Partneri sekcie:

Rýchla obnova balkóna

image 93587 25 v1

Na stavebnom trhu sú v súčasnosti na obnovu balkónov, lodžií a terás dostupné systémy, ktoré využívajú progresívne materiály. Tie umožňujú minimalizovať celkovú hmotnosť, hrúbku vrstiev a čas realizácie. Tepelnoizolač­nú vrstvu tohto systému vytvára tepelno­izolačná doska z extrudovaného polystyrénu s obojstrannou povrchovou úpravou cementovou hmotou, ktorá je odolná proti vode.

Pred jej uložením je potrebné odstrániť z balkóna pôvodné nášľapné vrstvy až na nosnú konštrukciu. Na očistený povrch, z ktorého sa odstráni prach, sa nanesie vhodný penetračný náter. Penetračný náter sa nanesie na podklad celoplošne pomocou maliarskej štetky alebo valčeka a nechá sa dostatočne zaschnúť (na nasiakavých podkladoch 15 min, na nenasiakavých podkladoch 12 h).

Následne sa pomocou rýchlotvrdnúcej vyrovnávacej malty vytvorí spádová vrstva. Obsah vreca suchej zmesi sa zmieša v nádobe s vodou (4,5 l vody/25 kg vrece) a mieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým vznikne homogénna zmes bez hrudiek (približne 3 min). Čerstvá zmes sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom alebo murárskou lyžicou v množstve potrebnom na vyrovnanie podkladu.

Povrch malty sa následne zarovná. Nechá sa min. 4 h zaschnúť. Na spádovú vrstvu sa izolačné dosky nalepia kombinovanou metódou „buttering-floating“ (lepidlo sa nanáša na podklad aj na rubovú stranu izolačnej dosky). Styky tepelnoizolačných dosiek sa vystužia sklotextilnou mriežkou so šírkou min. 200 mm (100 mm od styku dosiek na každú stranu), ktorá sa vloží do čerstvej vrstvy lepiacej malty.

Vyzretá spádová vrstva sa napenetruje. Po obvode balkónovej konštrukcie sa osadia do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky balkónové profily. Hydroizolačná stierka sa pripraví zmiešaním suchej zmesi v nádobe s vodou (5,85 l vody/18 kg vrece) pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla. Stierka sa mieša, až kým vznikne homogénna zmes bez hrudiek (približne 3 min).

Čerstvá zmes sa nanesie zubovým hladidlom (6 mm). Prvá vrstva hydroizolačnej stierky sa nanesie celoplošne v hrúbke max. 1 mm. Styk prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a odkvapového profilu sa prekryje butylkaučukovou samolepiacou páskou, ktorou sa upevní a utesní balkónový profil.

Približne po dvoch hodinách sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej stierky tak, aby celková hrúbka vrstvy bola min. 2 mm. Druhá vrstva stierky musí celoplošne zakryť prvú vrstvu vrátane tesniacich a balkónových pások. Po 24 h sa na pripravený podklad nalepí dlažba, ktorá sa následne vyškáruje. 

01 | Odstránenie pôvodných vrstiev
Z balkónovej dosky sa odstránia všetky nášľapné vrstvy až na nosnú konštrukciu.

02 | Penetrácia podkladu
Na podklad očistený od prachu sa celoplošne nanesie maliarskou štetkou alebo valčekom penetračný náter a nechá sa dostatočne zaschnúť (na nasiakavých podkladoch 15 min, na nenasiakavých podkladoch 12 h).

03 | Spádová vrstva
Pomocou rýchlotvrdnúcej vyrovnávacej malty sa vytvorí spádová vrstva. Obsah vreca sa zmieša v nádobe s vodou nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek (približne 3 min). Čerstvá zmes sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom a zarovná sa. Nechá sa min. 4 hodiny zaschnúť.

04 | Nalepenie izolačných dosiek
Na spádovú vrstvu sa nalepia kombinovanou metódou „buttering-floating“, lepiaca malta sa nanesie na podklad aj na celú plochu rubovej strany tepelnoizolačnej dosky.

05 | Vystuženie stykov dosiek
Styky jednotlivých tepelnoizolačných dosiek sa vystužia sklotextilnou mriežkou so šírkou min. 200 mm (100 mm od styku dosiek na každú stranu), ktorá sa vloží do čerstvej vrstvy lepiacej malty, a následne sa pás sklotextilnej mriežky zatrie ďalšou vrstvou lepiacej malty.

06 | Balkónový profil
Vyzretá spádová vrstva sa napenetruje. Po obvode balkónovej konštrukcie sa osadia do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky balkónové profily. Na utesnenie stykov podlaha – stena, resp. dilatačných škár v podklade, sa použije hydroizolačná páska.

07 | Prvá vrstva hydroizolačnej stierky
Obsah vreca s hydroizolačnou stierkou sa zmieša s vodou (5,85 l vody/18 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek (približne 3 min). Čerstvá zmes sa nanesie zubovým hladidlom (6 mm). Prvá vrstva hydroizolačnej stierky sa nanesie celoplošne v hrúbke max. 1 mm.

