Partneri sekcie:

Osadenie rohovej lišty (pracovný postup)

Pred nalepením lišty na roh steny treba počkať približne 15 až 30 sekúnd, kým sa aktivuje lepidlo na báze škrobu.

05 | Osadenie lišty

Pred nalepením lišty sa treba presvedčiť, či je podklad priamočiary, a následne sa rohová lišta osadí zadnou lepivou stranou symetricky na roh steny. Potom sa lišta pevne a rovnomerne pritlačí. Rohové spoje so zošikmením sa zhotovia tak, aby sa lišty navzájom v rohu nedotýkali.

05 | Osadenie lišty
05 | Osadenie lišty | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips

06 | Škárovací tmel

Už po 20 minútach sa môžu rohy s rohovými lištami stierkovať. Vhodné je použiť škárovací tmel. Tmel sa nasype do čistej vody, až kým sa nezačnú objavovať prvé ostrovčeky suchého prášku (približne 5 kg na 2,7 l vody). Zmes sa nechá stáť približne 2 minúty. Následne sa rozmieša na hladkú konzistenciu bez hrudiek.

06 | Škárovací tmel
06 | Škárovací tmel | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips

07 | Nanesenie tmelu

Tmel sa nanesie v rovnomernej vrstve na hrany steny v mieste uloženia rohovej lišty pomocou murárskeho hladidla. Nechá sa stvrdnúť.

07 | Nanesenie tmelu
07 | Nanesenie tmelu | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips

08 | Prebrúsenie

V prípade nerovností sa vrstva tmelu po zaschnutí v mieste rohov a prechody na ploche prebrúsia.

08 | Prebrúsenie
08 | Prebrúsenie | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips
spracované z podkladov Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 01/2021.