Udržateľná aj úžitková strecha

V minulosti verejnosťou nie príliš obľúbené ploché strechy sa v dnešnej dobe stávajú jedným zo základných prvkov modernej architektúry.

Ekologickou výhodou strešnej záhrady je, že plne kompenzuje stratu zelene v zastavených častiach mesta. Vďaka zelenej streche vraciame do prírody časť zelene a ďalších porastov, ktoré sme kvôli stavbe objektu boli nútení odstrániť. V lete zelená strecha zadrží 70-90 % všetkých zrážok.

Zdroj: FATRA IZOLFA

Samozrejme, základom kvalitnej zelenej strechy je použitie hydroizolačných materiálov, ktoré musia vydržať aj pôsobenie koreňov rastlín. Preto sa na tieto konštrukcie odporúča používať výhradne také materiály. Vhodné sú napríklad PVC fólie Fatrafol, ktoré majú tzv. FLL atest proti prerastaniu koreňov rastlín.

Zdroj: FATRA IZOLFA

Spoločnosť Fatra izolfa, a.s. ako výhradný dovozca hydroizolačných fólií FATRAFOL poskytuje aj odborné poradenstvo a konzultácie pre montážne firmy, projektantov, stavebné firmy a investorov.

Zdroj: FATRA IZOLFA

Zdroj: FATRA IZOLFA, a.s.