Partneri sekcie:

Nivelizácia je základom správne a kvalitne realizovanej podlahy. Na vyrovnanie nerovností povrchu sa vždy používa nivelizačná stierka zodpovedajúcej kvality. Kompletný návod ako vyrovnať podklad nájdete v odbornom článku Vyrovnanie podkladu nivelizačnou stierkou (Pracovný postup).

Realizácia podlaha kontajner

Podlahy z dosiek CETRIS® nehoria

Cementotriesková doska CETRIS® je na základe skúšok reakcie na oheň podľa normy EN 13 501-1 zaradená triedy A2. Táto nehorľavá konštrukčná doska je vhodná na opláštenie stien, podhľadov, na vytvorenie záklopu podláh a striech a …
Krokový hluk je problém najmä v spoločenských priestoroch.

Tlmenie krokového hluku

Stavebná akustika využíva v boji proti šíreniu hluku vlastnosť stavebných konštrukcií, ktorá sa nazýva nepriezvučnosť. Nepriezvučnosť stavebnej konštrukcie je jej schopnosť prepúšťať zvuk do chráneného piestoru v menšej miere.