Partneri sekcie:

Exteriérový podhľad z cementovláknitých dosiek

image 92795 25 v1

Na zhotovenie obkladu podhľadu alebo prevetrávanej fasády je jedným z vhodných riešení použitie cementovláknitej dosky s povrchovými vrstvami obojstranne vystuženými sklenou tkaninou. Z dôvodu jednoduchej manipulácie sa odporúča použiť menšie formáty dosiek, napr. 1 000 x 1 250 mm alebo 2 000 x 1 250 mm. Cementovláknité dosky musia mať kolmú hranu. Na ich rezanie sa používa bežná kotúčová píla s vodiacou lištou.

Podkladový rošt

Závesy na podhľad sa umiestňujú maximálne 900 mm od seba, základné profily majú byť vo vzdialenosti maximálne 1 000 mm. Kolmo na ne sa montujú montážne profily v osovej vzdialenosti 500 mm.

Pripevnenie dosiek

Na pripravený podkladový rošt sa pripevňujú cementovláknité dosky zrezané na požadovaný rozmer skrutkami 3,9 x 35 mm bez predvŕtania v osovej vzdialenosti medzi skrutkami 200 mm. Skrutky sa vŕtajú minimálne 25 mm od rohov a hrán dosky. Dilatačné škáry sa vyhotovujú v maximálnej vzdialenosti 6 m. Dosky sa kladú na zraz alebo sa medzi sebou lepia škárovacím lepidlom. V prípade variantu lepania hrná škárovacím lepidlom sa po 24 h lepidlo sa odstráni zo škár.

Škára a upevňovacie skrutky sa pretmelia jemným finálnym tmelom. Ak sa realizuje variant kladenia dosiek na zraz, spoje dosiek sa vystužia armovacou páskou, ktorá sa pretmelí. Po zaschnutí tmelu (24 h) je potrebné na dosky celoplošne a na hrany naniesť vrstvu hĺbkovej penetrácie. Penetračný náter sa pred nanesením v originálnej nádobe dôkladne premieša a nanesie sa neriedený valčekom v rovnomernej vrstve na podklad. Nechá sa zaschnúť minimálne 2 h.

Ako finálny náter alebo omietku sa odporúča použiť ucelený náterový alebo omietkový systém od jedného dodávateľa, ktorý je určený na dosky na báze cementu. Do prvej ešte vlhkej vrstvy farebného náteru sa vloží celoplošne výstužná sklovláknitá sieťka. Na napenetrovaný podklad sa nanesie valčekom vrstva finálneho náteru/omietky. Do prvej ešte vlhkej vrstvy farebného náteru sa vloží celoplošne výstužná sklovláknitá sieťka.

Druhý pás výstužnej sklovláknitej tkaniny sa položí s presahom min. 50 mm na už položený pás výstužnej sklovláknitej tkaniny. Po nalepení výstužnej sklovláknitej tkaniny sa z pásu, ktorý prekrýva susednú výstužnú sklovláknitú sieťku, skalpelom zreže 25 mm. Následne sa zreže 25 mm pás aj zo susednej výstužnej sieťky. Tým vznikne tesný vzájomný spoj medzi výstužnými tkaninami.

Výstužná sklovláknitá tkanina sa v mieste spoja dvoch pásov dôkladne pritlačí do čerstvo nanesenej vrstvy finálneho náteru. Na výstužnú sieťovinu sa následne nanesie druhá vrstva farebného náteru, ktorá sa nechá vyschnúť minimálne 12 h. Následne sa nanesú dve vrstvy finálneho náteru alebo omietky vo farbe zodpovedajúcej podkladovému náteru. Na štítovú stranu podhľadu je rovnako možné použiť cementovláknité dosky s rovnakou povrchovou úpravou.

01 | Požadovaný rozmer dosky
Z dôvodu jednoduchej manipulácie sa odporúča použiť menšie formáty dosiek, napr. 1 000 × 1 250 mm alebo 2 000 × 1 250 mm. Cementovláknité dosky musia mať kolmú hranu. Na ich rezanie sa použije bežná kotúčová píla s vodiacou lištou. 

02 | Upevnenie dosiek
Na pripravený podkladový rošt sa pripevnia cementovláknité dosky zrezané na požadovaný rozmer skrutkami 3,9 × 35 mm bez predvŕtania v osovej vzdialenosti medzi skrutkami 200 mm. Skrutky sa vŕtajú minimálne 25 mm od rohov a hrán dosky.

03 | Vystuženie škár medzi doskami
Spoje cementovláknitých dosiek uložených na zraz sa vystužia armovacou páskou.

04 | Pretmelenie spojov tmelom
Armovacia páska, ktorá prekrýva škáry medzi hranami cementovláknitých dosiek uložených na zraz, a upevňovacie skrutky sa pretmelia jemným finálnym tmelom.

05 | Penetrácia hrán dosiek
Po zaschnutí tmelu (24 h) sa v originálnej nádobe premieša hĺbkový penetračný náter a valčekom sa neriedený nanesie na hrany cementovláknitých dosiek.

