Partneri sekcie:

Pozvanie na konferenciu Tepelná ochrana budov 2019

20. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2019 s podtitulom Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov sa bude konať 22. - 24. mája 2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.

Tematické okruhy konferencie

1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú ochranu budov
3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia budov zabezpečujúcich budovy s takmer nulovou potrebou energie

Odbornými garantmi konferencie sú prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a Ing. Jiří Šála, CSc..

Termín uzávierky pre prednášateľov a aktívnych účastníkov je 30. 11. 2018

Pozvánka

KategórieEnergie