Domové čistiarne odpadových vôd v boji proti kríze

Domové čistiarne odpadových vôd v boji proti kríze

V časoch, keď na celom svete zúri finančná a hospodárska kríza, sa každý jednotlivec usiluje žiť úspornejšie. Šetríme na oblečení, dovolenkách, autách a podobne. Naopak, zbytočne utrácame za veci každodennej potreby. Nehovoríme, že treba šetriť na jedle alebo vykurovaní. Skúsme sa zamerať napríklad na šetrenie v oblasti odpadov, konkrétne odpadovej vody.


Máloktorí z nás, čo žijú v obciach, v ktorých nie je kanalizácia, si uvedomujú, ako môžu na odpadovej vode ušetriť nemálo finančných prostriedkov. Najdrahším a zatiaľ, žiaľ, aj najpoužívanejším spôsobom odkanalizovania rodinného domu je odvedenie odpadovej vody do žumpy. Tu sa voda akumuluje až dovtedy, kým nie je žumpa plná. Potom príde fekálne vozidlo a vodu vyvezie. V lepšom prípade na komunálnu čistiareň, v horšom prípade na neďaleké pole. Po každom vývoze nasleduje platba. Ročne tak prevádzka žumpy môže stáť aj viac ako 500 eur.

Platíme tak veľa peňazí a pritom musíme kontrolovať, či už žumpa nie je plná, a ak plná je, musíme volať fekál, potom čakať, kým fekál príde, a nakoniec mu zaplatiť, najčastejšie v hotovosti. Toto treba vykonávať mesiac čo mesiac. Navyše, počas celej prevádzky žumpy nás obklopuje špina a zápach.

Oveľa výhodnejším, zatiaľ však menej používaným riešením je odkanalizovanie rodinného domu domovou čistiarňou odpadových vôd. Do čistiarne odpadová voda nateká, čistí sa a v podobe vyčistenej vody potom vyteká. Odtok vyčistenej vody môže ústiť do potoka, dažďovej kanalizácie, prípadne do vsaku. Pri procese čistenia odpadovej vody vzniká aj vedľajší produkt, ktorým je aktívny kal. Jeho množstvo je približne 1 m3 za rok a možno ho použiť ako hnojivo v okrasnej záhrade. Čistiareň odpadových vôd je technologické zariadenie, ale spotrebu elektrickej energie má veľmi nízku, takže prevádzka vás bude stáť maximálne 50 eur ročne. Platíme tak málo a pritom nemusíme nikdy volať fekál, život nám neznepríjemňuje špina, ba ani zápach.

Náklady na vybudovanie žumpy alebo čistiarne sú zvyčajne rovnaké. Nezanedbateľným rozdielom je však cena prevádzky. Keďže kvalitnú čistiareň odpadových vôd možno na Slovensku kúpiť už zhruba za 1 300 eur, návratnosť takejto investície je menej ako tri roky.

I pri výbere čistiarne však buďte obozretní, veď nie nadarmo sa hovorí: Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci. Pri kúpe veľmi lacného, „neznačkového“ výrobku vás ľahko môže v budúcnosti prekvapiť častá poruchovosť, nedostupnosť servisu, neochota pracovníkov a podobne. Dajte si pri výbere poradiť profesionálmi, navštívte vybratého výrobcu, žiadajte, aby vám čistiareň v prevádzke ukázal ešte pred tým, ako sa rozhodnete ju kúpiť atď…

Nechceme však povedať ani to, že najdrahšia čistiareň je najlepšia. Jednoducho, domová čistiareň je dobrou investíciou vtedy, keď pracuje ako čistiareň, a nie vtedy, keď sa počas prevádzky zmení na žumpu.

Kvalitná čistiareň teda nepredstavuje len zlepšenie životného prostredia, ale aj úsporu finančných prostriedkov. Veď azda nejestvuje krajšie ráno, ako keď si môžete vychutnať šálku kávy s milovanou osobou na terase vlastného domu, pričom váš obklopuje vôňa jarnej prírody. A ako využijete ušetrené peniaze? To naozaj necháme na vás…

Viac informácií na www.aquatec.sk.