axitop revolucna novinka vo zvysovani ucinnosti a znizovani hluku
Galéria(7)

AxiTop – revolučná novinka vo zvyšovaní účinnosti a znižovaní hluku

Partneri sekcie:

V chladiacich zariadeniach sa tepelné výmenníky používajú na rozptýlenie stratového tepla, ktoré je najčastejšie absorbované okolitým vzduchom. Na zvýšenie odvodu tepla je nutné zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu cez výmenník. Na to slúžia ventilátory. Na trhu existuje množstvo rôznych typov ventilátorov a možností ich nastavenia, ktoré ovplyvňujú výslednú efektivitu, hlučnosť a životnosť systému.

05 big image
06 big image
axitop revolucna novinka vo zvysovani ucinnosti a znizovani hluku 6905 big image
03 a big image
01 big image
02 a big image
Nová pasívna zložka ventilátora, difúzor AxiTop vyvinutý firmou ebm-papst a úspešne prezentovaný na medzinárodnom veľtrhu Chillventa v Norimbergu, prispieva k výraznému zlepšeniu účinnosti a hlučnosti ventilátorov. AxiTop usmerňuje radiálne zložky prúdenia a tým znižuje aerodynamické straty vznikajúce za ventilátorom.

Zhora: vnútorná strana difúzora s mriežkou, vonkajšia strana difúzora

Spodná časť obrázka: ventilátor s dýzou a upevňovacie konzoly

Je všeobecne známym faktom, že médium môže absorbovať iba určité množstvo tepelnej energie na každý stupeň Kelvina. Preto teplotný rozdiel a množstvo tepla, ktoré sa má odviesť, určuje požadovaný prietok vzduchu, ktorý musí ventilátor pretlačiť cez tepelný výmenník. Pretože pri chladiacich systémoch zvyčajne fungujú dlhodobé pracovné cykly, je viac ako dôležité vyrobiť ich tak, aby pracovali ekonomicky – s minimálnym elektrickým príkonom aj s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Použitím vhodného typu a veľkosti ventilátora zaistíme požadované množstvo vzduchu. Prirodzene, je nutné vyhnúť sa stratám v dôsledku spätného prúdenia na lopatkách ventilátora i v celom systéme, pretože okrem energetických strát to výrazne zvyšuje hlučnosť. Všetci výrobcovia ventilátorov to berú do úvahy a ponúkajú rôzne viac alebo menej vhodné riešenia.

  • zníženie hluku
  • zníženie spotreby energie o 22 %
  • vysoká flexibilita i pri zákazníckych aplikáciách
  • nie sú potrebné žiadne zmeny súčasných aplikácií
  • veľká úspora energie (aj 356 € za rok na 1 ventilátor)*
  • AxiTop je pripravený na cestu k zákazníkovi

*v závislosti od aplikácie

Firma ebm-papst sa ako popredný výrobca motorov a ventilátorov rozhodla ísť o krok ďalej – použitím AxiTop-u podstatne znižuje straty vznikajúce až za ventilátorom a tým zároveň ovplyvňuje parametre ventilátora.

Ako pracuje AxiTop
Na zaistenie prúdenia vzduchu cez tepelný výmenník je potrebný tlakový rozdiel vyšší ako tlaková strata výmenníka. Obyčajne sa prúdiaci vzduch za ventilátorom rozptyľuje do okolitého priestoru vysokou rýchlosťou. Rozptýlenie znamená, že kinetická energia prúdenia sa mení na teplo, ktoré nemožno ďalej technicky využiť.

V našom prípade správne zvolený difúzor spomaľuje prúdenie a umožňuje premeniť veľkú časť kinetickej energie na statický tlak. Táto spätná konverzia zvyšuje generovaný tlak obehového kolesa. Spoločne s ostatnými aerodynamicky optimalizovanými komponentmi možno výrazne zvýšiť účinnosť ventilátora, čo pri zachovaní požadovaného prietoku umožní znížiť otáčky, čím sa výrazne zníži hlučnosť.

Flexibilita AxiTop-u

  • univerzálne vyhotovenie
  • optimálna výška difúzora
  • výška AxiTop-u iba 177 mm

Použitie v praxi
Použitie difúzora v praxi neznižuje iba energetickú spotrebu, ale ponúka viac možností použitia, a to používateľom aj vývojovým inžinierom, pretože nastavenie difúzora možno optimalizovať z hľadiska rôznych požiadaviek v závislosti od aplikácie. Pri rovnakom príkone môžete zvýšiť vzduchový prietok ventilátora alebo dosiahnuť rovnaký prietok pri znížení spotreby elektrickej energie. Použitím difúzora možno výrazne znížiť aj hlučnosť ventilátora. Je to dôležité hlavne pri aplikáciách citlivých na hluk, ako sú napríklad vonkajšie chladiace a klimatizačné jednotky prevádzkované v nočných hodinách vo verejnej zástavbe, kde platia prísne normy týkajúce sa celkovej hladiny hluku.

Pri bežne komerčne využívaných výmenníkoch s axiálnymi ventilátormi možno správne navrhnutým difúzorom dosiahnuť značné úspory elektrickej energie alebo zvýšenie účinnosti a zníženie hluku. Jednoduchou výmennou ventilátora s ochrannou mriežkou za ventilátor s nosným rámom, difúzorom a ochrannou mriežkou sa dá ušetriť až 20 % elektrickej energie a znížiť hluk o 6 dB (A). Ak sa pridá na súčasné riešenie ventilátora iba difúzor, dá sa dosiahnuť zvýšenie prietoku vzduchu o 7 % pri rovnakom príkone, zároveň sa o 3 dB (A) zníži hluk. A to hovoríme iba o priemerných hodnotách. V závislosti od individuálneho nastavenia teda môžeme účinnosť optimalizovať dvomi spôsobmi: znížením príkonu alebo zvýšením prietoku vzduchu.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte lokálne zastúpenie firmy ebm-papst.
Kontakt v Slovenskej a Českej republike na www.ebmpapst.cz/kontakt.

   
AxiTop – porovnanie veľkosti so základnou montážnou doskou ventilátora AxiTop – jednoduchá montážna zostava vhodná i ako doplnok súčasných riešení ventilátorov s montážnou prírubou

www.ebmpapst.com

Zdroj: PR článok spoločnosti ebm – papst CZ s.r.o.

–>–>