Partner sekcie:
  • Stavmat

Správne tmelenie dilatačných škár

image 78430 25 v1

Aby sa zabezpečila správna funkcia dilatačnej škáry, t. j. škáry, ktorá pohlcuje dilatačný pohyb dvoch stavebných konštrukcií, je nevyhnutné fixovať tmel iba k dvom stykovým plochám. To možno realizovať použitím vyplňovacieho povrazca a vhodného tmelu. Fixáciou tmelu k tretej podlahovej ploche by nebol tmel schopný využiť svoje dilatačné schopnosti a došlo by k jeho odtrhnutiu alebo prasknutiu, čo by následne viedlo k zatekaniu vody do stavebnej konštrukcie a k jej poškodeniu.

Info o materiáli:

  • Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze polyuretánu. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Po vytvrdnutí pretierateľný
  • Na tmelenie dilatačných škár v betóne, kamenných sokloch, medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastmi, sklom

01 | Vtlačenie povrazca
Na ochranu okolitých plôch proti zašpineniu je vhodné plochy oblepiť maskovacou krepovou páskou. V závislosti od šírky tmelenej škáry je potrebné vybrať o 25 % väčší povrazec, ktorý sa vtlačí do škáry. Rovnaká hĺbka umiestnenia povrazca sa dosiahne použitím dreveného kolíka s ryskou. Priestor nad vyplňovacím povrazcom by mal mať rozmer rovný polovičnej šírke škáry.

02 | Prvá vrstva tmelu
Šírka dilatačnej škáry je obmedzená možnosťami tmelov. Väčšinu tmelov (akrylátový, silikónový, polyuretánový, na báze MS polymérov) možno aplikovať do škár so šírkou v rozpätí od 4 až do 25 mm. Širšie škáry sa tmelia špeciálnym postupom – aplikáciou tmelu v troch vrstvách. Prvá vrstva sa aplikuje najskôr k jednému okraju škáry.

03 | Druhá vrstva tmelu
Následne sa tmel aplikuje k druhému okraju škáry. Na aplikáciu tmelu je vhodné použiť pneumatickú pištoľ.

04 | Tretia vrstva tmelu
Nakoniec sa aplikuje tretia vrstva tmelu, ktorou sa prekryjú predchádzajúce dve. Jednotlivé vrstvy sa aplikujú vždy do ešte nezatuhnutého tmelu (tzv. systém čerstvé do čerstvého).

05 | Zarovnanie tmelu
Po úplnom vyplnení škáry sa tmel stiahne pomocou špachtle alebo silikónovej stierky a vyhladí pomocou vyhladzovacieho roztoku zmiešaného s destilovanou vodou (1 : 55 až 1 : 100).

06 | Strhnutie maskovacej pásky
Po zaschnutí tmelu sa strhne maskovacia páska, čím sa vytvorí súvislý a rovný lem. Maskovaciu pásku treba odstrániť ihneď po vyhladení tmelu. Musí sa dbať na to, aby sa nepoškodil vyhladený povrch tmelenej škáry.

Čo budete potrebovať

  • Maskovacia krepová páska 60 °C s blistrom, šírka: 19 až 50 mm, dĺžka: 50 m, ks    od 1,30 €
  • Vyplňovací povrazec, priemer: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 50 mm, dĺžka: 500, 100, 50 alebo 30 m, m    od 0,19 €
  • Tmel PU 50 FC Polyuretánový tmel, farby: biela, sivá, hnedá, čierna, kartuša 300 ml alebo hliníková fólia 600 ml, 300 ml    7,73 €
  • Vyhladzovací roztok Finisher, plastová fľaša, 1 l, ks    10,60 €
  • Náradie a pomôcky: aplikačná pištoľ, drevený kolík, špachtľa, silikónová stierka, plastové vedro

TEXT + FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre