Lepenie a zváranie PVC podlahy (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podlahovinu z PVC, či už v pásoch, alebo štvorcoch, je vhodné nalepiť ľahko spracovateľným disperzným lepidlom určeným na tento účel. PVC podlahovinu v kotúčoch sa odporúča rozrolovať a narezať na pásy s potrebnými rozmermi, ktoré sa na druhý deň budú lepiť.

Krok 6: Položenie podlahoviny

Podlahovina sa položí do vlhkého lôžka lepidla a dôkladne sa pritlačí.

06 Položenie podlahoviny
06 Položenie podlahoviny |

Krok 7: Nalepenie ďalších pásov

Jednotlivé pásy podlahovej krytiny sa kladú tesne vedľa seba na zraz. Vzájomne sa neprekrývajú.

07 Nalepenie ďalších pásov
07 Nalepenie ďalších pásov |

Krok 8: Prevalcovanie nalepenej podlahoviny

Celá plocha sa dôkladne prevalcuje. Po krátkej prestávke sa valcovanie zopakuje predovšetkým na miestach švov a ukončení jednotlivých dielcov.

08 Prevalcovanie nalepenej podlahoviny
08 Prevalcovanie nalepenej podlahoviny |