Partneri sekcie:

Podlahy na báze cementotrieskových dosiek vhodné na rekonštrukcie

podlahy na baze cementotrieskovych dosiek vhodne na rekonstrukcie

Podlahové cementotrieskové dosky uložené na nosníkoch sa používajú tak na vytvorenie podláh v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách.

Opis konštrukcie
Klasická pevná konštrukcia podláh sa skladá z nosníkov jedno- alebo obojsmerných (drevené hranoly – vankúše, oceľové nosníky a pod.). Ako záklop sa používajú cemetotrieskové dosky Cetris PD a PDB v jednej vrstve, priskrutkované k nosníkom. Podlahové dosky sa ukladajú na zraz a spoj sa zabezpečí disperzným lepidlom, aby sa zabezpečilo ich spolupôsobenie.

Dilatačná škára má minimálne 15 mm

Tepelná a zvuková izolácia sa vkladá podľa nárokov medzi nosníky. Na zabránenie vzniku zvukových mostov sa zvuková izolácia s hrúbkou maximálne 5 mm kladie aj pod nosníky. Okolo stien je podlaha ukončená dilatačnou škárou so šírkou 15 mm. Do dilatačnej škáry okolo zvislých konštrukcií sa odporúča vložiť pás minerálnej vlny s hrúbkou 15 mm, ktorým sa zabráni zanášaniu škár nečistotami vznikajúcimi pri následných prácach. Tento pás sa odreže v potrebnej výške po dokončení finálnej úpravy povrchu podlahy pred ukladaním podlahovej krytiny.

Nosníky musia byť dostatočne únosné, uložené na únosné nosné konštrukcie. Treba overiť ich priehyb. Pokiaľ je nosná konštrukcia plošná, mali by sa nosníky uložiť na konštrukciu po celej dĺžke konštrukcie.

Zvislý rez – podlahové dosky na nosníkoch

1 – rohová lišta
2 – nášlapná vrstva
3 – podlahová doska Cetris PD (Cetris PDB)
4 – vruty 4,2 × 45 (55) mm
5 – zvukovoizolačná podložka s hrúbkou max. 5 mm
6 – drevený nosník
7 – tepelná izolácia
8 – dilatačná škára
9 – stropná konštrukcia

Charakter miestnostiHrúbka podlahovej doskyOsová vzdialenosť nosníkov
podkrovie, neprístupné terasy, ploché strechy s prvkami zastrešenia s rozpätím do 9,00 m16/18 mm0,621 m
byty vrátane predsiení a chodieb, izby v ubytovniach, hoteloch, miestnosti v detských škôlkach a jasliach, spálne školských internátov, izby sanatórií, nemocníc, polikliník a iných liečebných zariadení, lekárske ordinácie a čakárne20/22 mm0,621 m
izby a kancelárie vo vedeckých inštitúciách, administratívnych budovách, čitárňach, školských učebniach a v iných zariadeniach s výučbou, bez umiestnenia ťažkého zariadenia alebo skladovania materiálov, poľnohospodárske miestnosti a priestory 22/24 mm 0,414/0,621 m
dvorany a chodby vo vyššie uvedených budovách s výnimkou školských zariadení, posluchárne, jedálne, kaviarne a reštaurácie 28/30 mm 0,1414/0,621 m
dvorany a chodby jedálni, kaviarní, reštaurácií, škôl, vlakových a autobusových staníc (ich verejné časti), divadiel, kín, klubov koncertných siení, športových hál, obchodných domov, múzeí, výstavných siení a pavilónov, knižníc a pavilónov, knižníc a archívov priemyselných budov 32 mm 0,414 m

Zdroj: CIDEM Hranice, a. s., divízia CETRIS

–>–>

KategóriePodlaha