Budúcnosť energetiky bez skleníkového plynu

Vedeli ste, že v elektrických zariadeniach, ktoré sa používajú v rozvodných sieťach v energetike, priemysle, doprave a budovách sa bežne vyskytuje skleníkový plyn SF6? Hexafluorid sírový alebo SF6 plní funkciu izolantu. Z pohľadu klimatickej krízy je omnoho problematickejší, ako známejší oxid uhličitý.

Počas životnosti rozvádzačov ho podľa meraní môže do atmosféry uniknúť až 10 %, no kľúčový je fakt, že jediný kilogram skleníkového plynu SF6 predstavuje ekvivalent 23 500 kilogramov CO2.

Celosvetový rozmach elektrifikácie zvyšuje dopyt po rozvádzačoch vysokého napätia a otvára diskusiu o tom, ako sa vysporiadať s plynom SF6, ktorý je súčasťou ich prevádzky. Problém sa dotýka aj Slovenska, kde v najbližších rokoch končí životnosť tisícov rozvádzačov, ktoré vyžívajú SF6. Po celom Slovensku zabezpečujú pripojenie menších podnikov, nákupných centier alebo rezidenčných štvrtí.

Výrazným krokom vpred pre distribúciu elektrickej energie a ochranu životného prostredia je technológia, ktorú do novej generácie rozvádzačov nasadil Schneider Electric. Rozvádzač SM AirSeT predstavuje odvážny posun od plynu SF6 k tomu najlepšiemu plynu, ktorým je čistý vzduch. Vychádza z overenej verzie rozvádzača SM6, ktorý sa osvedčil na viac ako 1,5 milióne polí.

Dômyselná kombinácia technológie čistého vzduchu a spínania vo vákuu umožňuje rozvádzaču SM AirSeT zlepšiť udržateľnosť a zároveň zachovať svoje hlavné poslanie bezpečnej prevádzky sietí VN.

Ekologický sortiment modulárnych vzduchom izolovaných rozvádzačov Schneider Electric na sekundárnu distribúciu až do 24 kV je ideálny pre sektor komerčných a priemyselných budov a budovanie moderných inžinierskych sietí.

Zdroj: Schneider Electric

Pozitívny ohlas priemyslu

Prístup Schneider Electric ohodnotila odborná komunita početnými oceneniami. Organizácia Deutsche Mass v spolupráci s nezávislou spoločnosťou na prieskum trhu a poradenstvo EuPD Research udelili ocenenie za inováciu, ktorá umožňuje ukončiť závislosť na SF6.

Porota brala do úvahy stupeň inovatívnosti technológie, jej efektivitu, ekonomické výhody a charakteristiky udržateľnosti. Rozvádzač SM AirSeT získal tiež Industrial Energy Efficiency Award v kategórii Energy Economy, rovnako ako iF Design Award.

Ocenené boli aj početné inštalácie u zákazníkov, príkladom sú projekty distribučných sietí E.ON, ktoré priniesli ocenenia enerTIC Awards. Spoločnosť Schneider Electric realizovala pilotné projekty vysokonapäťových rozvádzačov SM AirSeT bez plynu SF6 pre mnohé ďalšie energetické spoločnosti, vrátane prevádzkovateľov, ale aj v súkromných elektrických sieťach pre komerčné a priemyselné použitie.

 

Zdroj: PR článok SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o