Partner sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant

Hydroizolácia s izolačným pásom Ceresit CL 69 Ultra-Dicht

hydroizolacia s izolacnym pasom ceresit cl 69 ultra dicht

Nový izolačný pás pre preklenutie trhlín v podklade a jeho utesnenie Ceresit CL 69 Ultra-Dicht je určený k úplnému a flexibilnému utesneniu podkladov pred lepením a kladením keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa v kúpeľniach, sprchách, bazénoch a trvale mokrých priestoroch.

Utesňujúca a oddeľujúca podložka Ceresit CL 69 Ultra-Dicht je vhodná pre oblasti zaťaženia A1, A2, B a C (podľa nemeckého inštitútu DIBT) a preto sa môže použiť v najrôznejších oblastiach, ako sú kúpeľne a sprchové kúty, verejné bazény a kúpele, priemyselné oblasti, napr pivovary, mliekarne, komerčné kuchyne apod. Veľmi vhodný je na použitie tam, kde je dlažba pokladaná dočasne a kde je uvažované do budúcnosti o zmene krytiny. V tomto prípade podložka dokonale utesňuje podklad, ale napriek tomu umožňuje bezproblémové odstránenie nalepených obkladov a dlažieb. V interiéri je vhodný na steny i podlahy, v exteriéri len na podlahy.

Pre nové systémové riešenie hydroizolácie pre konštrukcie zaťažené vlhkosťou je charakteristický rýchly postup prác a žiadna doba schnutia – CL 69 Ultra-Dicht umožňuje preskočiť technologickú prestávku schnutia tradičných izolačných hmôt. Nová utesňovacia a oddeľovacia podložka CL 69 Ultra-Dicht je vodotesná a parotesná, premosťuje trhliny a vďaka nej sú hydroizolačné práce jednoduché, rýchle a spoľahlivé. Nech je cieľom utesnenie podkladu v kúpeľni, priemyselných priestoroch alebo v saune, s CL 69 Ultra-Dicht môžete vždy dosiahnuť nielen dokonale spoľahlivú hydroizoláciu, ale aj výrazné skrátenie pracovného času a zjednodušenie celého procesu.

  
Podklady musia byť pevné, čisté a suché. Prípadné nerovnosti podláh vyrovnajte samonivelizačnými hmotami Ceresit.Najprv je nutné utesniť rohy miestnosti, prechodové a dilatačné škáry, priechodky a podlahové prestupy. Na to sú určené doplnkové systémové produkty, tesniace pásy CL 620, vnútorný a vonkajší roh CL 621 a CL 622 a manžety CL 623 pre steny a CL 625 pre podlahy.
  
Naneste lepiacu maltu CM 16, CM 17, CM 22 alebo CM 25 na podklad zubovou stierkou (veľkosť zubov 4 mm). Do ešte čerstvej lepiacej malty vložte rohové prvky, tesniace pásy a manžety a dotlačte hladkou stranou hladidla.Presahy medzi jednotlivými prvkami a pásmi musia byť min. 5 cm. Spoje zlepte a utesnite pomocou lepiaceho tmelu Ceresit FT 101.
  
Tmelom utesnite tiež obvod priestupov a inštalačných priechodiek.Následne položte na podklad utesňovaciu a separačnú podložku Ceresit CL 69 Ultra-Dicht a narežte alebo nastrihajte ju na požadované rozmery.
Naneste na podklad lepiacu maltu CM 16, CM 17, CM22 alebo CM 25 zubovou stierkou (veľkosť zubov 4 mm) a položte CL 69 Ultra-Dicht do maltového lôžka kým malta nezaschne na povrchu.Jednotlivé presahy podložky zlepte a utesnite tmelom Ceresit FT 101. Tmel aplikujte v dvoch pruhoch vedľa seba.
Na záver dotlačte celú izolačnú vrstvu do malty gumovým valčekom alebo hladkou stranou hladidla, aby ste zabezpečili potrebnú rovinnosť.Na stenách možno na takto pripravenú vrstvu utesnenia CL 69 Ultra-Dicht ihneď lepiť obkladové prvky lepiacimi maltami CM 16, CM 17, CM 22 alebo CM 25.
Po vytvrdnutí lepiacej malty škárujte obklady vhodnými škárovacími hmotami Ceresit. Škárovaciu hmotu voľte podľa šírky škáry a predpokladaného zaťaženiaV prípade použitia CL 69 Ultra-Dicht na podlahách lepte dlažbu až po úplnom vytvrdnutí lepiacej malty.

Podložka má optimálne vlastnosti pre použitie na kritických podkladoch a umožňuje tiež pokladať voľne ložené krytiny s možnosťou následného odstránenia. V spojení s lepiacimi maltami a lepidlami Ceresit a ďalšími systémovými produktmi poskytuje CL 69 Ultra-Dicht ideálne riešenie aj pre náročné projekty.

Nevyhnutným doplnkom utesňovacej a oddeľovacej podložky a riešením aj náročných projektov sú trojvrstvové obojstranne kašírované polyetylénové utesňovacie a oddeľovacie tkaniny – utesňovací pás Ceresit CL 620, vnútorný roh CL 621, vonkajší roh CL 622, utesňovacia manžeta pre steny CL 623 a utesňovacia manžeta pre podlahy CL 625 . Tesniace prvky možno použiť na podklady ako sú betón a ľahčený betón, cementové potery, anhydrit, podlahové vykurovanie, montážne sadrokartónové a sadrovláknité dosky, murivo s plnou škárou, tradičné vápenné a vápenno-cementové omietky, sadrové omietky a tvrdený polystyrén.

Ďalšie informácie nájdete na www.ceresit.sk.

–>–>

KategórieDlažbaZnačky