kde použitie vodných systémov prináša oveľa efektívnejšie výsledky, najmä čo sa týka použitia vodou chladených tepelných čerpadiel, ako aj samotných porovnateľných veľkých systémov na báze vody. Výsledkom je zníženie objemu chladív v okruhu a zvýšenie efektivity (COP), pričom systém pracuje s neškodnou kvapalinou, ktorá pri úniku nespôsobuje ekologické škody. Pritom možno v systéme aplikovať rôzne druhy alternatívnych zdrojov, ako je studňová voda, voda z riek a jazier, resp. zemné kolektory. Všetky tieto aspekty hovoria v prospech vodných systémov, ktoré majú spolu s inteligentným ovládaním a reguláciou veľkú šancu popasovať sa s technikou VRF, resp. VRV systémov poslednej generácie.

Ing. Marcela Tesárová

UPG/ESG Sales Manager
York/A Johnson Controls Company

1. Globálne otepľovanie je veľmi širokou a vysoko aktuálnou témou. Hodnotí sa ako narušenie rovnovážneho stavu medzi energiou prichádzajúcou zo Slnka na zem a energiou odrazenou zo zeme, čo vedie k všeobecnému otepľovaniu zemskej atmosféry. Globálne otepľovanie považujeme sčasti za prirodzené (zvyšovanie priemerných teplôt na zemi od doby ľadovej ako dôsledok prirodzených procesov na zemi) a sčasti za zapríčinené človekom. Skleníkové plyny vypúšťané do atmosféry činnosťou človeka narušili za posledné desiatky rokov prirodzenú rovnováhu. Významný podiel na tom majú práve oxid uhličitý a freóny používané v klimatizačných a chladiacich zariadeniach. Zmierňovať tento nerovnovážny stav treba znižovaním spotreby elektrickej energie, čo v tejto oblasti znamená inštaláciu zariadení s vyššou účinnosťou, inštaláciu tepelných čerpadiel, zariadení so spätným získavaním tepla, ale aj kvalitu a efektivitu inštalácie rozvodov pre klimatizáciu a vzduchotechniku (kvalitne izolované rozvody, preferencia VZT potrubí s okrúhlymi priemermi a s lepšou účinnosťou a využitím). 

2. Naša spoločnosť sa sústreďuje v oblasti split systémov na výrobu klimatizačných zariadení v triede účinnosti A. Investície do výskumu sa zameriavajú na roztvárajúce sa nožnice pomeru čo najvyššej účinnosti a čo najnižšej energetickej spotreby. Pritom sa so zreteľom na ochranu životného prostredia využívajú tzv. zelené chladivá. Až 95 % našich split systémov je prevádzkovaných ekologickým chladivom R410A. Väčšia časť produkcie sa vyrába v inverterovom vyhotovení (nástenné, kazetové, podstropné, kanálové jednotky). Inverter plynulo prispôsobuje výkon aktuálnej požiadavke na chladenie, resp. kúrenie bez nárazových rozbehov kompresora a teplotných výkyvov, so spotrebou energie nižšou približne o 30 % a s nižšou hlučnosťou. Novinkou je YDS – York Digital Scroll systém s plynulou reguláciou výkonu od 10 do 100 %. Ide o obdobu VRF systému, avšak so sofistikovanejšími komponentmi (napr. motory s variabilnými otáčkami, elektronické ventily, programovateľné ovládanie, pokročilá autodiagnostika), čím sa opäť znižujú prevádzkové náklady. Z hľadiska estetiky interiéru sú novinkou nástenné split systémy v inverterovom vyhotovení Mimetech, ktoré majú plochý „flat“ dizajn s možnosťou zafarbenia prednej plochy ľubovoľnou farbou.

3. Vždy preferujeme „vodný systém“ – s minimálnym množstvom freónu v systéme. Vodné systémy ponúkame pre akékoľvek aplikácie vďaka širokospektrálnemu portfóliu produktov v oblasti chladičov aj koncových výmenníkov v každom vyhotovení. Voľbu VRF alebo vodného systému ovplyvňuje investor a skutočnosť, či ide o novú stavbu, alebo rekonštrukciu. Zaujímavosťou je HVS systém pozostávajúci z klasického vodného okruhu v interiérových častiach objektu a z freónového okruhu, ktorý je medzi transformer boxom umiestneným s výmenníkom v interiéri a kondenzačnou jednotkou s digitall scroll kompresorom umiestnenou v exteriéri. Pri využití transformer boxu ako oddeleného výparníka odpadá starosť s glykolom, prevádzkové náklady sa znižujú približne o 35 % a vďaka spojitej regulácii systému odpadajú elektromagnetické interferencie a požiadavky na zásobníkovú nádrž. Systém možno prevádzkovať aj v režime tepelného čerpadla a napájať ho na existujúci zdroj vykurovacej vody.

Ing. Ivan Klobušický

Sales manager
Vaillant Group

1. Na aktuálnu výzvu globálneho otepľovania a potreby znižovania spotreby elektrickej energie reaguje naša spoločnosť používaním klimatizačných zariadení s inverterom a používaním zariadení a chladív zaradených do energetickej triedy AA.

2. Ponuka našej firmy je založená na komplexnosti služieb pre zákazníka – naším cieľom je ponúknuť od jednej firmy dodávku a najmä servis kompletného systému domáceho komfortu (kúrenie, príprava teplej vody, klimatizácia a regulácia). To znamená, že zákazník má jedného dodávateľa komplexných služieb zaisťujúcich domáci komfort.

3. Za vyhovujúcejšie považuje naša spoločnosť použitie inverterových systémov, čiže VRF systému, ktorý je podľa nás výhodnejší z energetického aj ekologického hľadiska.

(sf)
Redakčne spracované z podkladov oslovených firiem.
Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK, č. 4, ročník 2007.

Foto: Daikin Airconditioning Central Europe Slovakia, spol. s r. o., REMAK, a. s., York/A Johnson Controls Company