Partneri sekcie:

Z praxe: Riešenie, ktoré je eko hneď dvakrát

Ekologický prístup sa v súčasnosti stáva samozrejmosťou aj v oblasti priemyslu a logistiky. Firmy si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť, ale aj ekonomickú efektivitu moderných zelených riešení. Jedným z nich je možnosť inštalovať vlastný zdroj elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – …
Obr. 6 Fotovoltický systém na streche Elektrotechnickej fakulty ČVUT v Prahe

Čo môže priniesť nová technológia fotovoltických článkov?

Fotovoltické technológie sa neustále vyvíjajú. Klesá obstarávacia cena, čo ekonomicky zvýhodňuje technológiu s vyššou účinnosťou. Stále pritom víťazí kryštalický kremík, ktorý je zároveň najrozšírenejšou technológiou. Zvyšovanie účinnosti má však svoje fyzikálne limity, ktoré možno prekonať …
image 95801 25 v2

Možnosti spolupráce fotovoltiky a systémov tepelného hospodárstva budov

Vyšší podiel využitia fotovoltiky vytvára predpoklad dosahovania vysokých úrovní energetickej hospodárnosti budov. Významným faktorom pri snahe o zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov je schopnosť integrovať moderné technológie na výrobu energie do celkovej koncepcie energetického technologického vybavenia …
image 87115 25 v1

Budovy s obvodovým plášťom, ktorý vyrába elektrinu

Začiatkom roka 2015 bola v Düsseldorfe dokončená stavba komplexu kancelárskych budov Bonneshof Office Center, ktorý rozširuje doterajší komplex budov z roku 2007. Členité budovy s geometrickým obvodovým plášťom prepája zasklená hala. Nová päťposchodová budova s podzemným parkoviskom sa vyznačuje …