Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Škárovanie mozaiky epoxidovou maltou

image 101043 25 v1

Epoxidové škárovacie malty sú vhodné na škárovanie všetkých druhov obkladových prvkov z keramiky, mozaiky, prírodného kameňa a porcelánov. Využitie, vďaka svojim vlastnostiam, nájdu na mnohých miestach, či už pri občianskej výstavbe, v priemyselnom, v potravinárskom odvetví, alebo v priestoroch s požiadavkou na zvýšenú hygienickú neškodnosť, prípadne vysokú chemickú odolnosť. 

Na dosiahnutie dokonalého výsledku je potrebné sa uistiť, že škáry pred vyplnením sú úplne suché, čisté a bez prachu. Lepidlo použité na nalepenie prvkov je potrebné odstrániť zo škáry vždy za čerstva. Rovnako je nevyhnutné, aby lepidlo bolo úplne vytvrdnuté a suché.

Príprava zmesi

Do nádoby so zložkou A (živica) sa vyleje zložka B (tužidlo) a mieša sa elektrickým miešadlom, až kým nevznikne hladká pasta. Zmes je potrebné miešať pri nízkych otáčkach, aby sa zabránilo jej prehrievaniu, čo by inak mohlo viesť k skráteniu spracovateľnosti škárovacej malty. Obidve zložky sa premiešajú tak, aby vznikla ľahko spracovateľná malta (pasta). Pastu je potrebné spracovať do 45 min. od zamiešania.

Aplikácia škárovacej malty

Pri spracovaní epoxidovej škárovacej malty je možné práce zjednodušiť používaním profesionálneho náradia. Pripravená zmes škárovacej malty sa nanáša tvrdenou gumenou stierkou. Škáry musia byť kompletne vyplnené. Gumená stierka sa použije aj na odstránenie nadmerného množstva malty z povrchu obkladových prvkov. Po vyškárovaní sa obklad odporúča čistiť ihneď, kým je malta ešte čerstvá. Na zjednodušenie čistenia sa používa vlažná voda a špeciálny čistiaci abrazívny nástavec, ktorý musí byť pri čistení úplne nasýtený vodou. Pri čistení je potrebné zabrániť vymývaniu malty zo škáry. Nadmerné množstvo vody po primárnom očistení sa z vyškárovanej plochy odstráni pomocou celulózovej špongie. V okamihu, keď je špongia už znečistená živicou, je potrebné ju vymeniť. Finálne dohladenie povrchu škáry sa vyhotovuje s použitím rovnakej špongie.

Po umytí je potrebné sa uistiť, že na povrchu obkladového prvku nezostali žiadne zvyšky škárovacej malty. Prípadné dočistenie vyškárovanej plochy od drobných stôp škárovacej malty sa vykonáva vždy až na druhý deň, po čiastočnom vytvrdnutí epoxidovej škárovacej malty, pomocou špeciálneho čistiaceho prípravku určeného na odstraňovanie epoxidových živíc. Epoxidové škárovacie malty sú odolné proti ľahkému zaťaženiu (pochôdznosť) po 12 hodinách. Po troch dňoch, teda úplnom vytvrdnutí, môžu byť plochy trvalo zaťažené mechanickými a chemickými vplyvmi, prípadne bazény je možné naplniť vodou. 

01 | Zmiešanie zložky A a B
Do nádoby so zložkou A (živica) sa vyleje zložka B (tužidlo), ktoré sa dodávajú v jednom balení, v pomere 9 : 1.

02 | Premiešanie elektrickým miešadlom
Zložka A sa so zložkou B zmieša elektrickým miešadlom pri nízkych otáčkach tak, aby sa zmes neprehriala.

03 | Správna konzistencia
Obidve zložky sa premiešajú tak, aby vznikla ľahko spracovateľná malta (pasta). Maltu je potrebné spracovať 45 min. od zamiešania.

04 | Gumená stierka
Na nanesenie škárovacej malty sa použije gumená stierka. Škárovacia malta sa na gumenú stierku nanesie v dostatočnom množstve pomocou špachtle.

05 | Vyplnenie škár
Škárovacia malta sa nanesie gumovou stierkou do škár, pričom škáry musia byť úplne vyplnené.

06 | Nadmerné množstvo malty
Nadmerné množstvo malty sa z povrchu obkladu odstráni gumenou stierkou, ktorá sa ťahá kolmo na obklad.

07 | Špeciálny nástavec na čistenie
Na prvotné čistenie sa použije malé množstvo vody a špeciálny nástavec z netkaného nylónového vlákna, presýteného zmesou živice a brúsneho materiálu.

08 | Prvotné čistenie
Povrch obkladu sa očistí od škárovacej malty ihneď po vyškárovaní, t. j. kým je malta ešte čerstvá. Pri čistení sa malta nesmie vymývať zo škár a špeciálny nástavec musí byť úplne nasiaknutý vodou.

09 | Celulózová špongia
Nadmerné množstvo vody sa z vyškárovanej plochy odstráni pomocou celulózovej špongie.

10 | Finálne vyhladenie
Celulózová špongia sa použije aj na finálne dohladenie povrchu škáry. Po finálnom vyhladení nesmú na povrchu obkladového prvku ostať žiadne stopy škárovacej malty. Preto je potrebné špongiu počas čistenia často vymývať čistou vodou. Ak je špongia znečistená živicou, je potrebné ju vymeniť.

11 | Vytvrdnutie škárovacej malty
Vyškárovaný obklad sa môže vystaviť prevádzke po 12 h. Po troch dňoch, teda úplnom vytvrdnutí, sa môže vystaviť chemickým vplyvom.

Info o materiáli:

» Dvojzložková epoxidová škárovacia malta na báze reaktívnych živíc s nízkym obsahom organických prchavých látok, plnená kremičitým pieskom a špeciálnymi bakteriostatickými prísadami; klasifikovaná ako RG; na škárovanie keramických obkladových prvkov a mozaiky; môže sa použiť aj ako lepidlo

Čo budete potrebovať:

Škárovacia malta
Kerapoxy CQ
spotreba: 0,3 až 2,4 kg/m2 (v závislosti od šírky škáry, formátu a hrúbky obkladového prvku), súprava 3 kg (zložka A a B) alebo 10 kg, 3 kg od 52,08 €

Špeciálny čistiaci prostriedok
Kerapoxy Cleaner
plastová fľaša s rozprašovačom 0,75 kg alebo plastový kanister 5 kg, 0,75 kg 27,04 €

Náradie a pomôcky
elektrické miešadlo
antikorová špachtľa
gumená stierka
špeciálny nástavec na čistenie Scotch-Brite®
celulózová špongia
plastová nádoba

POZOR!

Skladovanie škárovacej malty
Škárovacia malta sa môže skladovať 24 mesiacov v pôvodných uzatvorených baleniach na suchom a chladnom mieste. Zložku A je potrebné skladovať pri teplote minimálne +10 °C, aby sa zabránilo kryštalizácii, ktorú je však možné spätne zvrátiť zohriatím výrobku.

Eoxidová škárovacia malta po vytvrdnutí
Po vytvrdnutí epoxidovej škárovacej malty je povrch hladký a nenasiakavý, vďaka čomu spĺňa prísne požiadavky na vodeodolnosť, hygienu a stálofarebnosť. Škáry nepopraskajú, trvalo si zachovávajú svoju farbu a odalávajú znečisteniu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Mapei
FOTO: Mapei

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.