06 | Celoplošná penetrácia dosiek
Hĺbkový penetračný náter sa potom nanesie pomocou valčeka aj na celú plochu cementovláknitých dosiek v rovnomernej vrstve. Penetračný náter sa nechá zaschnúť minimálne 2 h.

07 |  Silikátový náter
Na napenetrovaný podklad sa nanesie valčekom vrstva finálneho náteru.

08 | Výstužná tkanina
Do prvej ešte vlhkej vrstvy farebného náteru sa vloží celoplošne výstužná sklovláknitá sieťka.

09 | Druhý pás výstužnej tkaniny
Druhý pás výstužnej sklovláknitej tkaniny sa položí s presahom min. 50 mm na už položený pás výstužnej sklovláknitej tkaniny.

10 | Zrezanie prekrytia výstužnej tkaniny
Po nalepení výstužnej sklovláknitej tkaniny sa z pásu, ktorý prekrýva susednú výstužnú sklovláknitú sieťku, skalpelom zreže 25 mm. Následne sa zreže 25 mm pás aj zo susednej výstužnej sieťky. Tým vznikne tesný vzájomný spoj medzi výstužnými tkaninami.

11 | Tesný spoj
Výstužná sklovláknitá tkanina sa v mieste spoja dvoch pásov dôkladne pritlačí do čerstvo nanesenej vrstvy finálneho náteru.

12 | Prekrytie výstužnej tkaniny
Na výstužnú sieťovinu sa následne nanesie druhá vrstva farebného náteru, ktorá sa nechá vyschnúť minimálne 12 h.

13 | Finálna úprava podhľadu
Následne sa nanesú dve vrstvy finálneho náteru alebo omietky vo farbe zodpovedajúcej podkladovému náteru. Na štítovú stranu podhľadu je rovnako možné použiť cementovláknité dosky s rovnakou povrchovou úpravou.

Info o materiáli:

 • Cementom spájaná ľahká betónová doska so sendvičovou štruktúrou a povrchovými vrstvami obojstranne vystuženými sklenou tkaninou (5 x 5 mm) odolnou proti alkáliám; odolná proti vode a plesniam, trieda reakcie na oheň A1

Čo budete potrebovať

 • Cementovláknitá doska
  Fermacell Powerpanel H2O
  rozmery: 1 000 x 1 250 mm, hrúbka: 12,5 mm, m2    18,48 €
 • Podkladový rošt
  Pozinkované základné a montážne profily
  spotreba: 1,2 m/m2 + (2,6), rozmery: 60 x 27 x 0,6 mm
  Priamy záves
  spotreba: 1,5 ks/m2
 • Skrutky
  Fermacell Powerpanel rýchloskrutky
  spotreba: 22 ks/m2, rozmer: 3,9 x 35 mm, balenie 500 ks    24,60 €
 • Škárovacie lepidlo
  Fermacell škárovacie lepidlo
  spotreba: 28 ml/m2, kartuša, 310 ml    8,88 €
 • Hĺbková penetrácia
  Fermacell Hĺbková penetrácia
  spotreba: 100 až 200 ml/m, plastová nádoba, 5 kg    47,40 €
 • Jemný finálny tmel
  Fermacell Jemný finálny tmel
  spotreba: 0,1 l/m2, kartuša, plastová nádoba, 10 l    32,34 €
 • Armovacia páska
  Fermacell Armovacia páska Powerpanel
  šírka: 100 mm, dĺžka: 50 m, 50 m    26,40 €
 • Sklovláknitá sieťovina
  Fermacell Poweerpanel HD vystužovacia tkanina
  šírka: 1 m, dĺžka: 50 m, 50 m    79,20 €
 • Náradie a pomôcky
  kotúčová píla
  penový valček na dlhej rúčke
  aplikačná pištoľ
  stierka
  miešacia tyč
  akumulačný skrutkovač
  oceľové hladidlo
  odlamovací nôž

TIP
Aplikácia škárovacieho lepidla

Škárovacie lepidlo sa aplikuje vo forme plochej húsenice na stred hrany dosky pomocou špeciálnej špičky. Dosky rezané na stavbe musia mať ostré a rovné hrany zrezané kotúčovou pílou s vodiacou lištou. Lepidlo musí dokonale vyplniť celú škáru (musí byť vidieť na celom povrchu škáry). Maximálna šírka škáry nesmie byť väčšia ako 1 mm. Lepidlo vytvrdzuje v závislosti od okolitej teploty, približne po 18 až 36 h. Následne sa vytlačené lepidlo úplne odstráni pomocou škrabky.

Škárovacie lepidlo

Škárovacie lepidlo fermacell je lepidlo na báze polyuretánu určené na bezpečné lepenie tupo spojených hrán sadrovláknitých alebo cementovláknitých dosiek stien, stropov či podhľadov montovaných na stavbe. Počas tvrdnutia škárovacie lepidlo mierne pení, po vytvrdnutí je veľmi pevné.

kartuša, 310 ml

TEXT: spracované z podkladov firmy Fermacell
FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.