Partneri sekcie:

Hybridné systémy a možnosti ich pripojenia v domácnostiach a vo firmách pre TV, kúrenie, nabíjanie elektromobilov a hybridných automobilov.

Nedávno sme vás informovali o možnosti spoločného nákupu fotovoltiky v rámci projektu CLEAR-X. Všetkým spotrebiteľom, ktorí sa registrovali do skupinového nákupu fotovoltických zariadení s inštaláciou, je už sprístupnená ponuka vybraných dodávateľov. Môžu si vybrať z dvoch riešení s inštaláciou a pripojením do siete.

CTP, ako najväčší priemyselný developer na Slovensku, pokračuje v realizácii opatrení , ktoré optimalizujú prevádzku vlastných parkov. CTP aktuálne ukončilo realizáciu troch fotovoltických elektrární, ktoré budú pokrývať približne 40 % spotreby samotných hál, a to v lokalitách – Bratislava, Trnava a Žilina.

Zriadenie fotovoltického systému je vždy spojené s relatívne vysokou investíciou, ktorá by sa, prirodzene, mala vrátiť v čo najkratšom čase. Preto je dôležité zabezpečiť nepretržitú prevádzku a spoľahlivosť celého systému.