08 | Styk stierky a balkónového profilu
Styk prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a odkvapového profilu sa prekryje butylkaučukovou samolepiacou páskou, ktorou sa upevní a utesní balkónový profil.

09 | Druhá vrstva hydroizolačnej stierky
Približne po 2 h sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej stierky tak, aby celková hrúbka vrstvy bola min. 2 mm. Druhá vrstva stierky musí celoplošne zakryť prvú vrstvu vrátane tesniacich a balkónových pások.

10 | Kladenie dlažby
Po 24 h sa na pripravený podklad nalepí dlažba kombinovanou metódou lepenia „buttering-floating“, teda lepidlo sa nanesie na povrch určený na obkladanie aj na rubovú stranu dlažby.

11 | Škárovanie dlažby
Položená dlažba sa po vyschnutí lepidla (min. 24 h) vyškáruje. Škárovacia malta sa vtlačí do škár gumenou stierkou, ktorá sa ťahá diagonálne na dlažbu. Vyškárovaná plocha sa približne po 5 až 15 min umyje čistou vodou a mäkkou špongiou.

Info o materiáloch:

  • Špeciálna izolačná doska z extrudovaného polystyrénu s obojstrannou povrchovou úpra­vou cementovou hmotou; odolná proti vode; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/(m . K), hrúbka na obnovu balkóna: od 30 mm
  • Mrazuvzdorná vyrovnávacia malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramických obkladov; vhodná tiež na vytvorenie spádu v skladbe keramickej podlahy na balkónoch a terasách
  • Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004, na vnútorné a vonkajšie použitie; hrúbka maltového lôžka max. 5 mm

Čo budete potrebovať:

Systém Baumit UNI

Penetračný náter
Baumit Grund
spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastový kanister, 5 a 25 kg, 5 kg 25,89 €
Baumit SuperGrun
spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastové vedro, 5 kg 40,80 €

Rýchlotuhnúca vyrovnávacia malta
Baumacol Preciso Speed
spotreba: približne 1,6 kg/m2/mm hrúbky, papierové vrece 25 kg 11,70 €

Lepiaca malta
Baumit Baumacol FlexTop
spotreba: približne 3 kg/m2, papierové vrece 25 kg 12,75 €
alebo
Baumit Baumacol FlexTop Speed
spotreba: približne 3 kg/m2, papierové vrece 25 kg 31,50 €

Tepelnoizolačné dosky
Baumit Izolačné dosky UNI
rozmer: 1 300 × 600 mm (hrúbka: 4 a 6 mm), 2 600 × 600 mm – hrúbka nad 10 mm vrátane, m2 od 13,20 €

Sklotextilná mriežka
Baumit StarTex
spotreba: 1 bm/m2 plochy, rozmer oka: približne 4 × 4 mm, kotúč 10 a 50 bm, 10 bm 13,20 €

Hydroizolačná stierka
Baumit Baumacol Protect
spotreba: približne 1,5 kg/m2/mm hrúbky, papierové vrece 18 kg 82,08 €

Odkvapový profil
Baumit Balkónový profil
hrúbka: 0,6 mm, dĺžka: 2 m, balenie: 30 ks a 2 m, bm 5,16 €

Butylkaučuková samolepiaca páska
Baumit Balkónová páska
dĺžka 20 m, kotúč 36 €

Hydroizolačná páska
Baumit Baumacol Tesniaca páska
šírka: 100 mm, resp. 120 mm, dĺžka 5, 10 a 50 bm, 1 blister – 1 kotúč 5 m (šírka: 100 mm), 1 blister 21,60 €
Baumit Baumacol Tesniaca páska
– roh vonkajší 21,60 €
Baumit Baumacol Tesniaca páska
– roh vnútorný 21,60 €

Škárovacia malta
Baumit Baumacol PremiumFuge
spotreba: 0,5 až 0,9 kg/m2 (podľa typu obkladu), plastové vedro 2 kg (podľa zvolenej farebnosti odtieňa) od 3,89 €
5 kg (podľa zvolenej farebnosti odtieňa) od 7,92 €
papierové vrece 20 kg, 20 kg (podľa zvolenej farebnosti odtieňa) od 15,60 €

Náradie
zbíjačka, murárska štetka, valček
elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami
zubová stierka
oceľové hladidlo
vodováha
murárska lyžica
gumená stierka
špongia
plastová nádoba
gumené kladivo

Tip:

Spádová vrstva
Pri konštrukciách, ktoré môžu prísť do kontaktu s vodou (balkóny, terasy), sa odporúča realizovať spádovú vrstvu. Odporúčaný minimálny spád smerom od zvislej konštrukcie je 2 %. Spádovú vrstvu možno vytvoriť pomocou rýchlotvrdnúcej vyrovnávacej malty alebo pomocou spádového betónu.

TEXT: spracované z podkladov firmy Baumit
FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2017.